Volg ons ook via:

 

Echtscheiding via internet


Indien u het er samen helemaal over eens bent dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend, dan kunt u vanaf nu bij Luijten Advocaten ook via internet scheiden. (let op: er dient echter wel minimaal één persoonlijke bespreking plaats te vinden in verband met verificatie persoonsgegevens)

 

Voorwaarde is verder dat u op basis van redelijkheid en gelijkwaardigheid in goed overleg overeenstemming hebt bereikt over alle zaken die in Uw situatie van zijn belang, zoals bijvoorbeeld de verdeling, de eventuele minderjarige kinderen (omgang, gezag en alimentatie), partneralimentatie, pensioenverdeling e.d.

Vanzelfsprekend zal ons kantoor u de diverse mogelijkheden voorhouden, zodat geen gevolgen van de echtscheiding worden vergeten.

Het is overigens niet van belang waar u woont, aangezien de rechtbank Maastricht altijd bevoegd is uw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen doordat in het verzoek wordt aangegeven dat u woonplaats kiest op ons kantoor (uitsluitend voor de procedure).

Indien, met andere woorden, tussen u beiden géén enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van een echtscheiding, dan biedt de echtscheiding via internet dé mogelijkheid om de echtscheidingsprocedure snel en voordelig te regelen.

Beide echtgenoten worden door ons kantoor vanzelfsprekend op gelijke wijze benaderd en behandeld. Indien om de een of andere reden toch onmin ontstaat over de gevolgen van of de wijze van echtscheiding, dan zullen beide echtelieden moeten worden doorverwezen naar een andere advocaat op een ander kantoor. Dat geldt steeds bij een gemeenschappelijk verzoek echtscheiding.

Door middel van het invullen van het Intake Formulier is een scheiding via internet mogelijk. Dit formulier wordt U zo spoedig mogelijk digitaal via e-mail toegezonden zodra U ons hierom verzoekt.

Na ontvangst van het door U ingevulde Intake Formulier zullen we dan zo spoedig mogelijk contact met U opnemen voor de verdere bespreking en afhandeling.

Er zal vervolgens een echtscheidingsconvenant en (ingeval er minderjarige kinderen zijn) een ouderschapsplan worden opgesteld door ons kantoor. Na ondertekening worden de stukken aan de Rechtbank toegezonden die de echtscheiding zal uitspreken. U hoeft zelf NIET naar de Rechtbank. Na ontvangst van de uitspraak van de Rechtbank dient deze uitspraak nog ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent en dat kan binnen enkele dagen na de uitspraak geregeld zijn.


 

Kosten

De kosten van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding via Internet bedragen
€ 750,= exclusief BTW (21%), kantoorkosten (6%) en het griffierecht (€ 291,=). Deze prijzen gelden voor een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de Rechtbank in Maastricht en worden bij de opdrachtbevestiging door ons kantoor bij U in rekening gebracht.

Controleert u voor de zekerheid even of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien dat het geval is hoeft u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, slechts een eenmalige eigen bijdrage te betalen voor de advocaatkosten. Bovendien zijn de bijkomende kosten (het griffierecht) lager.
U kunt in de tabel van de raad voor rechtsbijstand zien wat de hoogte van uw eigen bijdrage is (zie ook www.rvr.org)

 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »