Volg ons ook via:

 
Juridisch nieuws

Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.
lees verder »

EU-ministers willen nieuwe wet om failliete bedrijven te redden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
EU-ministers van Justitie willen dat ondernemers meer kans krijgen om hun onderneming te redden bij een dreigend faillissement. Ze zijn het in Luxemburg eens geworden over een richtlijn die tijdige herstructurering van een bedrijf in problemen mogelijk maakt, om te voorkomen dat het op de fles gaat.
lees verder »

EU-ministers willen nieuwe wet om failliete bedrijven te redden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
EU-ministers van Justitie willen dat ondernemers meer kans krijgen om hun onderneming te redden bij een dreigend faillissement. Ze zijn het in Luxemburg eens geworden over een richtlijn die tijdige herstructurering van een bedrijf in problemen mogelijk maakt, om te voorkomen dat het op de fles gaat.
lees verder »

Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.
lees verder »

Invoering Compensatieregeling Transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft ook een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en van wie het dienstverband wordt beëindigd, recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit niet zo. Veel werkgevers vinden dit onterecht, omdat zij al ruim 2 jaar tijd, kosten en energie in de re-integratie hebben gestoken en al die tijd ook het loon hebben moeten doorbetalen.
lees verder »

Mensen met schulden nog niet optimaal beschermd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een wet die mensen in de schuldhulpverlening iets meer ademruimte moet geven, is vertraagd. De wet zou in eerste instantie op 1 januari 2019 ingaan.
lees verder »

Ontruiming door verhuurder van bedrijfsruimte na opzegging of vanwege wanbetaling
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de ontruiming aanzegt, kan de huurder van een bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, waaronder kantoorruimte, de rechter vragen om ontruimingsbescherming. De opzegging dient wel tijdig te gebeuren tegen het eind van de contracttermijn. Dan moet de huurder wel binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd een verzoekschrift ...
lees verder »

De bijzondere curator voor de minderjarige
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In procedures waar minderjarige kinderen betrokken zijn, is het in speciale situaties mogelijk dat aan de minderjarige een bijzondere curator wordt toegewezen. Dit kan in situaties waarbij het kind een belangenconflict met zijn/haar ouders of voogd heeft of indien het een conflict betreft tussen de ouders waar het kind bij betrokken is.
lees verder »

Proef met rechters op spreekuur succesvol
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, b...
lees verder »

Door te hoge griffierechten steeds minder incassozaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin tot eind 19 dagen.
lees verder »

Meer mensen in de schulden, maar minder in de schuldsanering
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering. Door een nieuwe interpretatie van een deel van de wet, komen mensen minder snel in aanmerking, maar er zijn ook minder aanvragen, zegt de Raad voor Rechtsbijstand. Het orgaan vindt het opmerkelijk dat het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalt, terwijl de schuldenproblematiek juist toeneemt.
lees verder »

Nieuwe wet om rechters makkelijker te berispen of straffen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.
lees verder »

Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.
lees verder »

Raad voor de rechtspraak stopt digitalisering handelszaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak bekendgemaakt. Ook het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken wordt niet verder ontwikkeld.
lees verder »

Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.
lees verder »

Raad voor de rechtspraak stopt digitalisering handelszaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak bekendgemaakt. Ook het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken wordt niet verder ontwikkeld.
lees verder »

Invalleerkrachten mogen binnenkort vaker invallen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf volgend schooljaar mogen invalkrachten vaker bijspringen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen invalkrachten vanaf komend schooljaar meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Nu zijn dergelijke invalkrachten, die soms maar één dag of enkele dagen komen, al snel door hun maximumaantal contracten heen.
lees verder »

Geen landelijke invoering digitaal procederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad vindt het niet verantwoord digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. Dat zou namelijk betekenen dat er veel tijd, energie en geld moet worden gestoken in de invoering van programmatuur waarvan de kwaliteit omstreden is, en die ver afstaat van de te ontwikkelen nieuwe oplossing voor de digitale toegankelijkheid van de re...
lees verder »

Advies: schrap verwarrende term roekeloosheid uit verkeerswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad voor de Rechtspraak vindt dat de term roekeloosheid moet verdwijnen uit de Wegenverkeerswet. Dit om verwarring te voorkomen. Want in de volksmond wordt onverantwoordelijk rijgedrag eerder roekeloos genoemd dan in de rechtszaal, waar "de zwaarste vorm van schuld" moet worden bewezen.
lees verder »

Voorstel partneralimentatie: geen afspraken in huwelijkse voorwaarden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Partneralimentatie moet niet langer twaalf, maar vijf jaar gelden. Dat blijkt uit schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Verder is ervoor gekozen dat afspraken maken over partneralimentatie - over bijvoorbeeld de duur - in huwelijkse voorwaarden niet mogelijk is.
lees verder »

Voorstel partneralimentatie: geen afspraken in huwelijkse voorwaarden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Partneralimentatie moet niet langer twaalf, maar vijf jaar gelden. Dat blijkt uit schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Verder is ervoor gekozen dat afspraken maken over partneralimentatie - over bijvoorbeeld de duur - in huwelijkse voorwaarden niet mogelijk is.
lees verder »

Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal huwelijkse voorwaarden dat echtparen bij de notaris afsluiten, neemt af. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de factsheet Akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie .
lees verder »

EU-parlement stemt in met wet voor tijdelijke medewerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Die krijgen het recht op hetzelfde loon bij gelijk werk als de collega’s in het gastland.
lees verder »

Advies: schrap verwarrende term roekeloosheid uit verkeerswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad voor de Rechtspraak vindt dat de term roekeloosheid moet verdwijnen uit de Wegenverkeerswet. Dit om verwarring te voorkomen. Want in de volksmond wordt onverantwoordelijk rijgedrag eerder roekeloos genoemd dan in de rechtszaal, waar "de zwaarste vorm van schuld" moet worden bewezen.
lees verder »

Spotgoedkoop in monumentale panden wonen is er straks niet meer bij
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Huren voor de prijs van een sociale huurwoning én toch in een monumentaal complex wonen. Dat kan nog in Nederland, maar voor hoelang? Woningcorporaties willen namelijk vaak van de gebouwen af.
lees verder »

'Je recht halen is voor velen niet te betalen'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag.
lees verder »

Rechtspraak gereed voor de AVG
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Rechtspraak is klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Privacy van betrokkenen bij de rechtspraak is van groot belang. In een zaaksdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede rechtspleging.
lees verder »

Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak U verlaat Rechtspraak.nl . Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald.
lees verder »

Hoe voorkom je als zzp'er dat iedereen je adres en telefoonnummer googlet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de Kamer van Koophandel mogelijk de wet overtreedt door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. De organisaties gaan daarover in gesprek, en dat kan goed nieuws zijn voor ondernemers. Die hebben nu maar weinig middelen om hun privacy te beschermen.
lees verder »

Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak U verlaat Rechtspraak.nl . Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald.
lees verder »

Minister Dekker: stoppen met digitalisering rechtspraak geen optie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker noodzakelijk, en niet te stoppen. Wel vindt hij dat hierbij goed moet worden gekeken naar de manier waarop de Rechtspraak als organisatie wordt bestuurd.
lees verder »

Nederland krijgt tik op vingers over aanpak belastingontwijking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederland zet "positieve stappen" in de bestrijding van belastingontwijking, maar de Europese Commissie ziet nog altijd regels die het ondernemingen mogelijk maken aan "agressieve belastingplanning" te doen.
lees verder »

Rechtspraak gereed voor de AVG
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Rechtspraak is klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Privacy van betrokkenen bij de rechtspraak is van groot belang. In een zaaksdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede rechtspleging.
lees verder »

Rechtbank: tijd voor erkenning derde gender
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechtbank in Limburg staat toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld, niet langer of als vrouw, of als man in de geboorteakte geregistreerd moet staan. De rechtbank vindt dat in zo'n geval ook de zinsnede "geslacht is niet kunnen worden vastgesteld" in de geboorteakte mag komen te staan.
lees verder »

Raad van State kritisch over linkse wet gelijke betaling payrollers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad van State is kritisch over het initiatiefwetsvoorstel van de linkse partijen om de positie van de payrollers te verbeteren. Het hoogste adviesorgaan van de regering noemt de wet van GroenLinks, de SP en de PvdA ontoereikend, complex en kostenverhogend.
lees verder »

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. Ook de Europese wetgever laat zich op dit terrein niet onbetuigd. In het kader van een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie dient vanaf volgend jaar de Huwelijksvermogensrechtverordening te worden toegepast. Deze verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende situa...
lees verder »

Je recht halen is voor velen niet te betalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag.
lees verder »

Je recht halen is voor velen niet te betalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag.
lees verder »

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. Ook de Europese wetgever laat zich op dit terrein niet onbetuigd. In het kader van een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie dient vanaf volgend jaar de Huwelijksvermogensrechtverordening te worden toegepast. Deze verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende situa...
lees verder »

Raad van State kritisch over linkse wet gelijke betaling payrollers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad van State is kritisch over het initiatiefwetsvoorstel van de linkse partijen om de positie van de payrollers te verbeteren. Het hoogste adviesorgaan van de regering noemt de wet van GroenLinks, de SP en de PvdA ontoereikend, complex en kostenverhogend.
lees verder »

GCV adviseert over voorontwerp implementatiewet aandeelhouders­betrokkenheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bepalingen uit de Europese richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders moeten niet worden uitgebreid met extra nationale regels. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie adviseert de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid om dit zogenoemde gold plating te voorkomen.
lees verder »

Wie beschermt de gegevens van zzp’ers?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor zzp’ers bestaat het btw-nummer waarmee zij facturen sturen mede uit hun burgerservicenummer. En dat ligt gevoelig.
lees verder »

Uitleg van kettingbeding in leveringsaktes
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor de uitleg van een kettingbeding tussen partijen waarbij het kettingbeding in de overeenkomst is opgenomen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van hun overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zij...
lees verder »

De Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisa...
lees verder »

De Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisa...
lees verder »

E-Court en ‘robotrechtspraak’: efficiëntie ten koste van rechtsbescherming
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er is ophef ontstaan over e-Court, een vorm van digitale arbitrage in consumentenzaken. E-Court zou dé oplossing zijn voor eenvoudigere, snellere en goedkopere geschillenbeslechting. Maar is dat wel zo? Wat zijn de gevaren van private ‘robotrechtspraak’?
lees verder »

Uitleg van kettingbeding in leveringsaktes
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor de uitleg van een kettingbeding tussen partijen waarbij het kettingbeding in de overeenkomst is opgenomen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van hun overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zij...
lees verder »

Kamermeerderheid: wetsartikel over beledigen van de koning moet verdwijnen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de wet er precies gaat uitzien.
lees verder »

Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat. Maar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk. Dit zei Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak in een deskundigendebat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer. De 3 staatsmachten moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zei hij. Daarbij moet de rechter niet door andere staatsma...
lees verder »

Toename aantal schorsingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De onderzoeken van het BFT bij het notariaat hebben vorig jaar geleid tot drie ontzettingen, twee onmiddellijke schorsingen op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Daarmee is het aantal schorsingen flink gestegen ten opzichte van 2016. Dat staat in het deze week door het BFT gepubliceerde jaarverslag.
lees verder »

Kamermeerderheid: wetsartikel over beledigen koning moet verdwijnen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de wet er precies gaat uitzien.
lees verder »

Noodkreet over digitale rechtspreek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Ondernemingsraad van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak. In een brief aan voorzitter Frits Bakker van de Raad schrijft de COR “zeer kritisch en bezorgd te zijn” over het project. De COR pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar digitalisering van de rechtspraak.
lees verder »

Noodkreet over digitale rechtspreek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Ondernemingsraad van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak. In een brief aan voorzitter Frits Bakker van de Raad schrijft de COR “zeer kritisch en bezorgd te zijn” over het project. De COR pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar digitalisering van de rechtspraak.
lees verder »

5 vragen en antwoorden over de digitalisering van rechtspraak
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over de digitalisering van rechtspraak.
lees verder »

Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
lees verder »

Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
lees verder »

Uitleg kettingbeding in leveringsaktes
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor de uitleg van een kettingbeding tussen partijen waarbij het kettingbeding in de overeenkomst is opgenomen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van hun overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn .
lees verder »

Kamermeerderheid: wetsartikel over beledigen koning moet verdwijnen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de wet er precies gaat uitzien.
lees verder »

Bijna 3000 rechtszaken doorverwezen naar mediator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken en in strafzaken.
lees verder »

Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor beperkte rol rechter in gewijzigde faillissementswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad voor de rechtspraak is bezorgd over de beperkte rol van de rechtbank bij het verbindend maken van een onderhands akkoord tussen schuldeisers en bedrijven, als plannen voor de aangepaste faillissementswet worden doorgevoerd. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies over een wetsvoorstel dat onderlinge afspraken ter voorkoming van een faillissement mogelijk maakt.
lees verder »

In jaren gingen er niet zo weinig bedrijven failliet als in 2017
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal bedrijven dat gedwongen de deuren moet sluiten vanwege een faillissement daalt hard. In 2017 werden 3290 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Ter vergelijking, tijdens de crisis in 2013 gingen meer dan 8000 zaken failliet.
lees verder »

Bijna 3000 rechtszaken doorverwezen naar mediator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken en in strafzaken .
lees verder »

Bijna 3000 rechtszaken doorverwezen naar mediator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken en in strafzaken .
lees verder »

In jaren gingen er niet zo weinig bedrijven failliet als in 2017
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal bedrijven dat gedwongen de deuren moet sluiten vanwege een faillissement daalt hard. In 2017 werden 3290 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Ter vergelijking, tijdens de crisis in 2013 gingen meer dan 8000 zaken failliet.
lees verder »

Rechters gaan 1,4 procent meer verdienen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechterlijke macht heeft bijna een nieuwe cao. Het cao-team van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft een onderhandelaarsakkoord gesloten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnenkort beslist de ledenraad van de NVvR of dit wordt omgezet in een cao, waarin rechters iets meer gaan verdienen.
lees verder »

Volledig cursusgeld verschuldigd bij annulering?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de beoordeling van de vraag of een annuleringsbeding in een overeenkomst van opdracht onredelijk bezwarend is, kan – ook wanneer dit artikel niet rechtstreeks van toepassing is – aansluiting worden gezocht bij art. 7:411 BW.
lees verder »

Driekwart zaken mediation in strafrecht succesvol
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Driekwart van de strafzaken waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan wordt succesvol afgerond. Bij 5,5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt. Dit is te lezen in de nieuwe editie van het Infoblad Mediation in strafzaken dat vandaag is verschenen. Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in ge...
lees verder »

Driekwart zaken mediation in strafrecht succesvol
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Driekwart van de strafzaken waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan wordt succesvol afgerond. Bij 5,5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt. Dit is te lezen in de nieuwe editie van het Infoblad Mediation in strafzaken dat vandaag is verschenen. Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in ge...
lees verder »

Volledig cursusgeld verschuldigd bij annulering?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de beoordeling van de vraag of een annuleringsbeding in een overeenkomst van opdracht onredelijk bezwarend is, kan – ook wanneer dit artikel niet rechtstreeks van toepassing is – aansluiting worden gezocht bij art. 7:411 BW.
lees verder »

Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor beperkte rol rechter in gewijzigde faillissementswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad voor de rechtspraak is bezorgd over de beperkte rol van de rechtbank bij het verbindend maken van een onderhands akkoord tussen schuldeisers en bedrijven, als plannen voor de aangepaste faillissementswet worden doorgevoerd. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies over een wetsvoorstel dat onderlinge afspraken ter voorkoming van een faillissement mogelijk maakt.
lees verder »

Volgend jaar 1 miljoen voor mediation in strafrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komt volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar om mediation in het strafrecht mogelijk te blijven maken. De Tweede Kamer stemde gisterenavond, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het amendement waarmee het geld wordt vrijgemaakt.
lees verder »

Huwelijkse regels op de schop, 'golddiggers' hebben het nakijken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Na bijna twee eeuwen komt er een einde aan de huidige huwelijksregels. Per 1 januari trouwen stellen niet meer standaard in totale gemeenschap van goederen.
lees verder »

Oordeel dat sprake is van schuldeisersverzuim, en dus geen dwangsommen zijn verbeurd, is aan de executierechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De schuldenaar kan gedurende het verzuim van zijn schuldeiser geen dwangsommen verbeuren. Het oordeel dat zodanige situatie zich voordoet, is aan de executierechter.
lees verder »

Dit doet het nieuwe kabinet voor flexwerker, zzp'er en het kleine bedrijf
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt moderniseren. Veel flexwerkers, zzp'ers en mensen met een klein bedrijf hadden het de afgelopen jaren zwaar vanwege ingewikkelde of belastende wetgeving.
lees verder »

Dit doet het nieuwe kabinet voor flexwerker, zzp'er en het kleine bedrijf
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt moderniseren. Veel flexwerkers, zzp'ers en mensen met een klein bedrijf hadden het de afgelopen jaren zwaar vanwege ingewikkelde of belastende wetgeving.
lees verder »

Dit doet het nieuwe kabinet voor flexwerker, zzp'er en het kleine bedrijf
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt moderniseren. Veel flexwerkers, zzp'ers en mensen met een klein bedrijf hadden het de afgelopen jaren zwaar vanwege ingewikkelde of belastende wetgeving.
lees verder »

Scherpe besluiten nodig wat betreft stelsel rechtsbijstand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand vertoont achterstallig onderhoud. Vergoedingen die advocaten krijgen zijn veelal niet redelijk. Zij besteden gemiddeld per zaak meer tijd dan het stelsel toekent. Hierdoor komen zij niet aan het inkomen dat door de overheid als 'redelijk' is bestempeld en staat de kwaliteit van de juridische bijstand onder druk.
lees verder »

Invoering van aftapwet uitgesteld tot 1 mei
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De invoering van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt uitgesteld tot 1 mei 2018. Dat staat in een brief van minister Kajsa Ollongren gericht aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Insolventieregister nu ook geschikt voor mobiele apparaten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het Centraal Insolventieregister, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet.
lees verder »

Opdracht aan advocaat geen resultaatsverbintenis
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een opdracht aan een advocaat leidt niet tot een resultaatsverbintenis. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld een vonnis over het geschil tussen een advocaat uit Oud-Beijerland en diens cliënt. De cliënt eiste dat de declaratie zou worden gematigd, omdat een kantoorgenoot van de advocaat er potje van zou hebben gemaakt tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof.
lees verder »

Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt.
lees verder »

Eerste Kamer verwerpt wet langere naturalisatietermijn
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De termijn die buitenlanders moeten afwachten om Nederlander te kunnen worden, blijft vijf jaar. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om de termijn te verlengen met een zeer kleine meerderheid verworpen. In de senaat stemden alleen VVD, CDA, PVV en SGP voor.
lees verder »

Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt.
lees verder »

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarvan deel uitmakende nalatenschap
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De verdeling van een nalatenschap is een rechtshandeling van de gezamenlijke erfgenamen die tot levering verplicht.
lees verder »

Oordeel dat sprake is van schuldeisersverzuim, en dus geen dwangsommen zijn verbeurd, is aan de executierechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De schuldenaar kan gedurende het verzuim van zijn schuldeiser geen dwangsommen verbeuren. Het oordeel dat zodanige situatie zich voordoet, is aan de executierechter.
lees verder »

Eerste Kamer verwerpt wet langere naturalisatietermijn
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De termijn die buitenlanders moeten afwachten om Nederlander te kunnen worden, blijft vijf jaar. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om de termijn te verlengen met een zeer kleine meerderheid verworpen. In de senaat stemden alleen VVD, CDA, PVV en SGP voor.
lees verder »

Opdracht aan advocaat geen resultaatsverbintenis
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een opdracht aan een advocaat leidt niet tot een resultaatsverbintenis. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld een vonnis over het geschil tussen een advocaat uit Oud-Beijerland en diens cliënt. De cliënt eiste dat de declaratie zou worden gematigd, omdat een kantoorgenoot van de advocaat er potje van zou hebben gemaakt tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof.
lees verder »

Behandeling donorwet pas volgend jaar in Eerste Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De behandeling van de donorwet in de Eerste Kamer is niet, zoals D66 had gehoopt, eind deze maand maar pas volgend jaar januari. Omdat fracties nog veel vragen hebben, is de behandeling opgeschoven naar 30 januari 2018.
lees verder »

Zaak rond auteursrechten selfie van aap past in trend
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het doel lijkt bizar: een makaak-aap eigenaar maken van foto's die hij zelf had genomen met de camera van een natuurfotograaf. Maar volgens Janneke Vink, deskundige op het gebied van dierenrecht, steekt er meer achter de rechtszaak over 'selfie-aap' Naruto.
lees verder »

Beroepstermijn verstrijkt nooit later dan drie kalendermaanden na uitspraak
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De regel dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraak” houdt in dat de termijn drie maanden later eindigt op de dag met hetzelfde nummer als de dag van de uitspraak.
lees verder »

Geen lagere WOZ-waarde door aardbevingsschade
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het risico op aardbevingsschade is geen reden om de WOZ-waarde van een woning te verlagen als die waarde gebaseerd is op verkochte woningen waarbij het risico bekend was, oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland.
lees verder »

Beroepstermijn verstrijkt nooit later dan drie kalendermaanden na uitspraak
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De regel dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraak” houdt in dat de termijn drie maanden later eindigt op de dag met hetzelfde nummer als de dag van de uitspraak.
lees verder »

Zaak rond auteursrechten selfie van aap past in trend
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het doel lijkt bizar: een makaak-aap eigenaar maken van foto's die hij zelf had genomen met de camera van een natuurfotograaf. Maar volgens Janneke Vink, deskundige op het gebied van dierenrecht, steekt er meer achter de rechtszaak over 'selfie-aap' Naruto.
lees verder »

Geen lagere WOZ-waarde door aardbevingsschade
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het risico op aardbevingsschade is geen reden om de WOZ-waarde van een woning te verlagen als die waarde gebaseerd is op verkochte woningen waarbij het risico bekend was, oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland.
lees verder »

Aantal bezwaren tegen WOZ-waarde sterk gestegen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal huiseigenaren dat dit jaar bezwaar heeft aangetekend tegen deWOZ-waarde van hun woning, die de basis vormt voor diverse belastingen, is met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer, meldt De Telegraaf.
lees verder »

Bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de belastingrechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het staat niet ter vrije bepaling van partijen of de belastingrechter of de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen. Alleen de belastingrechter is bevoegd om over de juistheid van opgelegde aanslagen te oordelen.
lees verder »

Strengere boetes bij zware verkeersovertredingen, helpt dat?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als het aan minister Blok ligt, worden daders van ernstige verkeersdelicten straks harder aangepakt. Hij werkt aan een wetsvoorstel waarmee de strafmaat wordt verhoogd, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar maken hogere boetes het verkeer ook echt veiliger?
lees verder »

Aansprakelijkheid materieel werkgever bij onrechtmatige daad doorgeleende werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien een partij op grond van art. 6:170 lid 1 BW wordt aangesproken voor een fout van een ondergeschikte, dient de rechter – nu de werknemer in die procedure zelf geen partij is – de onrechtmatigheid van zijn handelen te beoordelen als ware de aansprakelijkheid van de werknemer zelf in het geding.
lees verder »

'Formatie-partijen schuiven heikele ouderschapskwestie door'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
CDA, VVD, D66 en CU hebben in het formatieoverleg voorlopig afgesproken geen beslissingen te nemen over de kwestie van het meervoudig ouderschap, schrijft het AD.
lees verder »

Wanneer verjaart de vordering op een rechtspersoon die na faillissement is opgehouden te bestaan?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Art. 2:23c lid 2 BW jo. art. 3:320 BW geeft een regel voor het tijdstip waarop een verjaringstermijn van een vordering op een rechtspersoon eindigt nadat die rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Die regel veronderstelt dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet afloopt zolang de vereffening van de rechtspersoon niet is heropend ex art. 2:23c lid 1 BW.
lees verder »

Mondeling verzoek tot wijziging partneralimentatie over het hoofd gezien
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het hof heeft de bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot nihil stelling van de partneralimentatie ten onrechte de minder verstrekkende stelling van de man, dat de behoeftigheid van de vrouw is afgenomen, over het hoofd gezien.
lees verder »

Strengere boetes bij zware verkeersovertredingen, helpt dat?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als het aan minister Blok ligt, worden daders van ernstige verkeersdelicten straks harder aangepakt. Hij werkt aan een wetsvoorstel waarmee de strafmaat wordt verhoogd, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar maken hogere boetes het verkeer ook echt veiliger?
lees verder »

Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam.
lees verder »

Nederland verder gedaald op ranglijst kinderrechten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederland is opnieuw gedaald op de KidsRights Index, een ranglijst die weergeeft hoe kinderrechten internationaal worden nageleefd. Vorig jaar zakte Nederland al uit de top-10, nu staat het op de vijftiende plaats.
lees verder »

Kabinet wil betere bescherming bedrijven bij overnames
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet wil bedrijven beter beschermen tegen vijandige overnames, schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een wettelijke bedenktijd van een jaar invoeren.
lees verder »

Boetes dreigen voor bedrijven die laks omgaan met nieuwe privacywet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Veel Nederlandse bedrijven en organisaties lopen vanaf volgend jaar kans op hoge boetes, omdat ze nog niet klaar zijn voor een nieuwe Europese privacywet. Uit onderzoek van consultancybureau PwC onder 350 bedrijven blijkt dat ruim de helft van de bedrijven nog niet serieus begonnen is met de voorbereidingen.
lees verder »

Vereenvoudiging stelsel griffierechten leidt niet tot gewenste effecten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie zorgde onder meer voor minder handelszaken .
lees verder »

Adviesrecht ondernemingsraad geldt in beginsel ook in faillissement
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De curator moet zorgdragen voor het naleven van de voorschriften van de Wet op de ondernemingsraden tijdens een faillissement. Het adviesrecht van de ondernemingsraad ziet in faillissement in beginsel niet op de verkoop van goederen of het opzeggen van arbeidsovereenkomsten op de voet van art. 176 en art. 40 Fw, omdat deze handelingen van de curator gericht zijn op een afwikkeling van het faill...
lees verder »

Raad: Kindgebonden budget geen inkomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het bedrag aan partneralimentatie mag niet worden verlaagd omdat een ouder al kindgebonden budget ontvangt. Het budget mag de onderhoudsbijdrage voor de ex-partner niet beïnvloeden.
lees verder »

Hoogte van de billijke vergoeding: eindelijk richtlijnen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Al sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid houdt de billijke vergoeding de gemoederen bezig. De afgelopen twee jaar is nader uitgekristalliseerd welke situaties aanleiding geven voor toekenning van een billijke vergoeding en is ook de aanvankelijke onduidelijkheid tussen de billijke vergoedingen die op diverse plaatsen in de wet zijn verankerd opgehelderd.
lees verder »

Eerste Kamer stemt in met verruiming aftapmogelijkheden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdagnacht ingestemd met de aftapwet, die inlichtingendiensten toestaat om meer soorten gegevens grootschalig te onderscheppen. De wet gaat per 1 januari 2018 in werking.
lees verder »

Verlenging van de schuldsaneringsregeling bij het einde van de looptijd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verlenging van de schuldsaneringsregeling aan het einde van de looptijd daarvan is niet mogelijk op andere dan de wettelijke gronden, zodat het belang van de schuldeisers daarvoor geen zelfstandige grond kan zijn.
lees verder »

Advocaat heeft (nog) geen AFM-vergunning nodig
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Advocaten hoeven voorlopig geen AFM-vergunning te hebben. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Autoriteit Financiële Markten .
lees verder »

Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening.
lees verder »

Advocaat heeft (nog) geen AFM-vergunning nodig
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Advocaten hoeven voorlopig geen AFM-vergunning te hebben. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Autoriteit Financiële Markten .
lees verder »

Meer vertrouwen in rechters
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederlanders hebben meer vertrouwen gekregen in rechters. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek . In geen enkel ander instituut hebben burgers zoveel vertrouwen als in de rechtspraak: in 2012 was dat 68,8 procent en in 2016 scoorden de rechters 71,5 procent.
lees verder »

Digitaal procederen werkt bij de Hoge Raad
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De overgang van papier naar digitaal procederen is bij de Hoge Raad goed verlopen. Dat schrijft minister Blok in de voortgangsrapportage KEI aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Selectieprocedure aantal universiteiten in strijd met de wet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een aantal universiteiten gaat de fout in bij de decentrale selectie van aankomende studenten. Dat stellen het Interstedelijk Studenten Overleg en Landelijk Studenten Rechtsbureau vrijdag op basis van eigen onderzoek.
lees verder »

Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening.
lees verder »

Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen.
lees verder »

Verwijderingsplicht curator bij opslag van tot de boedel behorende zaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien tot de faillissementsboedel behorende zaken zijn opgeslagen in een gebouw of op een terrein dat de wederpartij van de failliet in gebruik heeft, heeft de wederpartij na ontbinding van de overeenkomst in beginsel evenzeer als de eigenaar het recht om van de curator verwijdering van die zaken te verlangen.
lees verder »

Rechters willen eenvoudiger procedures
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In een brief aan de informateur vraagt de Raad voor de rechtspraak om wetgeving die eenvoudige, effectieve gerechtelijke procedures mogelijk maakt. Ook wil de Raad voldoende middelen voor technische en inhoudelijke innovatie. De Raad voor de rechtspraak verzoekt het nieuwe kabinet om aandacht voor deze onderwerpen.
lees verder »

Curator moet faillissementsfraude melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Curatoren krijgen voortaan een vaste taak bij de signalering van faillissementsfraude. De wet die dat mogelijk maakt is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat houdt in dat curatoren bij een faillissement voortaan moeten letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris.
lees verder »

Maatstaf arbeid bij ziekmelding na eerstejaars ZW-beoordeling
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat de maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een eerstejaars ZW-beoordeling , als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, gangbare arbeid is, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb.
lees verder »

Maatstaf arbeid bij ziekmelding na eerstejaars ZW-beoordeling
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat de maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een eerstejaars ZW-beoordeling , als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, gangbare arbeid is, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb.
lees verder »

Wet versterking positie curator aangenomen en overig nieuws
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel. Tijdens dit debat is de Motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 28 maart 2017.
lees verder »

Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen.
lees verder »

Curator moet faillissementsfraude melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Curatoren krijgen voortaan een vaste taak bij de signalering van faillissementsfraude. De wet die dat mogelijk maakt is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat houdt in dat curatoren bij een faillissement voortaan moeten letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris.
lees verder »

Verwijderingsplicht curator bij opslag van tot de boedel behorende zaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien tot de faillissementsboedel behorende zaken zijn opgeslagen in een gebouw of op een terrein dat de wederpartij van de failliet in gebruik heeft, heeft de wederpartij na ontbinding van de overeenkomst in beginsel evenzeer als de eigenaar het recht om van de curator verwijdering van die zaken te verlangen.
lees verder »

Rechters willen eenvoudiger procedures
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In een brief aan de informateur vraagt de Raad voor de rechtspraak om wetgeving die eenvoudige, effectieve gerechtelijke procedures mogelijk maakt. Ook wil de Raad voldoende middelen voor technische en inhoudelijke innovatie. De Raad voor de rechtspraak verzoekt het nieuwe kabinet om aandacht voor deze onderwerpen.
lees verder »

Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.
lees verder »

Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De regelingen voor de proceskosten in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken.
lees verder »

Weer uitstel voor verplicht procederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verplicht digitaal procederen is weer uitgesteld. Het kan op zijn vroegst voor de zomer worden ingevoerd. Dat zegt Monique Commelin, directeur van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie , in een interview op de website van de Rechtspraak. De reden is dat de techniek er nog niet klaar voor is.
lees verder »

Banken rekenden te hoge boetes voor oversluiten hypotheek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Autoriteit Financiële Markten bevestigt dat banken zich niet altijd houden aan de maximale boete die ze mogen rekenen bij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen.
lees verder »

Banken rekenden te hoge boetes voor oversluiten hypotheek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Autoriteit Financiële Markten bevestigt dat banken zich niet altijd houden aan de maximale boete die ze mogen rekenen bij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen.
lees verder »

Weer uitstel voor verplicht procederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verplicht digitaal procederen is weer uitgesteld. Het kan op zijn vroegst voor de zomer worden ingevoerd. Dat zegt Monique Commelin, directeur van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie , in een interview op de website van de Rechtspraak. De reden is dat de techniek er nog niet klaar voor is.
lees verder »

Deurwaarder kan drone gebruiken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Deurwaarders kunnen gebruik maken van drones. Tot die conclusie komt kandidaat-gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco in een artikel in het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder. Volgens Nocco kan de deurwaarder drones onder meer gebruiken bij raambeslag, bij het proces-verbaal van constateringen en bij de beslaglegging van schepen.
lees verder »

Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De regelingen voor de proceskosten in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken.
lees verder »

Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopieën uit illegale bron.
lees verder »

CBS: minder mensen failliet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal faillissementen onder particulieren is in 2016 voor het derde jaar op rij afgenomen, tot het laagste niveau sinds 2000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
lees verder »

Kantonrechter heeft het drukker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging.
lees verder »

Kabinet gaat aan de slag met mkb-toets
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet gaat een speciale mkb-toets uitwerken die het makkelijker moet maken om voor kleine bedrijven om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen.
lees verder »

Kantonrechter heeft het drukker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging.
lees verder »

CBS: minder mensen failliet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal faillissementen onder particulieren is in 2016 voor het derde jaar op rij afgenomen, tot het laagste niveau sinds 2000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
lees verder »

Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopieën uit illegale bron.
lees verder »

Kwart minder ontslagen via rechter of UWV in 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar.
lees verder »

Aantal faillissementen opnieuw gedaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In januari werden er zeven bedrijven minder failliet verklaard dan in december.
lees verder »

Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.
lees verder »

Wetsvoorstel Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid aangenomen en overig nieuws
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vandaag met de initiatiefnemers en de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebatteerd over:
lees verder »

Aantal mensen onder bewind opnieuw gestegen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal volwassenen dat onder een vorm van bewind staat, is vorig jaar gestegen naar 326.100.
lees verder »

Kabinet gaat aan de slag met mkb-toets
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet gaat een speciale mkb-toets uitwerken die het makkelijker moet maken om voor kleine bedrijven om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen.
lees verder »

Weer meer mensen onder bewind
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe .
lees verder »

Uitsprakenregister nu ook voor mobiele apparaten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet.
lees verder »

Toezending van stukken aan de rechter nadat vonnis is bepaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechtbank behoort ook in onteigeningszaken geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesvertegenwoordiger om.
lees verder »

WSNP: ontvankelijkheid en verwijtbaarheid i.v.m. curatele
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt.
lees verder »

WSNP: ontvankelijkheid en verwijtbaarheid i.v.m. curatele
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt.
lees verder »

Proceskostenveroordeling in een procedure over staatsaansprakelijkheid wegens schending van de redelijke termijn
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In een procedure betreffende overschrijding van de redelijke termijn voor berechting blijft de regel van art. 237 Rv, dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld, van toepassing.
lees verder »

Toezending van stukken aan de rechter nadat vonnis is bepaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechtbank behoort ook in onteigeningszaken geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesvertegenwoordiger om.
lees verder »

WSNP: rechter mag bij beslissing tot toelating ambtshalve uittreksel justitiële documentatie opvragen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter mag onder omstandigheden ambtshalve een uittreksel uit de justitiële documentatie van de schuldenaar bij toelating tot of beëindiging van de schuldsaneringsregeling opvragen en de inhoud ervan bij de wettelijke toelatingsvoorwaarden, weigeringsgronden en beëindigingsgronden van de schuldsaneringsregeling meewegen.
lees verder »

Uitsprakenregister nu ook voor mobiele apparaten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet.
lees verder »

Ook het kindgebonden budget van vóór 2015 moet worden verdisconteerd in draagkracht, niet in behoefte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
lees verder »

Onderzoek: artikel 12-procedure duurt vaak te lang
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten.
lees verder »

Kabinet wil stervenshulp bij `voltooid leven` toestaan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet stelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding. Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Justitie lichten het voorstel in een brief aan de Tweede Kamer toe. Het wetsvoorstel kan pas door een volgend kabinet worden behandeld.
lees verder »

Ook het kindgebonden budget van vóór 2015 moet worden verdisconteerd in draagkracht, niet in behoefte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt .
lees verder »

Onderzoek: artikel 12-procedure duurt vaak te lang
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten. Tot deze conc...
lees verder »

Onderzoek: artikel 12-procedure duurt vaak te lang
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten. Tot deze conc...
lees verder »

Ook het kindgebonden budget van vóór 2015 moet worden verdisconteerd in draagkracht, niet in behoefte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt .
lees verder »

Bij vaststelling alimentatie voor jongmeerderjarige is behoeftigheid geen vereiste
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien.
lees verder »

Kabinet wil stervenshulp bij `voltooid leven` toestaan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet stelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding. Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Justitie lichten het voorstel in een brief aan de Tweede Kamer toe. Het wetsvoorstel kan pas door een volgend kabinet worden behandeld.
lees verder »

Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hu...
lees verder »

Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De Raad voor de rechtspraak heeft dat in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten besloten. Sinds enkele weken is het voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland digitaal stukken in te dienen.
lees verder »

Grondeigenaren verdienen betere bescherming bij aanpassing regels onteigening
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eigenaren van grond worden niet genoeg beschermd in het wetsvoorstel dat onder andere de regels rondom onteigening aanpast. Het voorstel moet worden heroverwogen als er geen garantie komt dat een rechter altijd over een onteigening oordeelt. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in een advies over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet U verlaat Rechtspraak.nl .
lees verder »

Schuldenaar is tijdens schuldeisersverzuim in beginsel geen bedongen rente verschuldigd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel anders voortvloeien.
lees verder »

Schuldenaar is tijdens schuldeisersverzuim in beginsel geen bedongen rente verschuldigd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel anders voortvloeien.
lees verder »

Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt.
lees verder »

Curatoren stappen steeds vaker naar de rechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Omdat de rechten van schuldeisers bij een faillissement vaak onevenwichtig zijn verdeeld in het voordeel van de banken, stappen bewindvoerders en curatoren vaker naar de rechter.
lees verder »

Sinds Wet DBA nauwelijks nog modelcontracten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp’ers. Een op de tien wil het werken met zzp’ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling.
lees verder »

Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt.
lees verder »

Schuldenaar is tijdens schuldeisersverzuim in beginsel geen bedongen rente verschuldigd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel anders voortvloeien.
lees verder »

Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen en overig nieuws
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft met de minister van Economisch Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel Uitvoering van de netneutraliteitsverordening .
lees verder »

Tweede Kamer: ‘Wet DBA werkt schijnzelfstandigheid in de hand’
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Wiebes kreeg afgelopen week veel kritiek te verduren tijdens het debat over de uitvoering van de Wet DBA. CDA, PVV, PvdA en de ChristenUnie stelden vast dat de wet schijnzelfstandigheid niet oplost, maar mogelijk zelfs in de hand werkt. Diverse moties werden ingediend om de wet te veranderen, waarvan Wiebes het merendeel heeft ontraden.
lees verder »

Curatoren stappen steeds vaker naar de rechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Omdat de rechten van schuldeisers bij een faillissement vaak onevenwichtig zijn verdeeld in het voordeel van de banken, stappen bewindvoerders en curatoren vaker naar de rechter.
lees verder »

Sinds Wet DBA nauwelijks nog modelcontracten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp’ers. Een op de tien wil het werken met zzp’ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling.
lees verder »

Recht op transitievergoeding bij pensioen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding.
lees verder »

Recht op transitievergoeding bij pensioen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding.'
lees verder »

Recht op transitievergoeding bij pensioen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: 'Hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?'
lees verder »

Brussel wil auteursrecht drastisch wijzigen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites zetten waarop auteursrecht berust. Zo kunnen musici meer verdienen aan hun muziek op YouTube en Facebook.
lees verder »

Mag je kosten re-integratie aftrekken van transitievergoeding?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken.
lees verder »

Mag je kosten re-integratie aftrekken van transitievergoeding?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken.
lees verder »

Brussel wil auteursrecht drastisch wijzigen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites zetten waarop auteursrecht berust. Zo kunnen musici meer verdienen aan hun muziek op YouTube en Facebook.
lees verder »

Recht op transitievergoeding bij pensioen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: 'Hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?'
lees verder »

Van der Steur wil meer supersnelrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Van der Steur wil vaker gebruikmaken van supersnelrecht. Met die manier van snelrecht kunnen verdachten van een strafbaar feit binnen een paar dagen worden berecht. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Rekentool voor minimumloon
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.
lees verder »

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken.
lees verder »

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was.
lees verder »

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was.
lees verder »

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken.
lees verder »

Geen verjaring van niet opeisbare vorderingen gedurende faillissement
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen die gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, begint de in art. 3:308 BW bedoelde verjaring niet gedurende het faillissement te lopen.
lees verder »

Insolventierecht Verpanding van voorwaardelijk eigendom
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Iedere ondernemer komt het wel eens tegen. Er worden zaken ingekocht bij een leverancier, maar de koopprijs wordt niet meteen betaald. De leverancier bedingt dan vaak een eigendomsvoorbehoud: de eigendom van de geleverde zaken wordt voorbehouden door de leverancier totdat de koopprijs in haar geheel is voldaan.
lees verder »

Wettelijk beschermde titel voor mediators
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen.
lees verder »

Digitaal procederen treedt op 1 februari 2017 echt in werking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 1 februari 2017 moeten alle professionele partijen, zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders, hun stukken digitaal bij de rechtbanken indienen.
lees verder »

53-jarige krijgt geen nieuw contract. Leeftijdsdiscriminatie?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een opleidingsinstituut wil het personeelsbestand verjongen en verlengt het contract van een 53-jarige werkneemster niet. Is dat leeftijdsdiscriminatie of beleidsvrijheid?
lees verder »

Minister in gesprek over ontslagvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters lijken soms een ontslagaanvraag van een werkgever af te wijzen omdat ze de ontslagvergoeding te laag vinden. Dat is niet de bedoeling, aldus minister Lodewijk Asscher . Hij gaat hierover in gesprek met de rechters.
lees verder »

Cybercriminaliteit: weinig aangiftes, lage pakkans, milde straffen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hoewel cybercrime inmiddels een alledaags verschijnsel is geworden, is de aanpak daarvan onder de maat. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een risicoanalyse.
lees verder »

53-jarige krijgt geen nieuw contract. Leeftijdsdiscriminatie? Read more at http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/53-jarige-krijgt-geen-nieuw-contract-Leeftijdsdiscriminatie-2830827W/#cKC1BkmT6ERpBcO2.99
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een opleidingsinstituut wil het personeelsbestand verjongen en verlengt het contract van een 53-jarige werkneemster niet. Is dat leeftijdsdiscriminatie of beleidsvrijheid?Read more at http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/53-jarige-krijgt-geen-nieuw-contract-Leeftijdsdiscriminatie-2830827W/#cKC1BkmT6ERpBcO2.99
lees verder »

53-jarige krijgt geen nieuw contract. Leeftijdsdiscriminatie? Read more at http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/53-jarige-krijgt-geen-nieuw-contract-Leeftijdsdiscriminatie-2830827W/#cKC1BkmT6ERpBcO2.99
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een opleidingsinstituut wil het personeelsbestand verjongen en verlengt het contract van een 53-jarige werkneemster niet. Is dat leeftijdsdiscriminatie of beleidsvrijheid?Read more at http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/53-jarige-krijgt-geen-nieuw-contract-Leeftijdsdiscriminatie-2830827W/#cKC1BkmT6ERpBcO2.99
lees verder »

Cybercriminaliteit: weinig aangiftes, lage pakkans, milde straffen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hoewel cybercrime inmiddels een alledaags verschijnsel is geworden, is de aanpak daarvan onder de maat. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een risicoanalyse.
lees verder »

Minister in gesprek over ontslagvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters lijken soms een ontslagaanvraag van een werkgever af te wijzen omdat ze de ontslagvergoeding te laag vinden. Dat is niet de bedoeling, aldus minister Lodewijk Asscher . Hij gaat hierover in gesprek met de rechters.
lees verder »

Wat mag wel en niet, en voor hoeveel?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor veel kinderen is de vakantie na het eerste jaar op de middelbare school de eerste keer dat ze gaan werken: wie jonger is dan 13 jaar, mag alleen arbeid verrichten als hij een werkstraf heeft.
lees verder »

Wet doorstroming huurmarkt aanvaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft onlangs gedebatteerd met minister Blok over de Wet doorstroming huurmarkt. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van SGP, CU, VVD, PVDA, CDA, D66 stemden voor. De fracties van SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen.
lees verder »

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De zogenoemde stille curator heeft vanaf 21 juni een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet .
lees verder »

Executerende pandhouder met boedelvordering blijft curator en de fiscus voor
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een boedelschuldeiser die ook een pandrecht heeft op bodemzaken, mag zijn pandrecht op die bodemzaken in beginsel uitwinnen ongeacht het bodemvoorrecht van de belastingdienst en de boedelvordering van de curator.
lees verder »

Wet doorstroming huurmarkt aanvaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 gedebatteerd met minister Blok over de Wet doorstroming huurmarkt. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van SGP, CU, VVD, PVDA, CDA, D66 stemden voor. De fracties van SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen.
lees verder »

Gevolgen van te late aanvaarding overeenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als een aanbod te laat aanvaard wordt, komt de overeenkomst alleen op basis van art. 6:223 BW tot stand wanneer het de aanvaardende partij niet duidelijk was of hoefde te zijn, dat deze aanvaarding te laat was.
lees verder »

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De zogenoemde stille curator heeft vanaf vandaag een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet .
lees verder »

'Kabinet houdt zich bij financiering rechtspraak niet aan de wet'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet houdt zich niet aan de Wet op de rechterlijke organisatie. Volgens deze wet moet zoveel geld als objectief nodig is voor goede rechtspraak ter beschikking worden gesteld.
lees verder »

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De zogenoemde stille curator heeft vanaf vandaag een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet .
lees verder »

Voorstellen voor rechtsbijstand forse klap voor sociaal advocaat
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De voorstellen van minister Van der Steur voor rechtsbijstand betekenen een forse klap voor de sociale advocatuur. Een advocaat mag straks nog maar voor maximaal 900 punten gefinancierde bijstand verlenen. Nu ligt de grens bij 2000 punten.
lees verder »

Gevolgen van te late aanvaarding overeenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als een aanbod te laat aanvaard wordt, komt de overeenkomst alleen op basis van art. 6:223 BW tot stand wanneer het de aanvaardende partij niet duidelijk was of hoefde te zijn, dat deze aanvaarding te laat was.
lees verder »

Wet doorstroming huurmarkt aanvaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 gedebatteerd met minister Blok over de Wet doorstroming huurmarkt. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van SGP, CU, VVD, PVDA, CDA, D66 stemden voor. De fracties van SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen.
lees verder »

Executerende pandhouder met boedelvordering blijft curator en de fiscus voor
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een boedelschuldeiser die ook een pandrecht heeft op bodemzaken, mag zijn pandrecht op die bodemzaken in beginsel uitwinnen ongeacht het bodemvoorrecht van de belastingdienst en de boedelvordering van de curator.
lees verder »

Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21 jaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar, want "volwassenen verdienen een volwassen loon", aldus de bewindsman.
lees verder »

Bestuursrechter moet meer bevoegdheden krijgen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter moet meer bevoegdheden krijgen om beleid van gemeenten te kunnen toetsen. Dit zou tegenwicht bieden aan de huidige praktijk waarin gemeenten steeds meer vrijheid krijgen om zelf sociaal beleid te ontwikkelen.
lees verder »

Wetsvoorstel Europees bankbeslag leidt tot rechtsongelijkheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Juristen zijn kritisch op het recente wetsvoorstel van minister Van der Steur waarmee Nederlandse consumenten en bedrijven gemakkelijker conservatoir beslag kunnen leggen op een bankrekening in een ander land binnen de Europese Unie.
lees verder »

Wetsvoorstel Europees bankbeslag leidt tot rechtsongelijkheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Juristen zijn kritisch op het recente wetsvoorstel van minister Van der Steur waarmee Nederlandse consumenten en bedrijven gemakkelijker conservatoir beslag kunnen leggen op een bankrekening in een ander land binnen de Europese Unie.
lees verder »

Bestuursrechter moet meer bevoegdheden krijgen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter moet meer bevoegdheden krijgen om beleid van gemeenten te kunnen toetsen. Dit zou tegenwicht bieden aan de huidige praktijk waarin gemeenten steeds meer vrijheid krijgen om zelf sociaal beleid te ontwikkelen.
lees verder »

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Hiermee willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven.
lees verder »

Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21 jaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar, want "volwassenen verdienen een volwassen loon", aldus de bewindsman.
lees verder »

Arbeidsconflict reden voor vertrek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eén op de vijf werknemers vertrekt bij zijn werkgever op het moment dat er een arbeidsconflict op de werkvloer ontstaat. En de Nederlandse man heeft bijna twee keer zo vaak een arbeidsconflict dan de Nederlandse vrouw, blijkt uit het rechtsbijstandsonderzoek van Nationale Nederlanden.
lees verder »

Geen hogere vergoeding voor advocaat bij verhoorbijstand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Strafrechtadvocaten kunnen voorlopig fluiten naar een hogere vergoeding voor bijstand tijdens politieverhoren. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft donderdag alle vorderingen van strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA tot opschorting van de beleidsregel voor een forfaitaire vergoeding afgewezen.
lees verder »

Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Eerste Kamer stemde in met de wetsvoorstellen civielrechtelijk bestuursverbod en herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.
lees verder »

Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Eerste Kamer stemde in met de wetsvoorstellen civielrechtelijk bestuursverbod en herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Beide maatregelen maken onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en treden naar verwachting op 1 jul...
lees verder »

Geen hogere vergoeding voor advocaat bij verhoorbijstand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Strafrechtadvocaten kunnen voorlopig fluiten naar een hogere vergoeding voor bijstand tijdens politieverhoren. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft donderdag alle vorderingen van strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA tot opschorting van de beleidsregel voor een forfaitaire vergoeding afgewezen.
lees verder »

Bedenktijd vervalt na bedenking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op welk moment gaat de bedenktijd lopen bij een vaststellingsovereenkomst? De rechter oordeelde dat een steigerbouwer door na het inroepen van zijn bedenkrecht alsnog te berusten in een vaststellingsovereenkomst, een tweede vaststellingsovereenkomst aanging. En voor een tweede overeenkomst geldt geen bedenktijd.
lees verder »

Arbeidsconflict reden voor vertrek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eén op de vijf werknemers vertrekt bij zijn werkgever op het moment dat er een arbeidsconflict op de werkvloer ontstaat. En de Nederlandse man heeft bijna twee keer zo vaak een arbeidsconflict dan de Nederlandse vrouw, blijkt uit het rechtsbijstandsonderzoek van Nationale Nederlanden.
lees verder »

Geen hogere vergoeding voor advocaat bij verhoorbijstand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Strafrechtadvocaten kunnen voorlopig fluiten naar een hogere vergoeding voor bijstand tijdens politieverhoren. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft donderdag alle vorderingen van strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA tot opschorting van de beleidsregel voor een forfaitaire vergoeding afgewezen.
lees verder »

Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft woensdag een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Eerste Kamer stemde in met de wetsvoorstellen civielrechtelijk bestuursverbod en herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Beide maatregelen maken onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en treden naar verwachting...
lees verder »

Arbeidsconflict reden voor vertrek
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eén op de vijf werknemers vertrekt bij zijn werkgever op het moment dat er een arbeidsconflict op de werkvloer ontstaat. En de Nederlandse man heeft bijna twee keer zo vaak een arbeidsconflict dan de Nederlandse vrouw, blijkt uit het rechtsbijstandsonderzoek van Nationale Nederlanden.
lees verder »

Bedenktijd vervalt na bedenking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op welk moment gaat de bedenktijd lopen bij een vaststellingsovereenkomst? De rechter oordeelde dat een steigerbouwer door na het inroepen van zijn bedenkrecht alsnog te berusten in een vaststellingsovereenkomst, een tweede vaststellingsovereenkomst aanging. En voor een tweede overeenkomst geldt geen bedenktijd.
lees verder »

Al veel kritiek op nieuwe klokkenluiderswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen. Deze zal waarschijnlijk op 1 juli 2016 ingaan. De wet moet het makkelijker maken om misstanden aan de kaak te stellen, maar advocaten zijn nog niet overtuigd dat dit gaat werken.
lees verder »

Kantonrechters wijzen ontslagverzoeken vaker af
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie legt kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, morgen op tafel tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.
lees verder »

Verschuldigde griffierechten bij faillissement VOF en vennoten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de indiening van een verzoek tot faillissement van een vennootschap onder firma en de vennoten van die VOF, is griffierecht verschuldigd voor zowel de VOF als de vennoten afzonderlijk.
lees verder »

Insolventierecht Bestuurder niet aansprakelijk ondanks te late deponering jaarrekening
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een curator heeft niet alleen het beheer en de vereffening van de failliete boedel als taak, maar bestudeert ook de boekhouding van de gefailleerde en voert een onderzoek uit naar de oorzaken van het faillissement.
lees verder »

Insolventierecht Bestuurder niet aansprakelijk ondanks te late deponering jaarrekening
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een curator heeft niet alleen het beheer en de vereffening van de failliete boedel als taak, maar bestudeert ook de boekhouding van de gefailleerde en voert een onderzoek uit naar de oorzaken van het faillissement.
lees verder »

Leg loonafspraak zzp’er vast in cao
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer, blijkt uit cijfers van CBS. Vakbond CNV vindt dat zzp’ers beschermd moeten worden door afspraken in de cao.
lees verder »

Verschuldigde griffierechten bij faillissement VOF en vennoten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij de indiening van een verzoek tot faillissement van een vennootschap onder firma en de vennoten van die VOF, is griffierecht verschuldigd voor zowel de VOF als de vennoten afzonderlijk.
lees verder »

Kantonrechters wijzen ontslagverzoeken vaker af
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie legt kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, morgen op tafel tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.
lees verder »

Al veel kritiek op nieuwe klokkenluiderswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen. Deze zal waarschijnlijk op 1 juli 2016 ingaan. De wet moet het makkelijker maken om misstanden aan de kaak te stellen, maar advocaten zijn nog niet overtuigd dat dit gaat werken.
lees verder »

Senaat akkoord met digitale processtukken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Digitale processtukken Strafvordering U verlaat Rechtspraak.nl . Door wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten krijgt het gebruik van digitale processtukken in het strafproces een wettelijke basis. Hiermee komt het volledig digitaal werken binnen de strafrechtketen een stap dichterbij.
lees verder »

Gezond en veilig doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Oudere werknemers brengen veel kennis en ervaring met zich mee. Juist met het oog op de vergrijzing en het tekort dat binnenkort op de arbeidsmarkt zal ontstaan is het zaak dat werknemers – voor wie dat mogelijk is – zo lang mogelijk doorwerken.
lees verder »

Werknemer moet meer inspraak krijgen bij faillissement
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De SER wil meer aandacht voor de werknemer bij een faillissement. Er gelden immers medezeggenschapregels. Maar dit lijkt iedereen te vergeten, stelt Evert Verhulp, van de Sociaal-Economische Raad. Werknemers gaan er nu vanuit geen enkele inspraak te hebben zodra een bedrijf in zwaar weer verkeert.
lees verder »

Vallen op werkvloer meest voorkomende arbeidsongeval
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van alle arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot een verzuim van vier dagen of meer, was onderuitgaan op de werkvloer de meest voorkomende. Daarnaast leidt ook letsel dat anderen toebrengen vaak tot verzuim.
lees verder »

EU: overal eerlijk proces
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De EU-ministers van Justitie hebben nieuwe regels aangenomen die ervoor moeten zorgen dat verdachten in alle EU-landen een eerlijk proces krijgen. Het beginsel van het vermoeden van onschuld moeten worden gerespecteerd.
lees verder »

Pandrecht op gesecureerde vordering
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De houder van een openbaar pandrecht op een vordering kan ook de aan deze vordering verbonden zekerheden uitwinnen.
lees verder »

Pandrecht op gesecureerde vordering
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De houder van een openbaar pandrecht op een vordering kan ook de aan deze vordering verbonden zekerheden uitwinnen.
lees verder »

EU: overal eerlijk proces
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De EU-ministers van Justitie hebben nieuwe regels aangenomen die ervoor moeten zorgen dat verdachten in alle EU-landen een eerlijk proces krijgen. Het beginsel van het vermoeden van onschuld moeten worden gerespecteerd.
lees verder »

Bewaarneming: resultaats- of inspanningsverbintenis?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wanneer een ter reparatie of stalling afgegeven zaak door brand of diefstal verloren gaat, wordt vaak gediscussieerd over de vraag of sprake is van bewaarneming en, zo ja, wat dat betekent voor de aansprakelijkheid van de partij die de zaak onder zich had.
lees verder »

Vallen op werkvloer meest voorkomende arbeidsongeval
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van alle arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot een verzuim van vier dagen of meer, was onderuitgaan op de werkvloer de meest voorkomende. Daarnaast leidt ook letsel dat anderen toebrengen vaak tot verzuim.
lees verder »

Werknemer moet meer inspraak krijgen bij faillissement
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De SER wil meer aandacht voor de werknemer bij een faillissement. Er gelden immers medezeggenschapregels. Maar dit lijkt iedereen te vergeten, stelt Evert Verhulp, van de Sociaal-Economische Raad. Werknemers gaan er nu vanuit geen enkele inspraak te hebben zodra een bedrijf in zwaar weer verkeert.
lees verder »

Wijziging Arbowet: versterking positie preventiemedewerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.
lees verder »

De curator en onbetaalde proceskosten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van de proceskosten, als hij wel voor zijn eigen kosten een boedelkrediet heeft geregeld en hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden als zijn vordering wordt afgewezen?
lees verder »

Vergoeding bij ontbinding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan dient de werknemer hiervoor te worden gecompenseerd, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. In dat geval kan de kantonrechter aan de werknemer dan ook een billijke vergoeding toekennen. Daarnaast heeft de werknemer op grond van de wet recht op...
lees verder »

Nieuwe wet maakt school stichten makkelijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs doet een wetsvoorstel die het makkelijker maakt om een school te stichten. Nieuwe concepten als de iPadscholen of kleinschalig onderwijs kunnen daardoor makkelijker opgericht worden. Oprichters hoeven alleen te bewijzen dat er vraag is naar hun onderwijs en moeten zorgen dat de kwaliteit voldoende is.
lees verder »

Aanzegging tijdens vakantie werknemer gewoon op tijd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een aanzegging die tijdens de vakantie van een werknemer op zijn thuisadres binnenkomt, is op tijd en volgens de regels uitgevoerd. De werknemer had ervoor moeten zorgen dat iemand anders zijn post verzorgde.
lees verder »

Aanzegging tijdens vakantie werknemer gewoon op tijd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een aanzegging die tijdens de vakantie van een werknemer op zijn thuisadres binnenkomt, is op tijd en volgens de regels uitgevoerd. De werknemer had ervoor moeten zorgen dat iemand anders zijn post verzorgde.
lees verder »

Financieel-economisch strafrecht Eenvoudig witwassen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De reikwijdte van de Nederlandse witwaswetgeving is ruim. Wie voorwerpen verkrijgt die afkomstig zijn van enig misdrijf, is per definitie strafbaar. Dat geldt primair voor de dader van het basismisdrijf.
lees verder »

Nieuwe wet maakt school stichten makkelijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs doet een wetsvoorstel die het makkelijker maakt om een school te stichten. Nieuwe concepten als de iPadscholen of kleinschalig onderwijs kunnen daardoor makkelijker opgericht worden. Oprichters hoeven alleen te bewijzen dat er vraag is naar hun onderwijs en moeten zorgen dat de kwaliteit voldoende is.
lees verder »

Vergoeding bij ontbinding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan dient de werknemer hiervoor te worden gecompenseerd, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. In dat geval kan de kantonrechter aan de werknemer dan ook een billijke vergoeding toekennen. Daarnaast heeft de werknemer op grond van de wet recht op...
lees verder »

De curator en onbetaalde proceskosten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van de proceskosten, als hij wel voor zijn eigen kosten een boedelkrediet heeft geregeld en hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden als zijn vordering wordt afgewezen?
lees verder »

Nieuwe EU-regels over bedrijfsgeheimen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ondernemingen krijgen een betere bescherming tegen openbaarmaking van onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie. De bescherming zal niet alleen gelden voor technologische kennis, maar ook voor klantgegevens, plannen, strategie en marktonderzoek. Claims moeten binnen zes jaar worden ingediend. Voor klokkenluiders en journalisten die vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, gelden uitzonder...
lees verder »

Insolventierecht Modernisering van de faillissementsprocedure
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Faillissementswet regelt de afwikkeling van alle faillissementen, surseances en wettelijke schuldsaneringen . De huidige Faillissementswet is echter voor het grootste gedeelte een oude regeling, zo niet een stokoude regeling. Zij dateert al uit 1893, en is nodig aan modernisering toe. Natuurlijk is zij op onderdelen herhaaldelijk gewijzigd, maar van een daadwerkelijke modernisering van de fa...
lees verder »

Wijzigingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een overzicht van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid per 1 januari 2016.
lees verder »

Digitale rechtszaak weer stap dichterbij
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoeringswet die het mogelijk maakt dat rechtszaken in civiel recht en bestuursrecht volledig digitaal kunnen worden gevoerd. De zitting zelf blijft in deze wet buiten beschouwing.
lees verder »

Aanbevelingen voor betere rechtsbijstandverlening
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Meer regie door de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket en samenvoeging van beide organisaties met behoud van hun ‘sterke merknamen’.
lees verder »

Advocaten hekelen arbeidswet kabinet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De nieuwe Wet werk en zekerheid die werkgevers moet bewegen om werknemers eerder in vaste dienst te nemen, werkt volgens onderzoek van Nieuwsuur onder arbeidsrechtadvocaten "averechts".
lees verder »

Digitale rechtszaak weer stap dichterbij
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoeringswet die het mogelijk maakt dat rechtszaken in civiel recht en bestuursrecht volledig digitaal kunnen worden gevoerd. De zitting zelf blijft in deze wet buiten beschouwing.
lees verder »

Digitale rechtszaak weer stap dichterbij
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoeringswet die het mogelijk maakt dat rechtszaken in civiel recht en bestuursrecht volledig digitaal kunnen worden gevoerd. De zitting zelf blijft in deze wet buiten beschouwing.
lees verder »

Advocaten hekelen arbeidswet kabinet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De nieuwe Wet werk en zekerheid die werkgevers moet bewegen om werknemers eerder in vaste dienst te nemen, werkt volgens onderzoek van Nieuwsuur onder arbeidsrechtadvocaten "averechts".
lees verder »

Aanbevelingen voor betere rechtsbijstandverlening
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Meer regie door de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket en samenvoeging van beide organisaties met behoud van hun ‘sterke merknamen’.
lees verder »

Oproep aan alimentatierechters: voeg (draagkracht-)berekening toe aan beschikking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Na in casu de draagkrachtbepaling door het hof als ontoereikend gemotiveerd te hebben bestempeld, doet de Hoge Raad de uitdrukkelijke oproep aan alle alimentatierechters om berekening als bijlage bij hun alimentatiebeschikking te voegen en, in voorkomend geval, de redenen te vermelden waarom zij afwijken van die berekening.
lees verder »

Rechtspraak teleurgesteld over financiële tegemoetkoming
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
​Tevreden over het feit dat de minister van Veiligheid en Justitie de financiële problematiek heeft erkend, teleurgesteld over het bedrag dat de Rechtspraak er bij krijgt: 20 miljoen euro in 2016 en structureel 25 miljoen euro vanaf 2017.
lees verder »

Volledig aanbod rechtszaken blijft in 7 vestigingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtspraaklocaties.
lees verder »

Arbeidsrelatie verstoord door werkgever: geen ontbinding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De kantonrechter ontbindt een verstoorde arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een manager niet. De verstoring is grotendeels aan de werkgever te wijten. Maar eigenlijk wil de manager ook niet meer voor het bedrijf werken. Hij heeft zijn spullen al ingeleverd.
lees verder »

Arbeidsrelatie verstoord door werkgever: geen ontbinding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De kantonrechter ontbindt een verstoorde arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een manager niet. De verstoring is grotendeels aan de werkgever te wijten. Maar eigenlijk wil de manager ook niet meer voor het bedrijf werken. Hij heeft zijn spullen al ingeleverd.
lees verder »

Volledig aanbod rechtszaken blijft in 7 vestigingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtspraaklocaties.
lees verder »

Rechtspraak teleurgesteld over financiële tegemoetkoming
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
​Tevreden over het feit dat de minister van Veiligheid en Justitie de financiële problematiek heeft erkend, teleurgesteld over het bedrag dat de Rechtspraak er bij krijgt: 20 miljoen euro in 2016 en structureel 25 miljoen euro vanaf 2017.
lees verder »

VVD en PvdA: matchfixing voorkomen met gokwet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Regeringspartijen VVD en PvdA willen strenge regels voor het via internet gokken op sportwedstrijden om te voorkomen dat wedstrijden kunnen worden gemanipuleerd.
lees verder »

Minimumloon per 1 januari 2016
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies ook nieuwe regels voor het minimumloon.
lees verder »

Eén op zeven werknemers heeft burn-outklachten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Zo’n 14% van de Nederlandse werknemers had in 2014 te maken met burn-outklachten. Voorbeelden van deze klachten zijn uitgeput zijn aan het einde van een werkdag of emotioneel uitgeput zijn. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
lees verder »

Wat is conservatoir beslag?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In uw lopende strafzaak is beslag gelegd op één of meer voorwerpen. Dit beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv dan wel artikel 94 a Sv. Op het document dat u heeft ontvangen, staat vermeld op grond van welk artikel er beslag is gelegd.
lees verder »

Verkrijging medehuurderschap na beëindiging samenwoning
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap toe te wijzen ook na de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding, mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd.
lees verder »

Senaat VS akkoord met omstreden cyberwet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag een wetsvoorstel aangenomen dat de cyberveiligheid van het land moet versterken. De wet voorziet erin dat de overheid privégegevens en geheime bedrijfsgegevens mag verzamelen als ze meent dat de veiligheid in gevaar is.
lees verder »

Verkrijging medehuurderschap na beëindiging samenwoning
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap toe te wijzen ook na de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding, mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd.
lees verder »

Ontslag om dringende reden, toch recht op transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter oordeelt niet snel dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. In deze rechtszaak was dat wel het geval. Maar dat betekende nog niet dat de medewerker geen recht had op een transitievergoeding.
lees verder »

Wat is conservatoir beslag?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In uw lopende strafzaak is beslag gelegd op één of meer voorwerpen. Dit beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv dan wel artikel 94 a Sv. Op het document dat u heeft ontvangen, staat vermeld op grond van welk artikel er beslag is gelegd.
lees verder »

Bond: eisen stellen aan incassobureaus
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Consumentenbond wil dat er wettelijke toetredings- of opleidingseisen komen voor incassobureaus. Ook wil de belangenorganisatie dat de sector gecontroleerd gaat worden door een toezichthouder. Daarvoor pleit de bond in een eigen incassoplan dat dinsdag is overhandigd aan de Tweede Kamer. De PvdA en de ChristenUnie hebben de Consumentenbond al laten weten met een wetsvoorstel te komen.
lees verder »

Advocaat kan zich niet verschuilen achter zijn praktijk-BV
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad klaagt wel eens over zijn hoge werklast, maar soms draagt hij zelf nodeloos aan die last bij. Het inmiddels beruchte Spaanse Villa-arrest heeft, zoals bekend, de nodige discussie uitgelokt onder vennootschapsjuristen.
lees verder »

Advocaat kan zich niet verschuilen achter zijn praktijk-BV
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad klaagt wel eens over zijn hoge werklast, maar soms draagt hij zelf nodeloos aan die last bij. Het inmiddels beruchte Spaanse Villa-arrest heeft, zoals bekend, de nodige discussie uitgelokt onder vennootschapsjuristen.
lees verder »

Bond: eisen stellen aan incassobureaus
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Consumentenbond wil dat er wettelijke toetredings- of opleidingseisen komen voor incassobureaus. Ook wil de belangenorganisatie dat de sector gecontroleerd gaat worden door een toezichthouder. Daarvoor pleit de bond in een eigen incassoplan dat dinsdag is overhandigd aan de Tweede Kamer. De PvdA en de ChristenUnie hebben de Consumentenbond al laten weten met een wetsvoorstel te komen.
lees verder »

Wat is conservatoir beslag?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In uw lopende strafzaak is beslag gelegd op één of meer voorwerpen. Dit beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv dan wel artikel 94 a Sv. Op het document dat u heeft ontvangen, staat vermeld op grond van welk artikel er beslag is gelegd.
lees verder »

Ontslag om dringende reden, toch recht op transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter oordeelt niet snel dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. In deze rechtszaak was dat wel het geval. Maar dat betekende nog niet dat de medewerker geen recht had op een transitievergoeding.
lees verder »

Verkrijging medehuurderschap na beëindiging samenwoning
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap toe te wijzen ook na de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding, mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd.
lees verder »

Senaat VS akkoord met omstreden cyberwet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag een wetsvoorstel aangenomen dat de cyberveiligheid van het land moet versterken. De wet voorziet erin dat de overheid privégegevens en geheime bedrijfsgegevens mag verzamelen als ze meent dat de veiligheid in gevaar is.
lees verder »

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
lees verder »

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ondernemers van kleine bedrijven hoeven zieke werknemers straks nog maar één jaar loon door te betalen in plaats van twee jaar. Dit geldt voor bedrijven met maximaal tien werknemers.
lees verder »

Werkloosheid 25-45 jaar het laagst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De werkloosheid onder 25-45 jarigen is in de afgelopen 3 maanden sneller gedaald dan de werkloosheid bij personen boven de 45 jaar, blijkt uit resultaten van het CBS.
lees verder »

Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer is dinsdag zonder stemming akkoord gegaan met de Wet tegengaan huwelijksdwang. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en is een uitvoering van het voornemen in het regeerakkoord om neef/nichthuwelijken te bemoeilijken.
lees verder »

Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer is dinsdag zonder stemming akkoord gegaan met de Wet tegengaan huwelijksdwang. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en is een uitvoering van het voornemen in het regeerakkoord om neef/nichthuwelijken te bemoeilijken.
lees verder »

Werkloosheid 25-45 jaar het laagst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De werkloosheid onder 25-45 jarigen is in de afgelopen 3 maanden sneller gedaald dan de werkloosheid bij personen boven de 45 jaar, blijkt uit resultaten van het CBS.
lees verder »

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ondernemers van kleine bedrijven hoeven zieke werknemers straks nog maar één jaar loon door te betalen in plaats van twee jaar. Dit geldt voor bedrijven met maximaal tien werknemers.
lees verder »

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
lees verder »

Voorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Dit voorstel wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.
lees verder »

Arbeidsongeschikten krijgen alsnog ingehouden vakantiedagen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Arbeidsongeschikte werknemers die voor 1 januari 2012 vakantiedagen toebedeeld kregen, zouden er te weinig hebben gehad. De Hoge Raad heeft besloten dat deze dagen alsnog vergoed moeten worden omdat dit in strijd zou zijn met een Europese richtlijn.
lees verder »

Voorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Dit voorstel wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.
lees verder »

Werknemer mag bedrijfsbestanden naar privéadres mailen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer die databestanden van zijn werkgever naar zijn privémailadres stuurde, heeft niet onrechtmatig gehandeld. De werkgever had geen bedrijfsbeleid of regels over de omgang met digitale bedrijfsbestanden. En er is ook geen ongeschreven regel die het sturen van bedrijfsbestanden naar een privéadres verbiedt.
lees verder »

Al na paar maanden reparatie WW
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De recent vernieuwde regels voor de ww gaan al weer deels op de schop. Minister Asscher kondigt aan dat hij ongewenste effecten gaat repareren.
lees verder »

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gingen vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.
lees verder »

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gaan vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.
lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies: de regels per 2016
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Volgens de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.
lees verder »

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.
lees verder »

Chauffeur heeft recht op reistijdvergoeding naar startpunt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een gedetacheerde chauffeur die dagelijks met zijn eigen auto naar de plek rijdt waar het vervoermiddel staat waarmee hij moet rijden, heeft recht op een reistijdvergoeding.
lees verder »

Chauffeur heeft recht op reistijdvergoeding naar startpunt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een gedetacheerde chauffeur die dagelijks met zijn eigen auto naar de plek rijdt waar het vervoermiddel staat waarmee hij moet rijden, heeft recht op een reistijdvergoeding.
lees verder »

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.
lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies: de regels per 2016
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Volgens de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.
lees verder »

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gaan vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.
lees verder »

Minder WW voor flexwerker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De werkloosheidsuitkering voor seizoenswerkers en flexwerkers is in juli in stilte versoberd. De berekening van de uitkering is gewijzigd waardoor de WW vaak veel lager uitpakt, meldt De Volkskrant.
lees verder »

Instroom ontslagzaken sterk afgenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De instroom van nieuwe ontslagverzoeken is in juli dit jaar sterk afgenomen. De daling volgt na een forse stijging van ontslagzaken in juni. Er zijn vorige maand ongeveer 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht, ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.
lees verder »

Positie prostituees beneden 21 jaar versterkt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Van der Steur schrapt de voorgenomen strafbaarstelling van prostituees beneden de 21 jaar. Met de maatregel verwacht de minister dat jonge prostituees eerder bescherming kunnen vinden. Hun positie wordt sterker, omdat een drempel wegvalt om naar de politie te stappen en aangifte te doen van seksuele uitbuiting. Daarmee volgt de bewindsman het advies van de Nationaal Rapporteur Mensenha...
lees verder »

Schuldsanering is vaak adequaat
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ruim 80% van de huishoudens in de schuldsanering is aan het eind van het traject weer schuldenvrij. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Raad voor Rechtsbijstand.
lees verder »

Kabinet in beroep om afluisteren advocaten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Staat wil in bijzondere gevallen advocaten kunnen blijven afluisteren. Het kabinet gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om hiermee te stoppen als er niet snel onafhankelijk toezicht op is.
lees verder »

Debat over maatregelen tegen voetbalvandalisme
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni gedebatteerd met minister Van der Steur over een wetsvoorstel voor de aanscherping van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Met dit wetsvoorstel krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen.
lees verder »

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
lees verder »

Schuldsanering vaak adequaat
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ruim 80% van de huishoudens in de schuldsanering is aan het eind van het traject weer schuldenvrij. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Raad voor Rechtsbijstand.
lees verder »

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval o...
lees verder »

Debat over maatregelen tegen voetbalvandalisme
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni gedebatteerd met minister Van der Steur over een wetsvoorstel voor de aanscherping van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Met dit wetsvoorstel krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen; ook als iemand slechts één keer betrokken is geweest bij groepsgewijze ordever...
lees verder »

Nog geen problemen door nieuwe regels WW
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De nieuwe regels bij de uitbetaling van WW-uitkeringen zorgen vooralsnog voor weinig problemen bij uitkeringsinstantie UWV. Mensen die na 1 juli werkloos zijn geworden, moeten maandelijks doorgeven of ze toch niet nog wat bijverdiensten hebben gehad. Pas als ze dat hebben gedaan krijgen ze hun uitkering.
lees verder »

Nieuwe wet dwingt bedrijven gegevens beter te beveiligen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De oorzaken van een datalek bij een Nederlandse organisatie zijn vaak onbenullig, maar de gevolgen zijn vrijwel altijd groot. Met een nieuwe wet wil de regering Nederlandse bedrijven dwingen hun gegevens beter te beveiligen en betrokkenen sneller op de hoogte stellen als er gegevens uitlekken.
lees verder »

Nieuwe wet dwingt bedrijven gegevens beter te beveiligen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De oorzaken van een datalek bij een Nederlandse organisatie zijn vaak onbenullig, maar de gevolgen zijn vrijwel altijd groot. Met een nieuwe wet wil de regering Nederlandse bedrijven dwingen hun gegevens beter te beveiligen en betrokkenen sneller op de hoogte stellen als er gegevens uitlekken.
lees verder »

Nog geen problemen door nieuwe regels WW
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De nieuwe regels bij de uitbetaling van WW-uitkeringen zorgen vooralsnog voor weinig problemen bij uitkeringsinstantie UWV. Mensen die na 1 juli werkloos zijn geworden, moeten maandelijks doorgeven of ze toch niet nog wat bijverdiensten hebben gehad. Pas als ze dat hebben gedaan krijgen ze hun uitkering.
lees verder »

Kantonrechter: vierde contract is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nadat tussen de werkgever en de werknemer drie tijdelijke contracten zijn uitgediend, regelt de werkgever dat de werknemer in dienst treedt bij een payroll-/uitzendwerkgever. De kantonrechter vindt dat door de constructie met de payroll-/uitzendwerkgever heen moet worden gekeken en dat de vierde arbeidsovereenkomst in de keten moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde t...
lees verder »

Debat over maatregelen tegen voetbalvandalisme
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni gedebatteerd met minister Van der Steur over een wetsvoorstel voor de aanscherping van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Met dit wetsvoorstel krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen; ook als iemand slechts één keer betrokken is geweest bij groepsgewijze ordever...
lees verder »

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval o...
lees verder »

Schuldsanering vaak adequaat
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ruim 80% van de huishoudens in de schuldsanering is aan het eind van het traject weer schuldenvrij. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Raad voor Rechtsbijstand.
lees verder »

Curator moet fraude verplicht melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren.
lees verder »

Curator moet fraude verplicht melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren. Die worden op hun beurt wettelijk verplicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter...
lees verder »

WW vanaf 2016 teruggeschroefd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Na de recente veranderingen in het ontslagrecht gaan vanaf 2016 ook de werkloosheidsuitkeringen op de schop. De WW-duur gaat stap voor stap terug naar maximaal 24 maanden.
lees verder »

Meer banen voor arbeidsgehandicapten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Binnen het bedrijfsleven kwamen er ruim 9000 van deze banen bij, de rest van dit extra werk voor arbeidsgehandicapten ontstond bij de overheid.
lees verder »

Wetsvoorstel versterking positie curator naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat voorziet in een wettelijke taak voor de curator bij fraudesignalering, is bij de Tweede Kamer ingediend. In de praktijk stuit een faillissementscurator vaak als eerste op onregelmatigheden in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel. Door hem meer ruimte te geven om in die gevallen actie te ondernemen, wordt de aanpak van faill...
lees verder »

Curator moet fraude verplicht melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren. Die worden op hun beurt wettelijk verplicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter...
lees verder »

Kamer stemt in met Omgevingswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 2018 vervangt één nieuwe wet 26 huidige wetten over de leefomgeving. De Tweede Kamer stemde woensdag namelijk in met de Omgevingswet.
lees verder »

Flinke stijging ontslagzaken in juni
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vlak voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, is het aantal ontslagverzoeken bij rechtbanken flink toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was in juni 2015 ongeveer twee keer zo groot als de gebruikelijk maandinstroom, zo blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.
lees verder »

Demotie steeds meer toegepast in personeelsbeleid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Steeds meer Nederlandse organisaties vragen hun personeel om akkoord te gaan met een verlaging van de beloning voor hun werk. Hoewel demotie minder voorkomt dan vorig jaar, vormt het tegenwoordig bij veel bedrijven een standaard onderdeel van het HR-beleid. Dit blijkt uit het rapport HR Trends 2016-2016 van ADP.
lees verder »

Flinke stijging ontslagzaken in juni
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vlak voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, is het aantal ontslagverzoeken bij rechtbanken flink toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was in juni 2015 ongeveer twee keer zo groot als de gebruikelijk maandinstroom, zo blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.
lees verder »

Kamer stemt in met Omgevingswet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 2018 vervangt één nieuwe wet 26 huidige wetten over de leefomgeving. De Tweede Kamer stemde woensdag namelijk in met de Omgevingswet.
lees verder »

Motieregen naar aanleiding van WWZ
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds onder andere het nieuwe ontslagrecht, onderdeel van de WWZ, is ingegaan op 1 juli dienden al verschillende Tweede Kamerleden moties in tegen de wet. Zij roepen de regering op onderdelen van de wet te herzien.
lees verder »

Ontslagbescherming in Nederland bovengemiddeld
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederlandse werknemers met een vast contract krijgen een bovengemiddelde ontslagbescherming in vergelijking met medewerkers uit andere Europese landen. Wie in Nederland werkt met een flexibel of tijdelijk contract, heeft juist een erg onbeschermde positie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt.
lees verder »

Curator moet fraude verplicht melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren. Die worden op hun beurt wettelijk verplicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter...
lees verder »

WWZ: Ben jij voorbereid op het nieuwe ontslagrecht?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op 1 juli 2015 gaat het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in en verandert het ontslagrecht ingrijpend. Wij plaatsen op onze social media de komende weken handige tips, zodat jij straks goed voorbereid bent. Hieronder zetten we ze voor jou op een rij!
lees verder »

Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens onzorgvuldige advisering: waarschuwingsplicht omtrent juridische risico's
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wanneer een advocaat zijn cliënt adviseert in het kader van een door de cliënt te nemen beslissing, brengt diens zorgvuldigheidsplicht mee dat hij de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. ’s Hofs oordeel dat de advocaat in casu had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan selectieve betalingen in het zicht van het eigen faillissement, wegens daarover in rechtspraak en l...
lees verder »

Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Wet Aanpak Schijnconstructies is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. In maart stemde de Tweede Kamer al unaniem in met het wetsvoorstel van minister Asscher .
lees verder »

Wetgeving frustreert ZZP'er
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Zolang de overheid de administratieve lastendruk en complexe wetgeving voor werkgevers niet aanpakt, blijven bedrijven terughoudend met nieuw personeel. De complexiteit van werkgeverschap is ook voor ZZP’ers een doorn in het oog. Ruim 42 procent van de zelfstandigen overweegt namelijk alsnog mensen in dienst te nemen, als de overheid het werkgeverschap vereenvoudigt. Omdat er bijna 1 miljoen éé...
lees verder »

Factsheets nieuwe ontslagregels 1 juli 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen per 1 juli 2015 de regels rondom ontslag.
lees verder »

AOW-leeftijd versneld omhoog
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.
lees verder »

Factsheets nieuwe ontslagregels 1 juli 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen per 1 juli 2015 de regels rondom ontslag.
lees verder »

AOW-leeftijd versneld omhoog
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.
lees verder »

Wetgeving frustreert ZZP'er
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Zolang de overheid de administratieve lastendruk en complexe wetgeving voor werkgevers niet aanpakt, blijven bedrijven terughoudend met nieuw personeel. De complexiteit van werkgeverschap is ook voor ZZP’ers een doorn in het oog. Ruim 42 procent van de zelfstandigen overweegt namelijk alsnog mensen in dienst te nemen, als de overheid het werkgeverschap vereenvoudigt. Omdat er bijna 1 miljoen éé...
lees verder »

Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Wet Aanpak Schijnconstructies is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. In maart stemde de Tweede Kamer al unaniem in met het wetsvoorstel van minister Asscher .
lees verder »

Wet pensioencommunicatie aangenomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vanmiddag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma.
lees verder »

Welke kosten mag je aftrekken van de transitievergoeding?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft lagere regelgeving voor de Wet Werk en Zekerheid gepubliceerd. Hierin staat in detail beschreven waar je op moet letten als je straks inzetbaarheids- of transitiekosten in mindering wil brengen op de transitievergoeding.
lees verder »

Overgangsrecht transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Met de publicatie van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding geeft minister Asscher duidelijkheid over de uitzonderingen op de nieuwe ontslagvergoeding.
lees verder »

Wettelijke regeling voor aanwijzing toekomstig curator naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wordt straks wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring, als een onderneming daar om vraagt, meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft ingestemd met indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De maatregel is onderdeel v...
lees verder »

Nieuwe handvatten bij de beoordeling van opheffing conservatoir beslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor zover bij de beoordeling of een beslag moet worden opgeheven, de aannemelijkheid van de gestelde vordering ter zake waarvan het beslag is gelegd, wordt meegewogen, is de rechter niet gebonden aan de grondslagen voor die vordering die in het beslagrekest zijn vermeld. Het enkele feit dat het beslag in de loop van het geding door de beslaglegger wordt opgeheven, of het feit dat de vordering ...
lees verder »

Lagere vergoeding voor werknemer die zelf om ontslag vraagt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer die bij de kantonrechter zelf om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vraagt, krijgt een lagere vergoeding omdat hij zelf de handdoek in de ring gooide. De rechter zag nog wel mogelijkheden.
lees verder »

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.
lees verder »

Processtukken mogen worden ingediend per fax
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Andersluidende bepalingen in procesreglementen zijn onverbindend; de in art. 33 lid 1 Rv neergelegde beperking van het elektronisch verkeer tot gevallen waarin daarin is voorzien in een voor dat gerecht vastgesteld procesreglemen...
lees verder »

Minimumloon per 1 juli 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
lees verder »

Nieuwe wet kan leiden tot lesuitval leerlingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Wet Werk en Zekerheid die begin juli van kracht wordt, kan ervoor zorgen dat veel leerlingen komend schooljaar naar huis worden gestuurd.
lees verder »

Nieuwe wet kan leiden tot lesuitval leerlingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Wet Werk en Zekerheid die begin juli van kracht wordt, kan ervoor zorgen dat veel leerlingen komend schooljaar naar huis worden gestuurd.
lees verder »

Minimumloon per 1 juli 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
lees verder »

Processtukken mogen worden ingediend per fax
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Andersluidende bepalingen in procesreglementen zijn onverbindend; de in art. 33 lid 1 Rv neergelegde beperking van het elektronisch verkeer tot gevallen waarin daarin is voorzien in een voor dat gerecht vastgesteld procesreglemen...
lees verder »

Flexwerkers grote verliezers nieuwe wet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Flexwerkers zijn de verliezers van de Wet Werk en Zekerheid.
lees verder »

10.000 euro van werkgever vergokt, toch geen ontslag op staande voet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer vergokt via de mobiele telefoon van zijn werkgever ruim 10.000 euro in twee weken. Hij moet het geld terugbetalen maar het is geen reden voor ontslag op staande voet, oordeelt de rechter.
lees verder »

Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet w...
lees verder »

D66 wil wietteelt via eigen wet reguleren
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
D66 dient donderdag een initiatiefwetsvoorstel in om de teelt en verkoop van wiet onder voorwaarden landelijk mogelijk te maken. Volgens de partij, die hier al jaren voor pleit, leidt dat tot minder gezondheidsrisico's en levert het een besparing van 500 miljoen euro op.
lees verder »

Grote toekomstplannen voor bijzondere curator in vechtscheidingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De ‘bijzondere curator’ in vechtscheidingszaken staat volop in de schijnwerpers. Kinderen hebben in dergelijke procedures dringend behoefte aan iemand die hun stem doet gelden, klinkt vanuit de rechtspraktijk. Maar moet die bijzondere curator wel altijd een advocaat zijn? En wat voor kwaliteitseisen zijn nodig? Er zijn meerdere initiatieven gestart die antwoord op die vragen moeten geven.
lees verder »

Vrijstelling griffierecht bij onvoldoende draagkracht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep besliste in haar uitspraak van 13 februari 2015 dat bij onvoldoende financiële draagkracht in het bestuursrecht vrijstelling van griffierecht kan worden verleend. Zou dit niet kunnen, dan zou de toegang tot de rechter belemmerd worden. De CRvB heeft beslist welke criteria gelden. Deze criteria kunnen worden gehanteerd bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht bij ...
lees verder »

Jeugdcriminaliteit blijft dalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De jeugdcriminaliteit is in 2014 opnieuw gedaald. Er waren eind vorig jaar 623 problematische jeugdgroepen, een afname van 18% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekendmaakt. In die cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke jeugdgroepen, groepen die overlast geven en criminele jeugdbendes. Sinds 200...
lees verder »

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.
lees verder »

Rechters weigeren nog langer mensen te gijzelen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters weigeren voortaan mensen te gijzelen voor boetes, het uiterste dwangmiddel voor mensen die hun boetes niet betalen. Ze hebben genoeg van het automatisme waarmee de verzoeken tot gijzeling én de boetes gegenereerd worden.
lees verder »

Jeugdcriminaliteit blijft ook in 2014 dalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De jeugdcriminaliteit is in 2014 opnieuw gedaald. Er waren eind vorig jaar 623 problematische jeugdgroepen, een afname van 18% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekendmaakt. In die cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke jeugdgroepen, groepen die overlast geven en criminele jeugdbendes. Sinds 200...
lees verder »

Rechters weigeren nog langer mensen te gijzelen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechters weigeren voortaan mensen te gijzelen voor boetes, het uiterste dwangmiddel voor mensen die hun boetes niet betalen. Ze hebben genoeg van het automatisme waarmee de verzoeken tot gijzeling én de boetes gegenereerd worden.
lees verder »

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.
lees verder »

Jeugdcriminaliteit blijft dalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De jeugdcriminaliteit is in 2014 opnieuw gedaald. Er waren eind vorig jaar 623 problematische jeugdgroepen, een afname van 18% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekendmaakt. In die cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke jeugdgroepen, groepen die overlast geven en criminele jeugdbendes. Sinds 200...
lees verder »

Ontslagen werknemer krijgt vergoeding voor psychische schade
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer krijgt een immateriële schadevergoeding van 5.000 euro omdat hij psychische schade heeft geleden door een onzorgvuldige degradatie, een onterecht ontslag en falende verzuimbegeleiding. De werkgever moet ook de inkomensschade van de werknemer vergoeden.
lees verder »

Vrijstelling griffierecht bij onvoldoende draagkracht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep besliste in haar uitspraak van 13 februari 2015 dat bij onvoldoende financiële draagkracht in het bestuursrecht vrijstelling van griffierecht kan worden verleend. Zou dit niet kunnen, dan zou de toegang tot de rechter belemmerd worden. De CRvB heeft beslist welke criteria gelden. Deze criteria kunnen worden gehanteerd bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht bij ...
lees verder »

Nieuw ontslagrecht kost het bedrijfsleven 150 miljoen extra
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, zorgt voor een extra kostenpost van 150 miljoen euro per jaar voor werkgevers. Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt worden, blijken ook recht te hebben op een transitievergoeding, boven op de sociale uitkering die ze nu al ontvangen. Dit is wederom een weeffout in de Wet Werk en Zekerheid.
lees verder »

Overgangsregeling transitievergoeding flexwerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In een brief aan de Tweede kamer heeft minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag een aantal overgangsmaatregelen voorgesteld ten aanzien van de transitievergoeding.
lees verder »

Minder inbraken in 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal woninginbraken is afgelopen jaar met bijna 20% gedaald ten opzichte van 2013. Dit meldt minister Opstelten vandaag.
lees verder »

Alcoholslot en strafvervolging
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wie met te veel op achter het stuur kruipt en daarbij betrapt wordt, kan rekenen op een reactie van de overheid. In ernstige gevallen is die reactie strafrechtelijk en stelt het OM strafvervolging in. Daarnaast heeft het CBR een bestuursrechtelijke taak en legt het maatregelen op die preventief het gebruik van alcohol in het verkeer tegen te gaan.
lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies vorige week in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. De wet gaat vanaf 1 juli 2015 in.
lees verder »

Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap, zegt professor Xavier Baeten, onderzoeksleider en oprichter van het Vlerick Reward Centre.
lees verder »

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies besproken in Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer bespreekt vandaag het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies van minister Asscher . Onder deze nieuwe wet zijn opdrachtgevers verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden bij onderaannemers. Door deze wet moet de uitbuiting van Oost-Europese werknemers worden tegengegaan.
lees verder »

Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap, zegt professor Xavier Baeten, onderzoeksleider en oprichter van het Vlerick Reward Centre.
lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies vorige week in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. De wet gaat vanaf 1 juli 2015 in.
lees verder »

Alcoholslot en strafvervolging
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wie met te veel op achter het stuur kruipt en daarbij betrapt wordt, kan rekenen op een reactie van de overheid. In ernstige gevallen is die reactie strafrechtelijk en stelt het OM strafvervolging in. Daarnaast heeft het CBR een bestuursrechtelijke taak en legt het maatregelen op die preventief het gebruik van alcohol in het verkeer tegen te gaan.
lees verder »

Rookverbod wordt in horeca steeds beter nageleefd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Nederlandse horeca houdt zich steeds beter aan het rookverbod. In 2014 voerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in totaal 6.464 inspecties uit in de `natte horeca`. Voor het overtreden van het rookverbod werden 1.321 boeterapporten opgemaakt en 389 schriftelijke waarschuwingen verzonden. Bij overige horecagelegenheden, zoals restaurants en sportkantines, zijn 16.398 inspecties uitge...
lees verder »

Minder inbraken in 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het aantal woninginbraken is afgelopen jaar met bijna 20% gedaald ten opzichte van 2013. Dit meldt minister Opstelten vandaag.
lees verder »

Loopt contract door bij vergeten aan te zeggen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds 1 januari 2015 hebben werkgevers, door de ingang van de Wet Werk en Zekerheid, een aanzegverplichting bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Loopt het contract door als de werkgever vergeet aan te zeggen?
lees verder »

Nieuwe wetgeving maakt groepsclaims tegen beursfondsen makkelijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nu er wetgeving in de maak is voor collectieve schadeafhandelingen kunnen beursfondsen die frauderen, misleiden of wanbeleid voeren vaker juridische claims van pensioenfondsen verwachten, zo voorziet Femke Hendriks, advocaat bij PGGM. Het bedrijf beheert tegen de 200 miljard euro aan pensioengeld, voor onder meer zorgfonds PFZW.
lees verder »

MKB-Nederland wil af van doorbetalen loon bij ziekte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het verplicht doorbetalen van loon bij ziekteverzuim gedurende twee jaar moet worden afgeschaft voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Dit punt staat met afstand bovenaan een actieprogramma voor doorgroei van het midden- en kleinbedrijf, dat MKB-Nederland vandaag presenteert.
lees verder »

Bezuinigingen op rechtshulp ondanks verzet Eerste Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hoewel de Eerste Kamer het niet met het besluit eens is, gaat staatssecretaris Fred Teeven toch korten op rechtshulp. Mensen die geen advocaat kunnen betalen, kunnen sinds afgelopen zondag minder vergoeding verwachten. Onbekend is hoeveel het precies wordt.
lees verder »

Dubbele ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wanneer je als werkgever na 1 juli 2015 iemand wilt ontslaan die langer dan twee jaar in dienst is geweest, moet je een transitievergoeding betalen. Maar wat nou als je op dat moment gebonden bent aan een sociaal plan of een cao-afspraak over een ontslagvergoeding? Moet je dan twee ontslagpremies uitkeren?
lees verder »

Digitaal procederen nu ook in hoger beroep en cassatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rec...
lees verder »

Bezuinigingen op rechtshulp ondanks verzet Eerste Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hoewel de Eerste Kamer het niet met het besluit eens is, gaat staatssecretaris Fred Teeven toch korten op rechtshulp. Mensen die geen advocaat kunnen betalen, kunnen sinds afgelopen zondag minder vergoeding verwachten. Onbekend is hoeveel het precies wordt.
lees verder »

Ondernemers vrezen nieuwe ontslagvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo'n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher op haar website de regels aan te passen.
lees verder »

Internetfraude schadepost van 8 miljoen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Consumenten zijn het afgelopen jaar voor minimaal 7,9 miljoen euro getild door internetoplichters. Dat blijkt uit de 43.000 aangiften die in 2014 binnenkwamen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. De politie vermoedt dat slechts de helft tot twee derde van de slachtoffers aangifte doet en dat het werkelijke schadebedrag misschien twee keer zo hoog is.
lees verder »

Dubbele ontslagvergoeding vanaf 1 juli?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wanneer je als werkgever na 1 juli 2015 iemand wilt ontslaan die langer dan twee jaar in dienst is geweest, moet je een transitievergoeding betalen. Maar wat nou als je op dat moment gebonden bent aan een sociaal plan of een cao-afspraak over een ontslagvergoeding? Moet je dan twee ontslagpremies uitkeren?
lees verder »

Armoede door enorme huurstijgingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er is sprake van enorme huurstijgingen, vooral wanneer een huurwoning vrijkomt. In 2014 steeg de huur voor de nieuwe bewoner gemiddeld met 22,6 procent. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Het aantal huisuitzettingen steeg in 2013 met 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
lees verder »

Digitaal procederen ook in hoger beroep en cassatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rec...
lees verder »

Tussentijdse huurbeëindigingsregeling bij faillissement (art. 39 Fw) geldt ook voor huur van roerende zaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In antwoord op een prejudiciële vraag beslecht de Hoge Raad een faillissementsrechtelijke controverse: art. 39 Fw, dat tussentijdse beëindiging van huurovereenkomsten in geval van faillissement mogelijk maakt en de huurprijs tot boedelschuld bestempelt, geldt gelet op de tekst en de ratio ervan ook voor de huur van roerende zaken.
lees verder »

Raad: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter om. In bepaalde familie- en strafrechtelijke kwesties vervalt het recht op gesubsidieer...
lees verder »

Asscher past de Fraudewet aan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Voortaan letten gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.
lees verder »

5 vragen en antwoorden over supersnelrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Supersnelrecht, een deel van degenen die zich met de jaarwisseling misdragen zal er ook dit jaar mee te maken krijgen. Door het hele land hebben rechtbanken supersnelrechtzittingen gepland.
lees verder »

Asscher past de Fraudewet aan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Voortaan letten gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.
lees verder »

Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.
lees verder »

Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.
lees verder »

Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.
lees verder »

Asscher past de Fraudewet aan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Voortaan letten gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen aangepast per 1 januari 2015
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet , IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1.495,20 naar € 1.501,80 bruto per maand.
lees verder »

5 vragen en antwoorden over supersnelrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Supersnelrecht, een deel van degenen die zich met de jaarwisseling misdragen zal er ook dit jaar mee te maken krijgen. Door het hele land hebben rechtbanken supersnelrechtzittingen gepland.
lees verder »

Geen concurrentiebeding, wel schade verhalen op werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een ex-werknemer benadert de relaties van zijn ex-werkgever. Met succes, want acht grote klanten stappen over. De ex-werkgever stapt naar de rechter omdat hij meer dan 100.000 euro omzet misgelopen is. De ex-werknemer had geen concurrentiebeding maar draait wel voor de schade van zijn ex-werkgever op.
lees verder »

Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 januari 2015 mogen werknemers hun arbeidsduur eerder aanpassen en wordt het bevallings-/ouderschapsverlof uitgebreid. De regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof worden per 1 juli 2015 verruimd.
lees verder »

RvS: waarborgen bij scheiden zonder rechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als de kabinetsplannen die scheiden zonder tussenkomst van een rechter mogelijk moeten maken worden doorgevoerd, is het verstandig om te zorgen voor waarborgen ter bescherming van kwetsbare echtgenoten. Dit schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in een advies over het vandaag ingediende wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’. Eerder wees de Raad voor de rechtspraak op de risico’s...
lees verder »

Hoge Raad stelt grenzen aan vrijheid van meningsuiting politici
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft vandaag een arrestgewezen waarin grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van politici. De uitspraak van het hoogste rechtscollege is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het voor de strafrechter dagen van PVV-leider Geert Wilders wegens het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten to...
lees verder »

Eerste Kamer unaniem voor moderne regels verlof en arbeidstijden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden. Dit wetsvoorstel vormt samen met de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructi...
lees verder »

Strengere hypotheeknormen gaan door
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Blok gaat de geplande nieuwe hypotheeknormen niet versoepelen. Deze strengere normen gaan 1 januari 2015 in, schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Gijzeling van data, mag dat?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mag je als clouddienstverlener data gijzelen als er niet wordt betaald? Klinkt hard, maar in de ‘gewone’ offline wereld kan een fietsenmaker of keukenleverancier dat gewoon doen. Dat heet retentierecht. Maar kan dit ook bij data?
lees verder »

Te weinig arbeidsgehandicapten? Dan krijgen bedrijven een boete
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is nu menens voor bedrijven: vanaf 2017 kunnen ze een boete krijgen als ze te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Het gaat om 5.000 euro per niet-ingevulde werkplek, schrijft persbureau ANP.
lees verder »

De procespositie van minderjarigen in familierechtzaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het in art. 6 lid 1 EVRM voor een ieder, dus ook voor minderjarigen, gewaarborgde recht op toegang tot de rechter brengt mee dat het recht om te worden gehoord effectief dient te kunnen worden uitgeoefend. Noch uit art. 6 lid 1 EVRM, noch uit art. 12 IVRK of enige andere, Nederland bindende internationale regeling, vloeit voort dat van een effectieve uitoefening van bedoeld recht slechts sprake...
lees verder »

Te weinig arbeidsgehandicapten? Dan krijgen bedrijven een boete
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is nu menens voor bedrijven: vanaf 2017 kunnen ze een boete krijgen als ze te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Het gaat om 5.000 euro per niet-ingevulde werkplek, schrijft persbureau ANP.
lees verder »

Korting op bijstandsuitkering wegens inkomsten uit deeltijdarbeid onbevoegd gedaan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 december 2014 dat de gemeenteraad de in artikel 8 van de WWB aan hem toegekende verordenende bevoegdheid heeft overschreden.
lees verder »

Hoge ontslagvergoeding flexwerkers verrast werkgevers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De nieuwe, verplichte transactievergoeding die 1 juli 2015 ingaat, blijkt hoger dan verwacht, waarschuwen werkgeversorganisatie AWVN en uitzendkoepel ABU. De vergoeding werkt met terugwerkende kracht, iets waar werkgevers niet op voorbereid waren. Dat betekent dat ook tijdelijke contracten uit het verleden bij elkaar worden opgeteld.
lees verder »

Gijzeling van data, mag dat?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mag je als clouddienstverlener data gijzelen als er niet wordt betaald? Klinkt hard, maar in de ‘gewone’ offline wereld kan een fietsenmaker of keukenleverancier dat gewoon doen. Dat heet retentierecht. Maar kan dit ook bij data?
lees verder »

Wet langdurige zorg aangenomen en overig nieuws
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet langdurige zorg na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.
lees verder »

Ook speelgoedpistolen kunnen strafbaar zijn
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als er eind juli een melding binnenkomt bij de Utrechtse politie, dat er een groepje jongens met een pistool op een pleintje zit, gaan de agenten daar uiteraard op af. Inderdaad zitten er vier jongens, waarvan één een zilverkleurig pistool bij zich heeft. Volgens de melding zou de jongen er mee gedreigd hebben.
lees verder »

Onduidelijkheid dreigt over nieuwe ontslagregels payrollmedewerkers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Zo`n 10 tot 20% van de uitzendkrachten gaat onder de nieuwe uitgebreidere ontslagbescherming vallen die per 1 januari in werking treedt voor payrollmedewerkers. Dit maakt het moeilijker voor werkgevers om payrollmedewerkers te ontslaan. De bescherming wordt gelijkgetrokken aan die voor werknemers in vaste dienst. Werkgevers moeten voortaan het ontslag bij uitkeringsinstantie UWV met bedrijfseco...
lees verder »

Zwaar concurrentiebeding? Zo kom je ervanaf!
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een concurrentiebeding kan behoorlijk belemmerend zijn in de zoektocht naar nieuw werk. Hoe kom je van zo’n concurrentiebeding af?
lees verder »

Stagnatie in korter maken van duur rechtszaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is gerechten niet gelukt de tijd die rechtszaken duren in 2013 korter te maken. Met name in strafzaken en handelsconflicten loopt de duur van rechtszaken licht op. Dat blijkt uit de Kengetallen 2013 van de Rechtspraak. In dit jaarlijkse document worden prestaties van gerechten onderling met elkaar vergeleken. Het is een aanvulling op het jaarverslag van de Rechtspraak.
lees verder »

Kinderrechten hoog op de agenda in het Koninkrijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is niet acceptabel dat in het Koninkrijk der Nederlanden kinderen essentiële rechten missen. Het tegengaan van geweld tegen kinderen, het gezin centraal, aandacht voor ontplooiing van kinderen naast het reguliere onderwijs, de rol van ouders in de opvoeding en aanwezigheid van organisaties zoals een kinderombudsman en een kindertelefoon. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten in het Plan va...
lees verder »

OM straft harder dan rechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het Openbaar Ministerie bepaalt in het kader van de ZSM-werkwijze steeds vaker zelf de strafmaat voor veelvoorkomende criminaliteit, waarbij het zwaardere richtlijnen gebruikt dan de rechters. Denk aan lichte vergrijpen zoals drugsbezit, diefstal en vandalisme. Daders van dit soort delicten zouden er bij de rechter beter van af komen. Strafrechtdeskundigen waarschuwen in de Volkskrant voor rech...
lees verder »

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gemoderniseerd met extra waarborgen voor de privacy
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet gaat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moderniseren. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hennis-Plasschaert van Defensie lichten de hoofdlijnen van de herziening toe in een brief aan de Kamer.
lees verder »

Grens huurtoeslag vast
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De maximale huurprijs waarbij je nog huurtoeslag kunt krijgen, wordt pas per 1 januari 2016 bevroren en niet al volgend jaar. De grens ligt dit jaar op 699,48 euro per maand. Per 1 januari 2015 is dat 710,68 euro. Vanaf 2016 wordt dat bedrag voor drie jaar bevroren.
lees verder »

Kabinet verscherpt regels voor gebruik data burgers, maar handhaaft bewaarplicht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komen strengere regels voor het inzien van bewaarde bel- en internetgegevens van burgers. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de opslag van persoonsgegevens. De bewaarplicht blijft wel.
lees verder »

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggi...
lees verder »

Raad van Europa: Nederland moet illegalen opvangen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad van Europa is eruit: Nederland moet ook uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvangen. De Nederlandse overheid schendt door dat niet te doen enkele basisrechten van illegalen. Dat staat in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestante Kerk een aanklacht tegen de Nederlandse staat heeft ingediend.
lees verder »

Versoepeling rookverbod wegens strijd met verdragsverplichting onverbindend verklaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Art. 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control verplicht staten tot een effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook, ook in kleine cafés. Deze bepaling is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig omschreven, zodat deze zich verzet tegen de ingevoerde versoepeling van het rookverbod voor kleine cafés. De uitzondering op het rookverbod voor deze cafés is dan ook onverbind...
lees verder »

Detacheren werknemers 'schimmig'
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Europese regels voor het detacheren van buitenlandse werknemers in Nederland worden te vaak misbruikt. Nederlandse werknemers hebben daardoor soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlanders.
lees verder »

Strafrechtadvocaten: werk niet mee aan politieverhoor
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Wiebes van Financiën keurt goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw. Het besluit is op 14 november in de Staatscourant gepubliceerd.
lees verder »

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggi...
lees verder »

Europees Hof: geen automatische bijstand voor migranten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Migranten uit lidstaten van de Europese Unie komen niet automatisch in andere EU-landen in aanmerking voor bijstand.
lees verder »

Versoepeling rookverbod wegens strijd met verdragsverplichting onverbindend verklaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Art. 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control verplicht staten tot een effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook, ook in kleine cafés. Deze bepaling is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig omschreven, zodat deze zich verzet tegen de ingevoerde versoepeling van het rookverbod voor kleine cafés. De uitzondering op het rookverbod voor deze cafés is dan ook onverbind...
lees verder »

GOO-rechter voor een snelle gezamenlijke oplossing
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Gericht-Op-Oplossing heet de nieuwe aanpak waarmee de Rechtbank Amsterdam van start gaat. Partijen kunnen hiervoor kiezen bij de handelsrechter, familierechter en kantonrechter. De rechter ondersteunt dan actiever het gezamenlijke doel van partijen om tot een oplossing te komen. Zo zullen zij meer doorvragen naar de achterliggende belangen in het conflict. Voorwaarde voor de GOO-behandeling is ...
lees verder »

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggi...
lees verder »

Raad van Europa: Nederland moet illegalen opvangen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad van Europa is eruit: Nederland moet ook uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvangen. De Nederlandse overheid schendt door dat niet te doen enkele basisrechten van illegalen.
lees verder »

Europees Hof: geen automatische bijstand voor migranten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Migranten uit lidstaten van de Europese Unie komen niet automatisch in andere EU-landen in aanmerking voor bijstand.
lees verder »

Huurder onteigende heeft recht op vergoeding van volledige bedrijfsschade van (mede) door hem gedreven vof
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De huurder van het onteigende die samen met een ander in de vorm van een vof een restaurant exploiteerde in het onteigende, heeft recht op vergoeding van de volledige bedrijfsschade van de vof als op deze huurder een verplichting rust om de toe te kennen vergoeding in de vof in te brengen. De bedrijfsschade moet dan worden aangemerkt als rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening.
lees verder »

Versoepeling rookverbod wegens strijd met verdragsverplichting onverbindend verklaard
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Art. 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control verplicht staten tot een effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook, ook in kleine cafés. Deze bepaling is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig omschreven, zodat deze zich verzet tegen de ingevoerde versoepeling van het rookverbod voor kleine cafés. De uitzondering op het rookverbod voor deze cafés is dan ook onverbind...
lees verder »

Asscher: werkgelegenheid beter dan gedacht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is blij dat de arbeidsmarkt zich het afgelopen kwartaal verder heeft hersteld. De werkgelegenheidscijfers zijn volgens hem beter dan eerder geraamd. Asscher zei dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers van het CBS.
lees verder »

Ontbindingsvergoeding verschuldigd ondanks overlijden werknemer vóór beoogde ontbindingsdatum
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Indien noch in de ontbindingsbeschikking, noch in de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat de in rechte toegekende ontbindingsvergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst per de datum van ontbinding nog bestaat, is de vergoeding verschuldigd, ook al is de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer eerder dan op de datum van ontbinding geëindigd.
lees verder »

Mededeling van dringende reden bij ontslag op staande voet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het vereiste van onverwijlde mededeling van de dringende reden voor ontslag op staande voet strekt ertoe dat voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt tot het beëindigen van de dienstbetrekking. In ‘s hofs oordeel dat voor eiser voldoende duidelijk was welke feiten en omstandigheden aan zijn ontslag ten grondslag lagen, ligt beslote...
lees verder »

Hoogte ontslagvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 september 2014 dat het college een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en het voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid.
lees verder »

Speciale rechter voor ruzies tussen buren
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een speciale rechter die bemiddelt en uitspraak doet in conflicten tussen buren. Deze burenrechter gaat nu van start bij de rechtbanken Midden-Nederland en Oost-Brabant. De burenrechter komt altijd ter plaatse kijken wat het probleem is en probeert buren via een gesprek zelf een oplossing te laten vinden. Als dat niet lukt, doet hij binnen drie maanden een uitspraak.
lees verder »

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher .
lees verder »

Digitaal procederen in hoger beroep en cassatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat naar de Raad van State is gestuurd. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rechtspra...
lees verder »

Senaat stemt in met elektronische dienstverlening burgerlijke stand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven en minister Plasterk dat elektronische dienstverlening door de burgerlijke stand mogelijk maakt. Dit leidt tot lastenverlichting bij burgers en bedrijven en uiteindelijk meer efficiency bij gemeenten omdat veel formaliteiten gaandeweg kunnen worden afgeschaft. De elektronische weg komt niet in de plaats van, maar...
lees verder »

Snellere procedure schadevergoeding bij overschrijden redelijke termijn bestuursrechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als een procedure door toedoen van de bestuursrechter langer duurt dan ‘redelijk’ is, kunnen belanghebbenden voortaan eenvoudiger en sneller een schadevergoeding krijgen. Dat is het gevolg van een nieuwe beleidsregel.pdfbeleidsregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die per 1 oktober is ingegaan. De versnelling wordt mogelijk gemaakt doordat bij veel overschrijdingen de Raad voor d...
lees verder »

Defensie erkent aansprakelijkheid voor ziek worden militairen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Defensie erkent aansprakelijkheid voor het ziek worden van militairen die onder andere hebben gewerkt met chroom VI. Een ex-medewerker van vliegbasis Twente heeft inmiddels een schadevergoeding van 100.000 euro ontvangen, meldt Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie. Deze medewerker werkte met verf en oplosmiddelen waarin de kankerverwekkende stof chroom VI zat. Toentertijd is `nagel...
lees verder »

Wetsvoorstel elektronische detentie verworpen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 september het wetsvoorstel invoering elektronische detentie verworpen.
lees verder »

Faillissementsfraude
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij een faillissement kan alles van waarde dat nog in het bedrijf zit door de curator worden verkocht en, vorderingen worden geïncasseerd. Het bedrijf kan ook als geheel worden verkocht. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.
lees verder »

Veelpleger in het verkeer eerder in het vizier
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De aanpak van veelplegers in het verkeer wordt aangescherpt. Zogeheten hufterovertredingen die nu nog administratiefrechtelijk met een standaard boete worden afgedaan, worden vanaf 1 januari 2015 strafrechtelijk aangepakt. Daarbij gaat het om potentieel gevaarlijke en hinderlijke gedragingen, zoals het niet stoppen voor een stopteken van de politie, negeren van een rood kruis of op de snelweg o...
lees verder »

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. D...
lees verder »

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tuss...
lees verder »

Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medio september een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste lev...
lees verder »

Au pair hoeft voortaan minder te werken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Au pairs in een gastgezin mogen vanaf juli volgend jaar nog maximaal 20 uur per week werken en maximaal 4 uur per dag. Nu is dat nog maximaal 30 uur per week. Dat hebben staatssecretaris Teeven en minister Asscher besloten.
lees verder »

Advocaten krijgen beschikking over digitale strafdossiers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Uiterlijk 1 januari 2015 hebben advocaten door heel Nederland de mogelijkheid strafdossiers digitaal te downloaden via www.rechtspraak.nl. Dat hebben de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst bij het Parket-Generaal in Den Haag. De bijeenkomst – waarbij minister Opstelten van Vei...
lees verder »

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.
lees verder »

Wetsvoorstel civiel bestuursverbod naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een malafide bestuurder mag straks maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. De maatregel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en is gericht op een effectievere bestrijding van faillissementsfraude. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aa...
lees verder »

Geen extra aanmaning incassokosten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor het kunnen innen van incassokosten, hoeft de schuldeiser na de bekende ‘veertiendagenbrief’ geen extra aanmaning te sturen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad in juni 2014. Eind vorig jaar adviseerde een landelijk overleg van rechters nog om deze extra aanmaning wel verplicht te stellen.
lees verder »

Werkgever talmt te lang met ontslag, geen dringende reden voor ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep oordeelt in de uitspraak van 14 juli 2014 dat de werkgever in de periode na afronding van het onderzoek op 29 januari 2013 tot het moment dat verzoeker in kennis is gesteld van het voornemen hem te straffen, 27 maart 2013, niet voortvarend heeft gehandeld. Niet kan worden aanvaard dat een periode van bijna twee maanden nodig is om verzamel...
lees verder »

Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederlandse bedrijven die direct zijn getroffen door de Russische boycot van EU-goederen en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen. De boycot van Rusland is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bestaande regeli...
lees verder »

Onredelijke schuldeiser verplicht mee te werken aan redding bedrijf
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil een sanering van schulden van een onderneming buiten faillissement mogelijk maken door crediteuren en aandeelhouders die hierbij onredelijk dwarsliggen, te dwingen mee te werken. Doel is de problematische schulden praktisch, snel en met zo min mogelijk kosten aan te pakken om het bedrijf van de ondergang te redden.
lees verder »

Beroep op rechter voor schuldsanering daalt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen is in 2013 voor het 2e jaar op rij gedaald. De daling heeft meerdere oorzaken. Zo worden bijzondere procedures in de Wsnp - voorlopige voorziening, moratorium en dwangakkoord - beter benut. Met behulp van deze rechtelijke interventies kan de schuldhulpverlening dan alsnog in het minnelijke traject worden afgerond. Ook kan het toelatingsbe...
lees verder »

Op dag faillissement bedrijf groot bedrag wegsluizen? Curator haalt het terug
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Curator vordert geld van vennootschap die op de dag van het faillissement 28.000 euro ontvangt van zustervennootschap. De betaling is vanuit de failliete vennootschap onbevoegd verricht zodat gedaagde moet terugbetalen.
lees verder »

Goed werkgeverschap en verhaal van niet-verzekerde schade op werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De eis van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW brengt mee dat een werkgever niet-verzekerde schade aan een leaseauto van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet of roekeloosheid. Deze regel lijdt uitzondering als de werkgever de werknemer zelf heeft laten kiezen t...
lees verder »

Registreren klantdata winkeliers roept privacyvragen op
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederland hangt vol meetkastjes van retailers, die informatie opleveren die niet alleen interessant is voor retailers, maar ook voor instellingen en overheden. Het debat over privacy kan echter niet rekenen op veel openheid van retailers en overheid. Er zijn, voornamelijk in Amerika, winkelketens die het aantal bezoekers registreren via hun gsm: bluetooth en wifi. Begin 2014 ontdekte de website...
lees verder »

Ontslag op staande voet niet direct uitgevoerd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor een geldig ontslag op staande voet moet niet alleen sprake zijn van een dringende reden, het ontslag op staande voet moet ook direct aan de werknemer worden medegedeeld. In de onderstaande casus was dat niet het geval.
lees verder »

Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar verschillende adv...
lees verder »

Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar verschillende adv...
lees verder »

Werkgever die overgaat tot demotie begeeft zich op moeilijk terrein
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als een werkgever overgaat tot demotie, dan begeeft hij zich vaak op moeilijk terrein. Juridisch gezien is een demotie een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst die alleen tot stand kan komen als beide partijen met deze demotie instemmen. Bij het grootste deel van demoties zal het initiatief van de werkgever komen, meestal door een reorganisatie, het niet functioneren van een werkneme...
lees verder »

Vernieuwing faillisementsrecht ligt op schema
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht vordert goed. Dit schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van dat programma. Doel is het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden door het reorganiserend vermogen van bedrijven te bevorderen en de bestrijding van faillissementsfraude te versterken. Ook wil hij de faillissementsprocedure modernis...
lees verder »

Grondwet gaat ook e-mails beschermen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd, dus ook elektronische. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim. Dit staat in het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk...
lees verder »

Nieuwe regeling maakt bundelen van overheidsbesluiten eenvoudiger
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten komt met een nieuwe regeling voor het bundelen van met elkaar samenhangende besluiten die nodig zijn om een bepaalde activiteit te kunnen ondernemen. Een voorbeeld van een activiteit waarvoor de regeling bruikbaar kan zijn is het oprichten van een café, waarvoor nu nog verschillende soorten vergunningen van verschillende bestuursorganen nodig zijn.
lees verder »

Opstelten en Teeven: gerichte aanpak openstaande vrijheidsstraffen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven gaan maatwerk leveren in de bestrijding van het aantal openstaande vrijheidsstraffen. Verdachten van ernstige strafbare feiten waarvan de kans aantoonbaar groter is dat zij zich aan hun straf onttrekken worden als het aan de bewindslieden ligt in afwachting van hun straf eerder vastgezet en krijgen vaker te maken met snelrecht. Op die manier moet wo...
lees verder »

Per 1 juli 2014 nieuwe wetten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 juli 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Zo gaan vanaf 1 juli 2014 de tarieven voor mobiel bellen, gebeld worden, sms'en en mobiel internetten binnen de EU omlaag. Het maximum tarief voor bellen is vanaf 1 juli €0,23 per minuut, inclusief BTW. Dit was €0,30 per minuut. De maximale prijs voor mobiel internetten daalt van €0,55 naar €0,25 per mb.
lees verder »

Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar verschillende adv...
lees verder »

Positie van slachtoffer sterk verbeterd
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De positie van slachtoffers is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit de beleidsdoorlichting 2007-2013 die in de ministerraad is besproken. De afgelopen vijf jaar is zelfs meer gerealiseerd dan was voorgenomen. Zo maken steeds meer slachtoffers gebruik van de regelingen die voor hen beschikbaar zijn, staat het slachtoffer centraal bij organisaties zoals politie en OM, is er meer gel...
lees verder »

Teeven: meer rechten voor slachtoffers
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en openbaar ministerie direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.
lees verder »

Ondernemer kan bij oneerlijke concurrentie naar Autoriteit Consument en Markt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Autoriteit Consument en Markt zal zich niet langer bezighouden met voorlichting van gemeenten en andere overheden. De afgelopen twee jaar informeerde de autoriteit hen over de voorwaarden waaraan hun economische activiteiten moeten voldoen om niet concurrentievervalsend te zijn. Vanaf morgen zal de ACM echter bereikbaar zijn voor ondernemers die vinden dat de concurrentie nog steeds oneerlij...
lees verder »

Tweede Kamer akkoord met hardere aanpak drugsgebruik in het verkeer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en minister Schultz van Haegen dat mogelijk maakt automobilisten, motorrijders en bromfietsers harder aan te pakken die door drugsgebruik een risico vormen voor de verkeersveiligheid.
lees verder »

Nieuwe wetten per 1 juli 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 juli 2014 treden een aantal nieuwe wetten in werking.
lees verder »

Kabinet bevordert doorstart onderneming na faillissement
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring op verzoek van een onderneming meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstig curator het faillissement voorbereiden en de kansen op een doorstart van de onderneming vergroten. Deze werkwijze wordt ook...
lees verder »

Strafrechter kan bij meerdere delicten hogere straf opleggen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De strafrechter krijgt de mogelijkheid om een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen. Doel is de huidige regels van de zogeheten meerdaadse samenloop in strafzaken aan te scherpen en criminele carrières steviger aan te pakken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd....
lees verder »

Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, ZZP'er komt consumentenbescherming toe
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
KPN had door een blunder data in de cloud gewist, juist op het moment dat de harde schijf van een klant was gecrasht. De schade bedroeg zo'n 140.000 euro. In de rechtszaak die volgde werd de fout erkend, maar KPN beriep zich op haar algemene voorwaarden en stelde niet aansprakelijk te zijn. De rechter oordeelt dat exoneratie in dit geval onredelijk bezwarend is. Die vlieger gaat in principe all...
lees verder »

Kabinet maakt bestuursrechtspraak overzichtelijker en eenduidiger
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komt een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State. Ook wordt het aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, teruggebracht van 3 naar 1. Met deze maatregelen wil het kabinet de organisatie van de bestuursrechtspraak overzichtelijker maken en meer eenheid aanbrengen in bestuursrechtelijke uitspraken.
lees verder »

Omgevingswet: betere wetgeving, minder regels, meer ruimte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sinds die tijd zijn er tientallen sectorale wetten bijgekomen zoals de wet op de ruimtelijke ordening, de waterwet, de milieuwet en de wet op de monumentenzorg. Deze wetten zijn om belangrijke redenen tot stand gekomen, maar met hun verschillende procedures en vergunningen is het nu haast onmogelijk om go...
lees verder »

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerst...
lees verder »

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerst...
lees verder »

Vakantiedagen blijven gelden ook na dood werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vakantiedagen blijven gelden ook na de dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen te gelde te maken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.
lees verder »

Senaat akkoord met hervorming ontslagrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 1 juli volgend jaar wordt het makkelijker en goedkoper werknemers te ontslaan. De Eerste Kamer heeft dinsdag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet Werk en Zekerheid' van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.
lees verder »

Meer bedenktijd voor consumenten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Consumenten krijgen vanaf vrijdag 13 juni 2014 meer bedenktijd bij aankopen op internet, via de telefoon en aan de deur. Voor aankopen aan de deur van meer dan € 50 en voor alle online aankopen gaat de bedenktijd van 1 naar 2 weken.
lees verder »

Oproepovereenkomst of nulurencontract niet zomaar tussentijds opzegbaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de deze zaak verkeerde de werkgever in de veronderstelling dat een oproepovereenkomst zo flexibel is dat deze met onmiddellijke ingang en zonder toestemming van het UWV kan worden opgezegd. De kantonrechter maakt daarmee korte metten.
lees verder »

Eenvoudige geschillen worden door eKantonrechter snel behandeld
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door de introductie van de online eKantonrechter, die geschillen tussen burgers en bedrijven behandelt, kan iedereen een rechtszaak via de computer starten, voeren en volgen. Op deze manier kan er veel tijd bespaard worden. De uitspraak van de eKantonrechter volgt namelijk al binnen acht weken.
lees verder »

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerst...
lees verder »

Kabinet wil veroordeelden sneller hun straf laten uitzitten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Om te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de regie over de tenuitvoerlegging in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het Openbaar Ministerie. Doel is de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen efficiënter te laten samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slacht...
lees verder »

Geen vakantie, toch afwezig: geen reden voor ontslag op staande voet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer wilde met Kerstmis vrij zijn, terwijl zijn werkgever dat niet had gehonoreerd. Toen de werknemer niet op zijn werk verscheen op één van de door hem gewenste vakantiedagen volgde ontslag op staande voet. Geen geldig ontslag, aldus het gerechtshof.
lees verder »

Gedwongen overname van aandelen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De wet biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om de aandelen van een medeaandeelhouder over te nemen . Dat artikel is onderdeel van de wettelijke geschillenregeling. Zo’n vordering kan op elk gewenst moment worden ingediend. Er moet wel een situatie zijn waarin de medeaandeelhouder de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig schaadt, dat het voortduren van diens aande...
lees verder »

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Teeven wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die...
lees verder »

Onvoorwaardelijk strafontslag marktmeester voor het aannemen van geld
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 mei 2014 dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd.
lees verder »

Senaat stemt in met uitbreiding preventief fouilleren
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten dat burgemeesters de mogelijkheid geeft voor maximaal twaalf uur een gebied aan te wijzen waar de politie op bevel van de officier van justitie preventief op wapens mag fouilleren. Het moet dan gaan om een plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een stevige vechtpartij bij de uitgang van een disco...
lees verder »

Nieuwe flexmaatregel: contractverlenging maand van tevoren melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen werkgevers erop rekening te houden met een nieuwe flexmaatregel die 1 juli ingaat. Werkgevers moeten voortaan werknemers een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hun tijdelijk contract wordt verlengd. Als zij dat niet doen, kost hen dat een half tot een heel maandloon. Veel werkgevers zijn hier nog niet van op de hoogte, aldus de ondernemingsorganisaties...
lees verder »

Betaald is betaald
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een automobiliste die vorig jaar in de Pijp een parkeerbewijs kocht, maar verzuimde haar kenteken correct in de parkeerautomaat in te voeren, hoeft haar parkeerheffing niet te betalen. Dat heeft de bestuursrechter in Amsterdam bepaald.
lees verder »

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars frustreren vrije advocaatkeuze
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars leggen de vrije advocaatkeuze, die het Hof van Justitie hen eind vorig jaar ‘oplegde’, aan banden. De meeste draaien de duimschroeven aan door de vergoedingen van advocaatkosten te maximeren en lijken daarmee de vrije advocaatkeuze van hun verzekerden te frustreren. Slechts een enkeling doet dat niet.
lees verder »

Ontslagvergoeding ondanks eigen verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Omdat de werknemer in deze zaak zich onheus bejegend voelde toen hij om ontheffing van zijn concurrentiebeding had verzocht bij zijn werkgever, stapte hij zelf naar de rechtbank om tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst te verzoeken, inclusief toekenning van een ontslagvergoeding. De werkgever kwam niet opdagen tijdens de zitting en bovendien kwam diens verhaal niet geheel overeen met de f...
lees verder »

Geen ontslag op staande voet na porno kijken op werk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Raad voor de rechtsbijstand mag een medewerker die drie jaar lang op zijn werk porno bekeek en per e-mail seksafspraken maakte, niet op staande voet ontslaan. Dat besloot de rechter in Utrecht vorige maand, die wel oordeelde dat het contract van de man op 1 juni 2014 mag eindigen vanwege een vertrouwensbreuk. De voyeur heeft desondanks recht op uitbetaling van zijn drie maanden onterecht nie...
lees verder »

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid. Tegelijkertijd pakt de overheid werkgevers die bewust discrimineren hard aan. Zo wordt gestart met ‘naming en shaming’ van bedrijven die discrimineren. Hiervoor wordt nog...
lees verder »

Eerder voorlopige hechtenis in combinatie met snelrechtzitting
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid het wetsvoorstel van minister Opstelten aangenomen dat het mogelijk maakt meer verdachten in afwachting van hun berechting via snelrecht vast te houden. Daarbij gaat het om geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Zo wordt het mogelijk ook 'first offende...
lees verder »

Recht op loon als je thuis blijft wegens een arbeidsconflict?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Besproken wordt een zaak waarin een arbeidsongeschikte werknemer, met wie een arbeidsconflict was ontstaan, het hervatten van zijn werkzaamheden afhankelijk had gesteld van het intrekken van een gegeven waarschuwing.
lees verder »

Zijn algemene voorwaarden van toepassing na verwijzing naar beschikbaarheid op een website?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een 'wenk' uit Rechtspraak Contactenrecht bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In deze zaak ligt de vraag voor of de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen een Nederlands en Amerikaans bedrijf op basis van een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de website van het Nederlandse bedrijf.
lees verder »

Geloof en werkkleding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De relatie tussen de vrijheid van godsdienst en kledingvoorschriften is vaker aan bod gekomen in jurisprudentie. Telkens speelt de situatie dat de werknemer wordt verplicht om bepaalde kleding te dragen, in strijd met diens religieuze overtuiging. Werkgevers kunnen kledingeisen stellen als voldaan wordt aan drie voorwaarden.
lees verder »

Nieuwe flexmaatregel: contractverlenging maand van tevoren melden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen werkgevers erop rekening te houden met een nieuwe flexmaatregel die 1 juli ingaat. Werkgevers moeten voortaan werknemers een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hun tijdelijk contract wordt verlengd. Als zij dat niet doen, kost hen dat een half tot een heel maandloon. Veel werkgevers zijn hier nog niet van op de hoogte, aldus de ondernemingsorganisaties...
lees verder »

Gebroken rug door schouderklop collega: werkgever aansprakelijk?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een vriendschappelijke schouderklop op de rug van een collega leidt tot ernstig letsel op de werkvloer. Het slachtoffer vindt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. De kantonrechter wijst de aansprakelijkheid af. Maar hoe oordeelt het hof in hoger beroep?
lees verder »

Diefstal pakje sigaretten voldoende voor ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hoewel er geen huisregels waren opgesteld door de werkgever, had het de werknemer duidelijk moeten zijn dat verduistering van een pakje sigaretten tot ontslag zou leiden, omdat zij een vertrouwensfunctie bekleedde. De rechter vindt de verklaring die de werknemer over de gang van zaken geeft ongeloofwaardig. Zou de werknemer met een goede verklaring zijn gekomen, dan zou de werkgever het lastige...
lees verder »

Nieuwe Europese regels voor consumentenrechten vanaf juni 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Nederlandse consumenten kunnen binnenkort profiteren van nieuwe Europese regels voor consumentenrechten. De Europese richtlijn zorgt ervoor dat consumenten in de hele Europese Unie op een aantal gebieden dezelfde rechten krijgen, met name met betrekking tot online winkelen en verkoop aan de deur en op straat . Dat is nu niet zo: in de diverse lidstaten lopen de regels voor consumenten uiteen. O...
lees verder »

Debat uitbreiding rechtsgronden voorlopige hechtenis
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 mei met minister Opstelten gedebatteerd over een wetsvoorstel voor de uitbreiding van rechtsgronden voor voorlopige hechtenis. Dit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een aantal gronden toe waar bij geweld in de openbare ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak voorlopige hechtenis opgelegd kan worden. De berechting van het misdrijf...
lees verder »

Deskundigenoordeel UWV voor rekening werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan men een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een dergelijke second opinion is een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten.In de navolgende zaak wacht de werkneemster lang met het aanvragen van een deskundigenoordeel, maar zij wordt uiteindelijk wel in het gelij...
lees verder »

Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid van vernietiging van een samenlevingsovereenkomst op grond van dwaling. Het belang van dit arrest is vooral gelegen in de verbinding tussen het algemene overeenkomstenrecht en het relatievermogensrecht.
lees verder »

Kabinet houdt vast aan 1 juli voor Wet werk en zekerheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ondanks de kritiek die er is op de Wet werk en zekerheid, houdt het kabinet vast aan de invoering van een deel van de wet op 1 juli.
lees verder »

Van papieren naar elektronisch strafdossier
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet wil de stukkenstroom in het strafproces verbeteren en versnellen door over te stappen van papieren naar elektronische strafdossiers. Het uiteindelijk doel is een volledig elektronisch werkproces dat de voordelen van digitalisering binnen de strafrechtsketen maximaal benut. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Just...
lees verder »

Een afspraak over de uitleg van een overeenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mag de rechter een geschil over de uitleg van een overeenkomst op uitdrukkelijke wens van partijen beoordelen enkel aan de hand van de letterlijke tekst van die overeenkomst? Die vraag kwam aan de orde in een zaak die onlangs werd behandeld door hof Den Haag. De uitspraak laat zien dat een afspraak over uitleg gevolgen kan hebben voor het werkveld van de rechter en de bewijspositie van partijen.
lees verder »

Hardere aanpak identiteitsfraude
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De wet van minister Opstelten die het mogelijk maakt alle vormen van identiteitsfraude aan te pakken, treedt vandaag in werking. Dit betreft fraude met reisdocumenten, rijbewijzen, vreemdelingendocumenten of identiteitsbewijzen die toegang geven tot organisaties of diensten die van vitaal of nationaal belang zijn, zoals de nationale politie of de Tweede Kamer.
lees verder »

Onvoorwaardelijk ontslag is onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 10 april 2014 dat de straf van onvoorwaardelijk ontslag onevenredig is aan de aard en ernst van het plichtsverzuim. Bij dit oordeel weegt mee dat de op 24 februari 2011 verrichte en als plichtsverzuim aangemerkte gedragingen voortkomen uit één incident, waarbij appellant zich niet persoonlijk heeft bevoordeeld.
lees verder »

Ontslagen en wat nu?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In veel gevallen betaalt de werkgever het salaris nog enige tijd door, bijvoorbeeld zolang iemand op non-actief staat of tijdens de opzegtermijn. Het UWV rekent met een fictieve opzegtermijn. Dit betekent kort gezegd: ook als u niets krijgt uitbetaald gedurende de wettelijke opzegtermijn, krijgt u gedurende die periode geen uitkering.
lees verder »

Zorgplicht werkgever gaat verder dan naleven Arbowet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij sloopwerkzaamheden dringt een splinter van een tegel door een handschoen. Door wondinfectie ontstaat dystrofie en raakt de werknemer ernstig geïnvalideerd. Heeft de werkgever de zorgplicht geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid van klasse 2 in plaats van klasse 3, ook als niet uit de Arbowet voortvloeit dat de betere beschermingsmiddelen ter beschi...
lees verder »

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken straks digitaal
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie als onderdeel van het vernieuwingsprogramma van de rechtspraak. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten vandaag naar verschillende adviesinstanties heeft gestuurd.
lees verder »

Kabinet: civiele procedure wordt eenvoudiger
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Bovendien beginnen procedures straks digitaal. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet wil de rechterlijke macht to...
lees verder »

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid . Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.
lees verder »

Wetten die per 1 april 2014 in werking treden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 april treden diverse nieuwe wetten in werking. Zo wordt onder andere op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid ingevoerd. De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Daarnaast is het adolescentenstrafrecht vanaf 1 april van kracht; het bevat een br...
lees verder »

Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag.
lees verder »

Meer asbestslachtoffers krijgen financiële tegemoetkoming
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mensen die door het werken met asbest stoflongen hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat eind maart, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid . Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.
lees verder »

Wetten die per 1 april 2014 in werking treden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 april treden diverse nieuwe wetten in werking. Zo wordt onder andere op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid ingevoerd. De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Daarnaast is het adolescentenstrafrecht vanaf 1 april van kracht; het bevat een br...
lees verder »

Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag.
lees verder »

Overname loonbetaling gebaseerd op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 april 2014 dat een werkneemster recht heeft op overname van het loon gebaseerd op het rechtsvermoeden betreffende de omvang van de arbeidsovereenkomst en niet op het schriftelijk overeengekomen minimum aantal arbeidsuren per week.
lees verder »

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor gezondheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had Asscher gevraagd te reageren op een uitzending van de Altijd Wat Monitor op 5 februari. Deze uitzending ging over mensen die door hun werk ziek zijn geworden maar moeizaam een diagnose en hulp krijgen.Asscher geeft aan dat werknemers ook bij moeilijk vast te stellen, complexere bero...
lees verder »

Wijzigen derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leidt niet tot vierde arbeidsovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In deze rechtszaak verkeerden de werkgever en werknemer in hun derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stelde de werkgever voor om de einddatum van deze overeenkomst met een paar maanden op te rekken. Na afloop van de ‘opgerekte’ derde arbeidsovereenkomst stelde werknemer zich op het standpunt dat door de gewijzigde einddatum een vierde arbeidsovereenkomst was ontstaan en dat tussen par...
lees verder »

Recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens ziekte en vakantie?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In deze uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt de vraag behandeld of een werknemer tijdens ziekte en vakantie naast zijn gewone loon ook recht heeft op zijn onregelmatigheidstoeslag. De betrokken werknemer ontvangt geen vaste onregelmatigheidstoeslag, maar een toeslag welke steeds afhankelijk is van de uren waarop hij is ingeroosterd. Interessant in deze zaak is dat werknemers tijdens zie...
lees verder »

Aannemer aansprakelijk voor schade zzp’er als gevolg van val van dak
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De aansprakelijkheidsbescherming van artikel 7:658 lid 4 BW kan zich ook uitstrekken tot de zelfstandig ondernemer. In de ondergenoemde zaak had de gedaagde als aannemer zeggenschap over een zzp’er. In dat geval is aan de toepassingsvoorwaarden voor 7:658 lid 4 BW voldaan en is gedaagde aansprakelijk voor de door eiser geleden schade.
lees verder »

Werkgever moet discriminatie beter aanpakken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De aanpak van discriminatie op de werkvloer moet hoger op de agenda. Werkgevers moeten het onderwerp meer bespreekbaar maken en slachtoffers moeten makkelijker kunnen klagen over discriminatie op het werk of bij een sollicitatie. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet, meldt de Volkskrant.
lees verder »

Ontslagen; mag dat zomaar?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door de crisis raken veel mensen hun werk kwijt. Wanneer kan iemand ontslagen worden? De regels op een rij.
lees verder »

Onduidelijke opzegtermijn voor werkgever leidt tot vernietiging opzegbeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van de wettelijke opzegtermijn voor werknemers kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.
lees verder »

http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/23559-adolescentenstrafrecht-treedt-in-werking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het adolescentenstrafrecht treedt 1 april in werking. Het kabinet wil hiermee de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aanpakken door de rechter van een breder pakket aan maatregelen te voorzien. De rechter kan afhankelijk van de ontwikkeling van de jongere kiezen voor het jeugdstrafrecht of het gewone strafrecht. Het adolescentenstrafrecht kan worden toegepast op jongeren van 1...
lees verder »

Vijf vragen & antwoorden naar aanleiding van juweliersechtpaar Deurne
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op vrijdagavond 28 maart is juwelier Goldies in Deurne overvallen. Het juweliersechtpaar heeft daaraan weerstand geboden. Daarbij zijn twee doden gevallen. In de loop van het weekeinde ontstond er discussie over de voorlopige inschatting van het openbaar ministerie dat vervolging niet opportuun is. Daarin komen vaak de volgende vragen aan de orde.
lees verder »

Levert het profiteren van andermans wanprestatie een onrechtmatige daad op?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gewezen over het profiteren van andermans wanprestatie, waarin kort gezegd is geoordeeld dat de handelswijze van een partij onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens een derde wiens recht daardoor wordt gefrustreerd.
lees verder »

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid . Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.
lees verder »

Teeven en Van Rijn verbeteren positie kinderen vechtscheiding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretarissen Fred Teeven en Martin van Rijn nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. De bewindspersonen hebben hiertoe plannen opgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen worden van een vechtscheiding.
lees verder »

Achteraf notulen opstellen leidt tot kwade trouw
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het presenteren van achteraf opgestelde notulen van een aandeelhoudersvergadering als notulen van een veel eerdere datum, komt neer op het verstrekken van onjuiste inlichtingen. Als dit gebeurt om belasting te besparen, zal snel sprake zijn van kwade trouw.
lees verder »

Aparte procedure schadevergoeding overschrijding redelijke termijn
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft in een onteigeningszaak een beslissing gegeven over de mogelijkheid tot verkrijging van immateriële schadevergoeding wegens een onredelijk lange duur van een civiele procedure.De hoogste bestuursrechters hadden reeds geoordeeld dat de mogelijkheid bestaat om binnen een lopend bestuursrechtelijk geding immateriële schadevergoeding te verzoeken in verband met een te lange duur ...
lees verder »

Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag.
lees verder »

Kantonrechtersformule niet gevolgd in geval fiscale constructie tbv hoger netto gezinsinkomen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst, art. 7.685 BW. Gebleken is dat arbeidsovereenkomst tussen partijen is aangegaan in het kader van een fiscale constructie, teneinde een hoger nettogezinsinkomen voor partijen te genereren. Inherent aan deze constructie is dat een verstoring in de personlijke relatie tussen partijen een verandering van omstandigheden oplevert die maakt dat voortzetting van ...
lees verder »

Dringende reden ontslag, niet verwijtbaar werkloos
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 maart 2014 dat aan de ontslagname van appellant een dringende reden ten grondslag heeft gelegen zodat appellant niet verwijtbaar werkloos is geworden.
lees verder »

Cookiewetgeving versoepeld
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies. Minister Kamp van Economische Zaken heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend.
lees verder »

Meer asbestslachtoffers krijgen financiële tegemoetkoming
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mensen die door het werken met asbest stoflongen hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat eind maart, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.
lees verder »

Arbeidsovereenkomst geen bewijs van dienstbetrekking
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor het bestaan van een dienstbetrekking, hoeft de arbeidsovereenkomst niet doorslaggevend te zijn. De wijze waarop partijen uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst is daarbij van belang. Het niet verkeren in een ondergeschikte positie staat de aanwezigheid van een gezagsverhouding in de weg.
lees verder »

Totale uitsluiting van aansprakelijkheid bij wanprestatie in algemene voorwaarden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij het beoordelen van overeenkomsten/algemene voorwaarden wordt vaak onterecht te veel nadruk gelegd op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid om de risicoscope van het contract in beeld te brengen. Dit arrest ziet toevallig op de verkoop van een hijskraan, maar is net zo toe te passen op online transacties .
lees verder »

Digitaal contracteren: een casus
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een consument sluit via de website van een energiemaatschappij een contract voor de levering van energie. Hij is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. De aanmelding is per post bevestigd. Het bedrijf stelt zich dan ook op het standpunt een overeenkomst te hebben gesloten. De nota’s blijven echter onbetaald en de consument betwist de vordering met succes - omdat er geen aanvaardingsverklar...
lees verder »

Product voldoet niet: wie draagt de kosten en het risico van verzending?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is vervelend voor zowel de webwinkelier als de consument: een aangeschaft product dat niet blijkt te voldoen. Denk aan een spijkerbroek waar na een week de rits van stuk is of een toetsenbord waarvan de letters los zitten. Wat zijn dan de verplichtingen van de webwinkelier? En wie draagt de kosten en het risico van verzending van het gebrekkige product?
lees verder »

Verdoezelen incident grond voor ontslag, zwijgen door collega niet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werknemer heeft geen melding gemaakt van grote hoeveelheden weggelekte vloeistof en vervolgens wijzigingen aangebracht in het computersysteem om dit incident te verdoezelen, wat kwalificeert als dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.In de tweede zaak gaat het om een collega die er van wist, maar heeft gezwegen. Volgens de kantonrechter geeft dat géén aanleiding tot ontbindi...
lees verder »

Opstelten versterkt positie van de curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een curator die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden constateert, moet die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Deze beslist dan of aangifte van fraude moet volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat op 24 februari voor consultatie naar verschillende adviesinstanties is gestuurd.
lees verder »

Verdoezelen incident grond voor ontslag, zwijgen door collega niet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werknemer heeft geen melding gemaakt van grote hoeveelheden weggelekte vloeistof en vervolgens wijzigingen aangebracht in het computersysteem om dit incident te verdoezelen—wat kwalificeert als dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.In de tweede zaak gaat het om een collega die er van wist, maar heeft gezwegen. Volgens de kantonrechter geeft dat géén aanleiding tot ontbindin...
lees verder »

Tussentijdse opzegging nulurencontract
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct opzegbaar. De werkneemster werkte enkele maanden gemiddeld 23 uur per week. Op enig moment deelde de werkgever de werkneemster mee dat hij haar niet meer zou oproepen. De kantonrechter merkt op dat het niet meer oproepen hetzelfde is als het opzeggen...
lees verder »

Opstelten versterkt positie van de curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een curator die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden constateert, moet die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Deze beslist dan of aangifte van fraude moet volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat op 24 februari voor consultatie naar verschillende adviesinstanties is gestuurd.
lees verder »

Tussentijdse opzegging nulurencontract
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct opzegbaar. De werkneemster werkte enkele maanden gemiddeld 23 uur per week. Op enig moment deelde de werkgever de werkneemster mee dat hij haar niet meer zou oproepen. De kantonrechter merkt op dat het niet meer oproepen hetzelfde is als het opzeggen...
lees verder »

Arbeidsovereenkomst tussen inlener en werknemer? Uitspraak over payroll- dan wel uitzendovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door gekozen constructie wordt heen gekeken; payrollbedrijf heeft op geen enkele wijze invulling gegeven aan werkgeverschap en is bij het tot stand komen van de overeenkomst op geen enkele wijze betrokken geweest. Inlener had reeds door payrollbedrijf getekende overeenkomsten klaar liggen. Overeenkomst is volledig door inlener ‘geregeld’.
lees verder »

Verdoezelen incident grond voor ontslag, zwijgen door collega niet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werknemer heeft geen melding gemaakt van grote hoeveelheden weggelekte vloeistof en vervolgens wijzigingen aangebracht in het computersysteem om dit incident te verdoezelen—wat kwalificeert als dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.In de tweede zaak gaat het om een collega die er van wist, maar heeft gezwegen. Volgens de kantonrechter geeft dat géén aanleiding tot ontbindin...
lees verder »

Opstelten: flexibele griffierechten bespreekbaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ‘sluit niet uit’ dat het systeem van vaste griffierechten wordt geflexibiliseerd. Dat zei hij op 11 maart tijdens het debat in de Eerste Kamer met de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over ‘de staat van de rechtsstaat’. Ter voorbereiding op dit debat organiseerde de Eerste Kamer begin februari een zogenoemde deskundigenbijeenkomst.
lees verder »

Boete bij overnemen detacheringskracht?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een boete opleggen voor het overnemen van een detacheringskracht mag niet meer. Maar een ‘redelijk loon’ vragen voor de bemiddeling mag wel. Maar hoeveel mag dat dan zijn?
lees verder »

Eerste Kamer akkoord met wijziging consumentenrechten bij koop op afstand
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De EU-richtlijn consumentenrechten wordt geïmplementeerd in het BW. Consumenteninformatie voor verkoop op afstand en buiten verkoopruimten wordt geregeld. Ook wordt het herroepingsrecht geregeld, komen er nieuwe regels over de manier waarop een zaak wordt geleverd en over het moment waarop het risico voor beschadiging en verlies van de betrokken zaak overgaat van de handelaar op de consument.
lees verder »

Gemeente aansprakelijk voor schade ivm onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Gemeente aansprakelijk voor schade die eiser heeft geleden als gevolg van onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket van de gemeente, waardoor eiser niet beschikte over een ontheffing voor ondersteunende horeca en hij winst heeft gederfd. Bewijsopdracht aan eiser met betrekking tot het moment waarop de onjuiste informatie aan hem is verstrekt.
lees verder »

Relatiebeding: wat valt er onder begrip 'relatie'?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding en een relatiebeding op genomen. Maar het is niet altijd glashelder wat precies concurrerende werkzaamheden zijn, of wat er precies onder een 'relatie' valt. In een recent arrest staat het hof voor de vraag of de werknemer in die kwestie het relatiebeding heeft geschonden. Hoe legt de rechter een niet geheel duidelijk relatiebeding uit?
lees verder »

Risico's aan scheiden zonder rechter
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is.
lees verder »

Schoolvoorbeeld van waartoe het duale ontslagstelsel kan leiden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Hetgeen zich tussen partijen afspeelt is een schoolvoorbeeld van waartoe het duale ontslagstelsel kan leiden. De werkgever begint een UWV-procedure om te ontkomen aan een vergoeding conform de aanbevelingen van de kring van kantonrechters en de werknemer begint daarom zelf een ontbindingsprocedure met de bedoeling een dergelijke vergoeding in de wacht te slepen.
lees verder »

Kabinet: adviesrecht voor slachtoffers misdrijf
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het spreekrecht voor slachtoffers van ernstige misdrijven wordt aangevuld met een adviesrecht. Straks kunnen slachtoffers op de terechtzitting ook zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Het adviesrecht biedt het slachtoffer de mogelijkheid zich gemotiveerd uit te laten over de door hem gewenste uitspraak. Tot nu toe kunnen slachtoffers zich alleen...
lees verder »

Beëindiging van een duurovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke arresten gewezen over de opzegging van een duurovereenkomst indien partijen geen afspraken hebben gemaakt omtrent opzegging - afhankelijk natuurlijk van de omstandigheden van het geval. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel heeft recentelijk invulling gegeven aan deze omstandigheden.
lees verder »

Voetbal tegen achterhoofd: werkgever aansprakelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Uit rechtspraak blijkt dat er hoge eisen gesteld worden aan de zorgplicht voor de veiligheid van werknemers. Dat blijkt ook uit de onderstaande zaak, waarbij een werkneemster van een jeugdinstelling een bal tegen het hoofd krijgt die ter plekke niet gebruikt had mogen worden.
lees verder »

Omvang loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Tot op heden wordt nog verschillend geoordeeld over de omvang van de loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar. Gelet op deze en andere recente uitspraken hierover lijkt de lijn te zijn dat de werkgever terugvalt op de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het maximum dagloon, als niets is bepaald over een loonaanvulling gedurende de loonsanctieperiode.
lees verder »

Wetsvoorstel aanpak voetbalgeweld naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Burgemeesters kunnen straks voor een langere periode een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod opleggen aan personen die voor het eerst worden betrapt op ernstige verstoring van de openbare orde. Bijvoorbeeld hooligans die rond voetbalwedstrijden stenen gooien naar de politie.
lees verder »

Klant mishandeld in winkel: werkgever aansprakelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer mishandelt een klant in een winkel omdat die wat wilde ruilen. De klant stelt de winkel aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Het komt tot een rechtszaak. Vindt de rechter dat hier sprake is werkgeversaansprakelijkheid of moet de mishandelde klant zijn pijlen richten op de betreffende werknemer?
lees verder »

Zieke werknemer hoeft werkgever niet in te lichten over medische situatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mag een werkgever eisen dat een werknemer die ziek is, eerst de directie inlicht voordat een arbo-arts wordt ingeschakeld? En is weigering door de werknemer om medische gegevens te verstrekken, reden voor ontslag op staande voet? Het antwoord op beide vragen is: nee.
lees verder »

Proeftijd in tijdelijke contracten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vorige week heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Met de invoering van deze wet komen er wijzigingen in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid en het ontslagrecht.
lees verder »

Curator krijgt meldingsplicht onregelmatigheden faillissementen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Curatoren die in faillissementen op onregelmatigheden stuiten, krijgen hiervoor een meldingsplicht. Zij moeten deze onregelmatigheden straks verplicht melden bij de rechter-commissaris die beslist of er aangifte van fraude moet volgen. Deze meldingsplicht staat in een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.
lees verder »

Opstelten versterkt positie van de curator
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een curator die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden constateert, moet die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Deze beslist dan of aangifte van fraude moet volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat op 24 februari voor consultatie naar verschillende adviesinstanties is gestuurd.
lees verder »

Kabinet: hardere aanpak frauduleuze faillissementen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
lees verder »

Ondernemers blij met ontzien kleinere bedrijven in nieuwe ontslagstelsel
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het amendement om kleinere bedrijven in problemen te ontzien in het nieuwe ontslagstelsel is aangenomen. Als het bedrijfseconomisch slecht gaat met een bedrijf met minder dan 25 werknemers en er vallen ontslagen, dan hoeft het bedrijf minder transitievergoeding mee te geven.
lees verder »

De dwalende werknemer en het concurrentiebeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In onderhavige zaak wordt de werknemer niet onbillijk benadeeld door een concurrentiebeding. Werknemer stelt dat hij heeft gedwaald over de instandhouding van het concurrentiebeding door zijn werkgever. Dit is echter niet komen vast te staan.
lees verder »

(Geen) ontslag voor dronken op het werk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de onderstaande zaken gaat het om vergelijkbaar gevallen, waarbij de huisregels van een werkgever, waarin het gebruik van alcohol tijdens of korte tijd voor het werk nadrukkelijk wordt verboden en waarin is bepaald dat overtreding van dat verbod tot ontslag kan leiden, worden overtreden. In de zaak die diende voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werden de huisregels voldoende duidelijk gea...
lees verder »

Seniorendagen zijn discriminatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Extra verlofuren geven aan oudere medewerkers, is een vorm van leeftijdsdiscriminatie en daarom niet toegestaan.
lees verder »

Beslistermijn bij aanvraag tegemoetkoming planschade: 48 weken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op grond van artikel 4:17 Awb kan een bestuursorgaan een dwangsom verbeuren wanneer niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Wanneer deze beslistermijn is verstreken, is niet altijd even duidelijk. In een recente uitspraak van de Raad van State is uitgemaakt wat de beslistermijn is bij een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
lees verder »

Rechter verstevigt positie klokkenluiders
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een ambtenaar die informatie lekte over misstanden bij moskee-internaten had geen strafontslag mogen krijgen. Hij kan worden aangemerkt als klokkenluider en geniet daarom bescherming. De uitspraak is interessant omdat ambtenaren volgens de rechter in bepaalde gevallen hun geheimhoudingsplicht mogen schenden.
lees verder »

Overheidsaansprakelijkheid na erkenning onrechtmatigheid besluit
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wie zich tot de burgerlijke rechter wendt om schadevergoeding te verkrijgen wegens een onrechtmatig overheidsbesluit, maakt in het algemeen alleen kans als hij dat besluit eerder met succes voor de bestuursrechter heeft aangevochten. Zelfs als het bestuursorgaan de onrechtmatigheid van het besluit erkent, maar dat besluit niet is vernietigd, krijgt de schadelijdende partij niet altijd haar gelijk.
lees verder »

Geen kennelijk onredelijk ontslag, ondanks verwijt UWV
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Is ontslag na langdurige ziekte kennelijk onredelijk, als het UWV aan de werkgever na twee jaar ziekte een loondoorbetalingsverplichting oplegt wegens onvoldoende reintegratieinspanningen?
lees verder »

Kartels zwaarder beboet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op overtreding van de mededingingswet komt een hogere boete te staan. Voor kartelvorming wordt de maximumboete verhoogd van tien procent van de jaaromzet naar tien procent van de omzet over de jaren van overtreding. Daarnaast wordt de maximale boete bij herhaalde overtreding verdubbeld.
lees verder »

Hogere straffen voor computerdelicten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Criminelen die computergegevens vernielen, computersystemen ontoegankelijk maken door aan wachtwoorden te sleutelen of computers bestoken met spam zodat de boel vastloopt, kunnen straks een gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegemoet zien.
lees verder »

Opstelten: bestuur en toezicht stichtingen verbeteren
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten wil de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen versterken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak.
lees verder »

Onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig aan aard en ernst van plichtsverzuim
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 16 januari 2014 dat het inzetten van een mystery guest geoorloofd was.
lees verder »

Seniorendagen zijn discriminatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Extra verlofuren geven aan oudere medewerkers, is een vorm van leeftijdsdiscriminatie en daarom niet toegestaan.
lees verder »

Kabinet: hardere aanpak frauduleuze faillissementen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
lees verder »

Geen wanprestatie bij afwijken van vaststellingsovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat een werkgever mag afwijken van een vaststellingsovereenkomst waarin bepaald is dat een vergoeding op een stamrechtrekening zou worden gestort.
lees verder »

Beroep aantekenen tegen verkeersboete kan voortaan online
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Vanaf 27 januari kan online beroep worden aangetekend tegen een verkeersboete. Als er een foto is van de overtreding kan deze ook bekeken worden. `Met deze nieuwe methode van in beroep gaan bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie wordt een heleboel administratieve rompslomp overbodig en weten weggebruikers sneller of hun bezwaar kans maakt`, aldus Herman Bolhaar van het Openbaar Ministerie.
lees verder »

Hoge Raad: politie mag beelden verdachte op internet plaatsen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Hoge Raad stelt dat het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam dat artikel 2 Politiewet 1993 in samenhang met artikel 141 en 142 Sv als wettelijke basis kan dienen voor het tonen van een of meer foto's van de verdachte op internet, juist is. Het tonen van de beelden is niet onrechtmatig en levert geen vormverzuim op als bedoeld in artikel 359a Sv, dat tot bewijsuitsluiting of strafverminderin...
lees verder »

6 schijnconstructies die u snel moet aanpakken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Schijnconstructies worden aangepakt. Welke constructies moet u zo snel mogelijk gaan aanpassen? 6 voorbeelden op een rijtje. Als het aan het minister Asscher ligt, komt daar zo snel mogelijk verandering in. De wet tegen schijnconstructies wordt dit jaar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.
lees verder »

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds mei 2004 is het wettelijk verboden om leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van nieuwe werknemers. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Onderscheid op basis van leeftijd mag alleen als er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Je moet dan in de vacaturetekst uitleggen waarom er leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. De reden moet geloofwaardi...
lees verder »

Wetten per 1 januari 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 januari 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Een overzicht van wetten die op 1 januari in werking treden.
lees verder »

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Sinds mei 2004 is het wettelijk verboden om leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van nieuwe werknemers.
lees verder »

Strafontslag wegens te late terugkeer van vakantie zonder geldige reden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in deze zaak dat de ambtenaar in kwestie zonder geldige reden te laat was teruggekeerd van vakantie, wat gezien zijn functie een ernstige tekortkoming opleverde. Bovendien had hij in strijd met de eisen van integriteit en betrouwbaarheid gehandeld door tegenstrijdige verklaringen af te leggen - wat leidt tot strafontslag.
lees verder »

Nieuwe wet voorkomt ontslag beste werknemers bij reorganisatie niet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Bij een reorganisatie worden de beste werknemers nog steeds ontslagen. Volgens arbeidsjuristen voorkomt de nieuwe ontslagwet die in 2015 ingaat dit niet.
lees verder »

Schadeveroorzakend gedrag werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer kan op staande voet worden ontslagen wanneer hij opzettelijk of door roekeloosheid eigendom van zijn werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt. Uit de onderstaande uitspraak van het Gerechtshof blijkt echter dat de lat hoog ligt.
lees verder »

6 schijnconstructies die u snel moet aanpakken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Schijnconstructies worden aangepakt. Welke constructies moet u zo snel mogelijk gaan aanpassen? 6 voorbeelden op een rijtje.
lees verder »

Ondernemers: Uitkijken voor lastendruk ketenaansprakelijkheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Voor MKB-Nederland en VNO-NCW is het niet acceptabel dat de aansprakelijkheid van werkgevers voor het naleven van de cao wordt uitgebreid tot de hele keten van onderaannemers. Dat zeggen de ondernemersorganisaties in reactie op het voornemen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de ketenaansprakelijkheid uit te breiden in de strijd tegen zogenoemde schijnconstructies.
lees verder »

Opstelten en Teeven: dader betaalt eigen bijdrage
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting wordt op de daders verhaald. Dit staat in twee wetsvoorstellen die minister Opstelten en staatssecretaris Teeven vandaag voor advies naar verschillende instanties hebben gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het openbaar ministe...
lees verder »

Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen . Het AICE zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing ten uitvoer moet leggen, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering.
lees verder »

Een (te) ruim concurrentiebeding werkt als een boemerang
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Waarom werkt een te ruim geformuleerd concurrentiebeding voor de werkgever als een boemerang? De werkgever hanteert extreem ruime formuleringen. Dat kan en is niet verboden. Maar dat stelt hoge eisen aan stelplicht en bewijslast. Wellicht verdient dan toch een dagvaarding met deugdelijke stellingen en onderbouwingen in een bodemprocedure de voorkeur.
lees verder »

Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever.
lees verder »

Regeling inzien e-mailbox vereist toestemming ondernemingsraad
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Mogelijkheid manager tot inzien e-mailbox van werknemers bij afwezigheid. Instemmingsrecht ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden.
lees verder »

Schuldeiser moet stellen dat na eerdere stuiting ook nieuwe verjaringstermijn rechtsgeldig is gestuit
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Gelet op het verweer dat de rechtsvordering was verjaard op het tijdstip waarop de inleidende dagvaarding werd uitgebracht, rustte op de schuldeiser de stelplicht en bewijslast dat geen sprake is van een voltooide verjaring. De schuldeiser dient dan zo nodig aan te tonen dat ook stuiting heeft plaatsgevonden gedurende de looptijd van nieuwe verjaringstermijnen die ingevolge art. 3:319 lid 1 BW ...
lees verder »

Alcoholgebruik: werkgever dient dringende reden te bewijzen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het is niet eenvoudig om te bewijzen dat een werknemer tijdens werktijd onder invloed is van alcohol. Toch zal de werkgever bewijs moeten verzamelen alvorens hij maatregelen jegens de werknemer kan treffen. Daarvoor is echter niet nodig dat de werknemer wordt onderworpen aan een bloedproef.
lees verder »

Werknemer gebonden aan eigen ontslagbrief
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In het algemeen zal de rechter erg kritisch zijn als een werknemer zelf ontslag neemt. In deze zaak lag het eenvoudiger, omdat de rechter niet om de schriftelijke verklaring, die door de werknemer zelf was ondertekend, heen kon. Hier werd doorslaggevende betekenis aan gehecht, temeer omdat niet was gebleken dat de werknemer bij het tekenen onder druk was gezet.
lees verder »

Nieuw register voor curatele en bewind
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewindregister zou per 1 januari gereed zijn, maar dat heeft wat vertraging opgelopen. Schuldeisers kunnen echter al wel navragen of een persoon onder bewind is gesteld.
lees verder »

Opzegging door werknemer valt niet onder rechtsgeldige opzegging in de zin van art. 7:667 lid 4 BW
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het strookt met de ratio van art. 7:667 lid 4 BW om onder rechtsgeldige opzegging in die bepaling niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Bij die opzegging vindt immers geen toetsing van het ontslag plaats. In de totstandkomingsgeschiedenis van art. 7:667 lid 4 BW zijn geen aanwijzingen te vinden dat de werkgever een andere bedoeling heeft gehad.
lees verder »

Wat verandert er op 1 januari 2014?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer kopen. Ook wordt er op maandag geen post meer bezorgd. Dit zijn enkele wijzigingen in de wetten en regels van de Rijksoverheid per 1 januari 2014.
lees verder »

Wetten per 1 januari 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Per 1 januari 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Een overzicht van wetten die op 1 januari in werking treden.
lees verder »

Naturalisatie na 7 jaar verblijf in Nederland
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hier voortaan voor in aanmerking na 7 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van 5 jaar. Met dit voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap - aangekondigd in het Regeerakkoord - heeft de Rijksministerraad ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.
lees verder »

Rechtbank kent 10,000 euro smartengeld toe in zaak overval met geweld op juwelier Gouda
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Drie mannen van 18, 19 en 20 jaar oud krijgen van de rechtbank Den Haag gevangenisstraffen van , 36 maanden , waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van Drie mannen van 18, 19 en 20 jaar oud krijgen van de rechtbank Den Haag gevangenisstraffen van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Zij worden veroordeeld voor de gewelddadige overval op e...
lees verder »

Bodemrecht Belastingdienst behoudt voorrang op stil pandrecht tijdens afkoelingsperiode
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat art. 241c lid 2 Faillissementswet niet zo ruim moet worden uitgelegd dat een opeising van bezitloos verpande bodemzaken door de pandhouder bij exploot, tijdens een afkoelingsperiode in surseance van betaling, ertoe leidt dat het bodemrecht van de Belastingdienst niet aan de bezitloos pandhouder kan worden tegengeworpen.
lees verder »

Zelfde voordelen op het werk voor werknemers met samenlevingscontract als bij huwelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer die een samenlevingscontract sluit met een partner van hetzelfde geslacht, heeft recht op dezelfde voordelen als die welke aan zijn collega’s worden toegekend ter gelegenheid van hun huwelijk, wanneer homoseksuele koppels niet mogen huwen
lees verder »

Wijziging van geslacht op geboorteakte gemakkelijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de gebo...
lees verder »

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
lees verder »

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat eind november bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees verder »

Mag negatieve referentie na ontslag op staande voet?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer van een bank wordt op staande voet ontslagen. Hij spreekt met zijn oude werkgever af dat deze niets over de zaak zal zeggen tegen een andere bank. Is het slecht werkgeverschap als de bank de nieuwe werkgever toch waarschuwt?
lees verder »

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
lees verder »

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees verder »

Straks 5 dagen vaderschapsverlof
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Na de geboorte van hun kind mogen vaders straks drie extra dagen onbetaald verlof op nemen. Nu hebben zij recht op twee dagen betaald verlof. Wat houdt het vaderschapsverlof in?
lees verder »

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
lees verder »

Zwaardere straf mogelijk bij meerdere delicten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De strafrechter krijgt de mogelijkheid om een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen. Dit staat onder meer in een wetsvoorstel van minister Opstelten dat medio december voor advies naar verschillende instanties.
lees verder »

Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger.
lees verder »

Bestuurder niet aansprakelijk voor leegroven bv door opvolger ondanks inschrijving handelsregister
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een voormalig directeur van een bv aannemelijk heeft gemaakt dat zij vanaf 13 juli 2012 niet meer als bestuurder van de bv dient te worden aangemerkt, ook al stond in het handelsregister dat zij tot 13 september 2012 directeur was. De rechtbank vermindert de aansprakelijkstelling.
lees verder »

Mag negatieve referentie na ontslag op staande voet?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer van een bank wordt op staande voet ontslagen. Hij spreekt met zijn oude werkgever af dat deze niets over de zaak zal zeggen tegen een andere bank. Is het slecht werkgeverschap als de bank de nieuwe werkgever toch waarschuwt?
lees verder »

Is verslaafde ziek of mag hij worden ontslagen?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer is drugsverslaafd, terwijl zijn werkgever een nulbeleid hanteert op het gebied van alcohol en drugs. Na een mislukt re-integratietraject waarin het de man niet lukt af te kicken wordt hij ontslagen. Mag dat?
lees verder »

Plannen ontslagrecht en WW naar Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken stuurt vrijdag zijn plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer. Het kabinet heeft daarvoor het licht op groen gezet. Het gaat om maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken.
lees verder »

Weinig empathische werkgever moet hogere ontslagvergoeding betalen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werkgever toont weinig medeleven tijdens de ziekte van een werknemer. Zo vraagt de werkgever op de ochtend na de ziekenhuisopname later alsnog te komen werken omdat zaken moeten worden ingehaald. Dit, en andere weinig van medeleven betuigende zaken, doet de rechter ertoe besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden en daarbij een hogere vergoeding toe te kennen dan volgens de kantonrechter...
lees verder »

Nieuwe ziektewet: werkgever betaalt zieke flexwerker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kan werkgevers per 1 januari tienduizenden euro's kosten als een flexwerker ziek wordt. Door de nieuwe ziektewet blijft de werkgever veel langer verantwoordelijk voor tijdelijk personeel, zo meldt de NOS. Vanaf 2014 blijft de werkgever tot 10 jaar lang verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon van de zieke medewerker, zelfs als hij maar 1 dag heeft gewerkt.
lees verder »

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees verder »

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op 15 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade van twee werknemers, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen hebben opgebouwd.
lees verder »

Wetsvoorstel beperken gemeenschap van goederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
D66, PvdA en VVD willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben ingebracht met inkomen uit arbeid. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk en erfenissen en giften vallen daardoor niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. De drie partijen denken dat dit systeem beter aansluit op de praktijk. Ze hebben hiervoor een ...
lees verder »

Kabinet pakt malafide bestuurder aan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter kan straks frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod opleggen waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf dat door de bestuurder werd geleid.
lees verder »

Aanpak van schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.
lees verder »

Bestuurder die bestuurshandelingen verricht terecht aansprakelijk gesteld
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland -West-Brabant dat een bestuurder van een bv die failliet ging aansprakelijk kan worden gesteld voor niet-betaalde belastingen. Volgens de rechtbank heeft belanghebbende namelijk bestuurshandelingen verricht en was er derhalve geen sprake van enkel formeel bestuurderschap.
lees verder »

Partneralimentatie: niet snel sprake van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het uitzonderlijke en onherroepelijke karakter van de in art. 1:160 BW besloten liggende sanctie, namelijk dat een ex-partner niet langer verplicht is levensonderhoud te verschaffen indien zijn of haar ex-echtgenoot met een ander ‘samenwoont als waren zij gehuwd’, vergt dat deze bepaling restrictief wordt uitgelegd. Niet te snel mag worden aangenomen dat is voldaan aan de door deze bepaling ges...
lees verder »

Tijd gewerkt als uitzendkracht telt niet mee bij toepassing flexwetgeving
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat de tijd die iemand als uitzendkracht heeft gewerkt niet meetelt bij de toepassing van de zogenoemde flexwetgeving. De Centrale Raad van Beroep volgt daarmee een uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie op 11 april 2013 deed in een Italiaanse zaak.
lees verder »

Werkgever moet demotie werknemer terugdraaien
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer die een lagere functie krijgt omdat hij niet goed functioneert volgens de werkgever, moet weer in zijn oude functie toegelaten worden. De werkgever had eerst een verbetertraject aan moeten bieden.
lees verder »

Bekijken mail geen inbreuk op privacy
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De arbeidsovereenkomst van een MT-lid dat veel privémails aan een collega stuurt, waarvan sommige beledigend zijn voor een andere collega, wordt door de kantonrechter ontbonden. Het inkijken van de mails door de werkgever was geen inbreuk op de privacy, maar de werkgever heeft in het proces flinke steken laten vallen en betaalt daarom een forse ontslagvergoeding.
lees verder »

Verzoek ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap kind toegewezen in IVF-zaak
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In deze zaak gaat het om een verzoek van de man met Pakistaanse nationaliteit tot ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap van het kind. Hij zegt niet de biologische vader van het kind te zijn en stelt dat ze na een korte vriendschappelijke relatie met elkaar zijn getrouwd, maar dat er geen sprake is geweest van een seksuele relatie. Partijen zijn op 18 mei 2010 met elkaar gehuwd, w...
lees verder »

Senaat stemt in met lesbisch ouderschap
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven over lesbisch ouderschap. Het wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder - de duomoeder - juridisch ouder kan worden buiten de rechter om. Naar schatting worden jaarlijks 300 tot 400 kinderen geboren bij lesbische moeders.
lees verder »

Arbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.
lees verder »

Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelentest blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. In dat geval telt de uitkomst mee bij de strafeis van de officier van justitie en de door de rechter op te leggen straf. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vanda...
lees verder »

Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel voor herziening van de Wet Arbeid Vreemdelingen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin dit wordt geregeld.
lees verder »

Verkeersovertredingen binnen Europese Unie vaker bestraft
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen op basis van de zogeheten Cross Border Enforcement EU-richtlijn wordt de handhaving van verkeersregels verbeterd. Nederlandse automobilisten die in een ander Europees land bijvoorbeeld de maximum snelheid overtreden of door rood licht rijden, kunnen hierdoor straks vaker thuis een verkeersboete op de deurmat verwachten. Hetzelfde gel...
lees verder »

Wetsvoorstel beperken gemeenschap van goederen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
D66, PvdA en VVD willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben ingebracht met inkomen uit arbeid. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk en erfenissen en giften vallen daardoor niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. De drie partijen denken dat dit systeem beter aansluit op de praktijk. Ze hebben hiervoor een ...
lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid: onbelangrijk verzuim ziet op taakvervulling door geheel bestuur
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De bepaling van art. 2:248 lid 2 BW dat een onbelangrijk verzuim niet in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid, heeft betrekking op de vraag of sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, en niet op het aandeel in die onbehoorlijke taakvervulling van de individuele bestuurder. De individuele bestuurder kan zich, ingevolge artik...
lees verder »

Opstelten: Ook buitenlandse rechtspersoon-bestuurders soms aansprakelijk
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Buitenlandse rechtspersoon-bestuurders van naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen kunnen op grond van Nederlands recht aansprakelijk worden gesteld, ook in geval van paulianeuze handelingen ten nadele van crediteuren of faillissementsfraude. Dit heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Recourt .
lees verder »

Kabinet pakt malafide bestuurder aan
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechter kan straks frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod opleggen waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf dat door de bestuurder werd geleid.
lees verder »

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op 15 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade van twee werknemers, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen hebben opgebouwd.
lees verder »

Dat rooje ding in SMS-bericht voldoende bepaaldheid gestolen vrachtwagen/container: ontslag terecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Arbeidsrecht, kortgedingzaak. Eiser/werknemer is sinds 2011 op oproepbasis in dienst is van gedaagde/werkgever. De werkgever ontslaat werknemer op bij brief van 26 augustus 2013 op staande voet - na technisch onderzoek mobiele telefoon - op verdenking van fraude binnen het bedrijf. De chauffeur zegt van niets te weten, kan geen verklaring geven wat de aard en strekking is van zeer suggestieve s...
lees verder »

Juridische procedure start met muisklik
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Of het nu gaat om een geweigerde bouwvergunning, een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict, een letselschadevergoeding of een bedrijfsovername, over enkele jaren kunnen burgers en bedrijven inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen bij de rechter. Rechtzoekenden kunnen zo ook hun processtukken indienen.
lees verder »

Opstelten faciliteert doorstart bedrijven
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Minister Opstelten maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. Dit blijkt uit een wet...
lees verder »

Notaris had waarschuwingsplicht risico's betaling grote som inleggeld Koopstudio
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Notaris had proactief moeten handelenUitspraak over beroepsaansprakelijkheid van een notaris . Maatstaf voor beoordeling van de vraag of de notaris in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht. In het ene deel van de zaak zijn wel, en in het andere deel van het geschil zijn geen omstandigheden aanwezig op grond waarvan de notaris bij het passeren van een akte had dienen te waarschuwen voor ris...
lees verder »

Transitievergoeding bij ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ontslaat u een medewerker die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor scholing naar ander werk of outplacement.
lees verder »

Staat verliest zaak over vakantiedagen arbeidsongeschikten
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Twee werknemers hebben een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gewonnen omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid schade hebben geleden bij de opbouw van vakantiedagen. Het gerechtshof bepaalde dinsdag dat de Staat aansprakelijk is voor de door hen geleden schade.
lees verder »

Maximum aantal jaren relevante werkervaring in vacature: leeftijdsdiscriminatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op een vacaturesite konden werkgevers gebruikmaken van een keuzeveld, waarbij zij een maximum aantal jaren relevante werkervaring van mogelijke kandidaten voor een functie konden selecteren. Dat blijkt verboden onderscheid op grond van leeftijd.
lees verder »

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken.
lees verder »

Stoelendans bij reorganisatie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Wanneer een bedrijf wenst te reorganiseren en er in dat kader ontslagen moeten vallen, is de werkgever voor de selectie van de werknemers gebonden aan het Ontslagbesluit. Daarin staat voorgeschreven dat binnen een groep uitwisselbare functies moet worden afgespiegeld. Doel van de voorgeschreven afspiegeling is om de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie zo veel mogelijk gelijk te houden. ...
lees verder »

Incasso van geldvorderingen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. De wet beschermt de consument tegen onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten. Er is sindsdien een wettelijk regime dat de maximale hoogte van de incassokosten bepaalt en dat regelt wanneer deze kosten verschuldigd zijn.
lees verder »

Verkeerd ingevulde declaratie op zichzelf geen reden voor ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een verkeerd ingevulde declaratie is op zichzelf geen reden voor ontslag. Wanneer de werkgever de zaak daarna laat escaleren, is ontslag onontkoombaar, maar wel met een forse ontslagvergoeding. Dat besliste het Gerechtshof Den Bosch onlangs.
lees verder »

Kantonrechter oordeelt anders dan UWV in ontbindingszaak bedrijfseconomische reden: unieke functie
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Arbeidszaak. Ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Anders dan het UWV heeft geoordeeld, is de kantonrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de onderneming gegronde reden heeft om een reorganisatie door te voeren.
lees verder »

Intentie tot omzetten arbeidsovereenkomst naar onbepaalde tijd niet afdwingbaar
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werkgever legt vast dat hij de intentie heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd in het geval een werknemer goed functioneert. Gezien tegenvallende bedrijfsresultaten wordt afgezien van omzetting. De rechter stelt dat de werknemer geen aanspraak kan maken op een vast contract, omdat uit de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst ...
lees verder »

Hof: Verkeerd ingevulde declaratie op zichzelf geen reden voor ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een verkeerd ingevulde declaratie is op zichzelf geen reden voor ontslag. Wanneer de werkgever de zaak daarna laat escaleren, is ontslag onontkoombaar, maar wel met een forse ontslagvergoeding. Dat besliste het Gerechtshof Den Bosch onlangs.
lees verder »

Werknemer soms belanghebbende in bestuursrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De bestuursrechter heeft bij de toetsing aan het belanghebbende-vereiste steeds meer aandacht voor de vraag waar de gevolgen van een besluit daadwerkelijk gevoeld worden. Soms is dat de werknemer zelf, ook al gaat het besluit over een vergunning van de werkgever.
lees verder »

Opheffing verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De man die op het tijdstip van de geboorte van een kind de geregistreerde partner is van de moeder, wordt voortaan van rechtswege vader van het kind. Dat staat in een wetsvoorstel dat op 3 oktober jl. door de Eerste Kamer is aangenomen.
lees verder »

Zieke marathonloper terecht ontslagen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een arbeidsongeschikte magazijnmedewerker die regelmatig aan hardloopwedstrijden meedeed en zelfs een marathon liep, mag door zijn werkgever op staande voet worden ontslagen.
lees verder »

Overeenkomst tot volgen opleiding bevat onredelijk bezwarend beding in algemene voorwaarden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Overeenkomst tot het volgen van een opleiding in deze zaak is weliswaar tot stand gekomen, maar beding in de algemene voorwaarden dat de volledige kosten van die opleiding verschuldigd zijn omdat niet tijdig is geannuleerd is in dit geval onredelijk bezwarend. Voor het geval de overeenkomst moet woorden gezien als een overeenkomst van opdracht geldt dat deze te allen tijde kan worden opgezegd e...
lees verder »

Huwelijkse voorwaarden en beperkende werking van redelijkheid en billijkheid
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verhouding tussen de uitleg van een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden en toepassing van beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Oordeel hof, dat beperkende werking van redelijkheid en billijkheid leidt tot verrekenplicht van de man op grond van artikel 1:141 lid 4 BW, in casu onvoldoende gemotiveerd. Hof heeft met aanname verrekenplicht ten laste van de man bovendien de grenz...
lees verder »

Erfgenamen geen recht op ontbindingsvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De erfgenamen van een werknemer maken aanspraak op de ontbindingsvergoeding van hun overleden familielid. Het hof oordeelt echter dat de ex-werkgever die niet hoeft uit te keren. De arbeidsovereenkomst was namelijk al van rechtswege geëindigd door het overlijden. Er was dus niets meer om te ontbinden.
lees verder »

Teeven stuurt wetsvoorstel elektronische detentie naar Tweede Kamer
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat gedetineerden alleen buiten de penitentiaire inrichting kunnen verblijven als ze zich goed gedragen. Ook wil hij dat ze buiten de inrichting onder elektronisch toezicht staan. Dit betekent dat bestaande externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het penitentiair verlof, gaan verdwijnen. Alleen het incident...
lees verder »

Stiekem opgenomen telefoongesprek is rechtmatig bewijs
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Telefoongesprekken met je werkgever stiekem opnemen en dit als bewijs aanvoeren in je eigen ontslagzaak. Schendt dit het privacyrecht van je werkgever dusdanig dat dit bewijs onrechtmatig is? Of gaat waarheidsvinding vóór het privacyrecht? De Hoornse kantonrechter boog zich onlangs over deze kwestie.
lees verder »

Afwijkende verdeling huwelijksgoederengemeenschap slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ingevolge art. 1:100 BW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, zodat die gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld. Een afwijking van deze regel kan slechts worden aangenomen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat de ene echtgenoot zich jegens de andere beroept op een verd...
lees verder »

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders van minderjarigen aangehouden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Eerste Kamer heeft op 24 september 2013 na een plenair debat de behandeling van een wetsvoorstel voor de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders van minderjarigen aangehouden. In het debat voerde namens de initiatiefnemers Tweede Kamerlid Oskam het woord; namens de regering staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Het wetsvoorstel wil ouders en voogden risicoaansprakelijk m...
lees verder »

Ontslag wegens negeren afspraken
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Geen enkele werknemer of ambtenaar kan rechtsgeldig worden ontslagen, als hij of zij zich één keer niet houdt aan een afspraak. Als er echter met regelmaat sprake is van schending van gemaakte afspraken, ligt dat anders.
lees verder »

Sluiproute naar vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werkgever geeft een werknemer een vierde arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst als bijlage waarin meteen een einddatum is bepaald. De werknemer vindt dat de vaststellingsovereenkomst is opgedrongen en probeert onder de overeenkomst uit te komen.
lees verder »

Regels voor betalingstermijnen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten op of na 16 maart 2013. Hoe luiden in het kort de regels?
lees verder »

Ontslag wegens fraude: de valkuilen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ontslag wegens diefstal/fraude komt steeds vaker voor. Vóór de werkgever tot ontslag kan over gaan, moet hij enkele belangrijke eisen in acht nemen.
lees verder »

75-jarige ontslaan vanwege leeftijd verboden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De kantonrechter in Bergen op Zoom heeft geoordeeld dat Intratuin in Halsteren een 75-jarige bloembindster niet mag ontslaan vanwege haar leeftijd.
lees verder »

Koffie in gezicht gooien geen reden voor ontslag op staande voet
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een schriftelijke waarschuwing van drie jaar geleden is te weinig om een ontslag op staande voet op te baseren als de werknemer opnieuw wangedrag vertoont.
lees verder »

Grote stijging ontslagvergunningen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
In de eerste acht maanden van dit jaar zijn 20.830 ontslagvergunningen om bedrijfseconomische redenen verleend door UWV. Dit is een stijging van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder.
lees verder »

Opstelten en Teeven willen opgelegde straf direct uitvoeren
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Verdachten die door de rechtbank tot ten minste één jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld, moeten straks direct hun straf ondergaan en komen dus niet op vrije voeten in afwachting van hoger beroep. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gest...
lees verder »

Plannen Veiligheid en Justitie voor 2014
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Ook in 2014 werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een veilig Nederland, ingebed in een sterke rechtsstaat. In de Prinsjesdageditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin, de e-nieuwsbrief van het ministerie, worden de plannen voor 2014 toegelicht.
lees verder »

Bevoegdheden buitenlandse faillissementscurator met betrekking tot Nederlandse vermogensbestanddelen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De curator in een in het buitenland uitgesproken faillissement kan in beginsel ook met betrekking tot in Nederland aanwezig vermogen dat tot de failliete boedel behoort, beheers- en beschikkingshandelingen verrichten, mits de curator daartoe naar het recht van het andere land bevoegd is. De tot aan het moment van levering gelegde beslagen moeten worden gerespecteerd.
lees verder »

Rechter draait ontslag op staande voet terug. En dan?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Regelmatig wordt een ontslag op staande voet onterecht gegeven. De werkgever en de werknemer moeten dan samen weer verder. Maar dat gaat natuurlijk vaak mis. In de onderstaande zaak stelt de rechter dat na wedertewerkstelling geen goed werkgeverschap is betracht.
lees verder »

Raad voor de rechtspraak positief over wet ontslagrecht
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De rechtspraak is positief over de vernieuwing van het ontslagrecht, zoals minister Lodewijk Asscher heeft voorgesteld. Werknemers en werkgevers krijgen meer mogelijkheden tot hoger beroep, maar, zo vreest de Raad voor de rechtspraak, de wet is mogelijk wel te gedetailleerd en schiet zo in dat geval zijn doel voorbijschiet.
lees verder »

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draag...
lees verder »

Is leeftijdsontslag (nog) mogelijk?
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen objectieve rechtvaardiging meer voor ontslag en daardoor discriminatoir. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant achtte zelfs het bereiken van de 75-jarige leeftijd van een medewerker van een tuincentrum discriminatoir.
lees verder »

Rechters gaan termijnen strikt handhaven
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. Dat staat in een bericht op rechtspraak.nl. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek.
lees verder »

Iedere werknemer na twee jaar een ontslagvergoeding
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Flexwerkers krijgen na twee jaar recht op een vast contract en de gouden handdruk verdwijnt. De nieuwe Wet werk en zekerheid van minister Asscher heeft gevolgen voor HR.
lees verder »

Niet voldoen aan boekhoudplicht levert onbehoorlijke taakvervulling van bestuur op
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De civiele kamer van de Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het niet voldoen aan de boekhoudplicht, en het niet voldoen aan de plicht tot het tijdig openbaar maken van de jaarrekening, een onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur oplevert.
lees verder »

Werknemer ontslagen om negeren veiligheidsinstructies
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer is terecht ontslagen vanwege het negeren van de veiligheidsvoorschriften, oordeelt het hof. Een storingsmonteur is eind november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het werk geen veiligheidsvest en helm droeg. De werknemer vindt dat hij onterecht op staande voet is ontslagen en stapt naar de kantonrechter. Die is het met hem eens en beveelt de werkgever om de werkneme...
lees verder »

Wetsvoorstel geeft werknemers recht werktijden aan te passen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Als het aan de Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Linda Voortman ligt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid om hun werkweek flexibeler te maken.
lees verder »

Vragen om ontslag op basis van Sociaal Plan is niet zelf ontslag nemen
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Het UWV stelde zich in de onderhavige zaak op het standpunt dat wanneer een werknemer bij diens vertrek uit hoofde van een Sociaal Plan een aanzienlijke vergoeding ontvangt, per definitie gesteld kan worden dat het ontslag vrijwillig was. De Centrale Raad was het met die stelling niet eens.De werkneemster had niet anders gedaan dan ingaan op een aanbod van de werkgever tot beëindiging van de ar...
lees verder »

Aanvang verjaring rechtsvordering tot vernietiging van beding in huurovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 3:52 BW blijkt dat de wetgever met de woorden “ten dienste komen te staan” heeft bedoeld te bewerkstelligen dat de verjaring een aanvang neemt zodra de partij die een beroep op de vernietigbaarheid toekomt, die bevoegdheid daadwerkelijk kan uitoefenen. Deze regel leent zich voor een flexibele toepassing.
lees verder »

Oordeel bedrijfsarts weegt zwaarder dan deskundigenoordeel UWV
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een werknemer, die volgens de bedrijfsarts arbeidsongeschikt is, wordt tot twee keer toe ontslagen omdat hij niet komt opdagen voor werk. De werknemer vecht het ontslag aan, omdat de werknemer volgens het UWV niet arbeidsgeschikt zou zijn. Welk oordeel telt? De kantonrechter doet uitspraak.
lees verder »

Afgifte lichaamsmateriaal. Druppel bloed persoonsgegeven idzv Wet bescherming persoonsgegevens
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Een druppel bloed is een persoonsgegeven als bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens. Zo blijkt uit een uitspraak van 25 juli 2013. Centrale overweging 2.3. 'Ter zitting is gebleken dat partijen het er over eens zijn dat de Wjsg geen wettelijke grondslag biedt voor de beoordeling van het verzoek om afgifte van het lichaamsmateriaal. De rechtbank ziet geen reden daar anders over te denken.
lees verder »

Werkgevers hanteren oude kantonrechtersformule vaker bij ontslag
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Werkgevers hanteren momenteel weer vaker de oude kantonrechtersformule bij ontslagen. Hoewel deze vergoeding royaler is dan de nieuwe vergoeding die in 2009 is ingevoerd, zetten bonden en werkgevers hier toch op in.
lees verder »

Onterecht strafontslag politieambtenaar, geen plichtsverzuim
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 juli 2013 dat de aan appellant verweten gedragingen ten dele niet zijn komen vast te staan, en voor het overige geen plichtsverzuim inhouden. De korpschef was niet bevoegd appellant strafontslag te verlenen.
lees verder »

Partiële ontbinding van een arbeidsovereenkomst
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
Eens in de zoveel tijd wordt een beschikking gepubliceerd waarin een kantonrechter een arbeidsovereenkomst partieel ontbindt. Zo ook begin dit jaar.
lees verder »

Nieuwe regeling werktijdverkorting door winterse omstandigheden
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw besluit calamiteitenregeling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat deze met ingang van 1 september 2014 in werking zal moeten treden - tenzij het advies dat de minister onlangs de SER heeft gevraagd, aanleiding geeft om de regeling te wijzigen.
lees verder »

Pandhuiswet vervalt
geplaatst op 18 april 2019 in thema "Juridisch nieuws"
De Pandhuiswet 1910 komt te vervallen en de hierin opgenomen bepalingen worden in gewijzigde vorm opgenomen in een nieuwe Titel in Boek 7 van het BW, genaamd ‘Overeenkomst van pandbelening'. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen.
lees verder »
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »