Volg ons ook via:

 

Strafrecht

Onze strafrechtadvocate Mr Ellen Frins verleent onder meer rechtsbijstand bij de hieronder genoemde feiten. Krijgt u te maken met zo'n procedure? Wij staan u bij!

Dagvaardingszaken

Kantonrechter, Politierechter en meervoudige kamer bij de Rechtbank.


In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen. Zo staan wij onder meer cliënten bij die worden verdacht van:

 • drugsdelicten, zoals een hennepkwekerij
 • zedendelicten; verkrachting, ontucht
 • verkeersdelicten
 • geweldsdelicten; mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling
 • vermogensdelicten; diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen
 • bedreiging;  smaad, laster, stalking
 • fraude; oplichting, valsheid in geschrift, uitkeringsfraude, faillissementsfraude
 • overtreding van de Wet Wapens en Munitie

Mr Frins is tevens gespecialiseerd in het jeugdrecht en kan zodoende ook optreden in zaken waarin minderjarigen voor de strafrechter dienen te verschijnen.

Procedures voorlopige hechtenis

 • Voorgeleiding rechter-commissaris; aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring

 • Raadkamer gevangenhouding; Rechtbank en Gerechtshof

 • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis

 • Bezwaarschrift tegen opgelegde beperkingen

Penitentiair recht

Klachten over de behandeling in een penitentiaire inrichting: bij de Commissie van Toezicht en in beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Klachten gaan bijvoorbeeld over plaatsing en selectie, disciplinaire straffen en verlof.

Bijzondere procedures

 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken

 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave in beslag genomen goederen

 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs

 • Verzet tegen strafbeschikking

 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)

 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak

 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank

 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf

 • Bezwaarschrift tegen tenuitvoerlegging vervangende hechtenis

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij Mr Frins kunt u altijd telefonisch voor een afspraak terecht, waarna op zo kort mogelijke termijn - zo mogelijk nog dezelfde dag - een persoonlijk gesprek volgt. In dit eerste gesprek wordt u uitgelegd wat uw rechtspositie is en welke de juridische mogelijkheden u heeft.

Bel: 045-5713888 en vraag naar Mr Ellen Frins.

 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Volledig cursusgeld verschuldigd bij annulering?

Bij de beoordeling van de vraag of een annuleringsbeding in een overeenkomst van opdracht onredelijk bezwarend is, kan – ook wanneer dit artikel niet rechtstreeks van toepassing is – aansluiting worden gezocht bij art. 7:411 BW.

lees meer »