Volg ons ook via:

 

Jeugdrecht

Veel minderjarigen in Nederland komen in aanraking met het rechtssysteem.

Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze onder toezicht worden gesteld, uit huis worden geplaatst, verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit, geen verblijfsvergunning hebben of omdat hun ouders gaan scheiden. De juridische wereld waarin de minderjarige verzeild raakt, is voor hem of haar – nog meer dan voor een volwassene – ingewikkeld en belastend. Een jeugdrechtadvocaat kan u en/of uw kind in dit soort situaties helpen.

Wanneer is een jeugdrechtadvocaat nodig?

Uw kind kan op verschillende manieren in aanraking komen met het recht, bijvoorbeeld:

  • Het gaat niet goed met uw kind op school of thuis en de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de Kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen van Bureau Jeugdzorg of Bureau Jeugdzorg verzoekt de Kinderrechter om een machtiging om uw kind uit huis te plaatsen;
  • Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit en krijgt te maken met de Politie, Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt of de Kinderrechter;
  • Uw kind heeft geen verblijfsvergunning;
  • Uw partner en u gaan of zijn uit elkaar en er moet een regeling komen over omgang of verblijfplaats;
  • Uw kind is eerder veroordeeld voor een strafbaar feit en krijgt nu geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor een baan of stage.

Advocaat ondertoezichtstelling OTS

De Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kan uw kind onder toezicht stellen. Hiertegen kunt u iets doen!

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan menen, dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. Vaak is dit onterecht of op basis van verkeerde gegevens. De Raad of het Bureau kan de rechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen (OTS). Een advocaat helpt u de juiste argumenten aan te voeren om de OTS juist niet op te leggen.

Tijdens een rechtszitting vraagt de Kinderrechter uw mening over de ondertoezichtstelling (OTS). Als uw kind twaalf jaar of ouder is, moet de rechter hem ook om zijn mening vragen. De rechter kan uw kind jonger dan twaalf jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht. Besluit de Kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen, dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Laat u altijd adviseren en begeleiden door een jeugdrechtadvocaat. Zo kunt u de OTS voorkomen of laten opheffen. Het belang van uw kind staat daarbij altijd voorop.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Soms wordt anders geoordeeld en wordt uw kind thuis weggehaald. Tegen dit besluit kunt u opkomen bij de rechter. Een advocaat helpt u met uw verdediging. Ook pro deo.

Pro deo advocaat

In OTS en uithuisplaatsing zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Onze advocaten Mr Valerie Luijten en Mr Ellen Frins werken waar mogelijk altijd op basis van een toevoeging (pro deo). Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over uw rechten en plichten en de mogelijkheden bij een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing of wilt u advies over de kansen en mogelijkheden van een hoger beroep, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen of gebruik maken van ons gratis spreekuur.

Bel 045 - 5713888

 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »