Volg ons ook via:

 
Erfrecht-ellende
geplaatst op 04 april 2013 in thema "Luijten Blog"

Heeft u dat beeld wel eens gezien: een dode in de woestijn, omringd door een zwerm aasgieren ? Helaas zie ik dat beeld geregeld in mijn praktijk, als het gaat over problemen bij de afwikkeling van een erfenis. Een mooie mis, een goed bedeelde koffietafel, maar al gauw gaat het dan echt fout tussen de erfgenamen. Gekibbel over verdeling van de (vaak beperkte) inboedel, over wie wat moet
regelen, maar vooral ook over wat er al geregeld is.

Het hebben van een machtiging tot beschikken over gelden van de overledene, is al gauw verdacht. Heeft hij of zij geen gelden achterover gedrukt ? Waar is dat schilderij gebleven en de zwaar
verzilverde ketting van oma ? Er moet toch meer geld zijn !? Lag er niet nog een goed gevulde geldkist onder in de kleerkast ? Het wantrouwen jegens elkaar groeit met de dag, de hakken gaan in
het zand en de klauwen zijn in stelling gebracht. Familieoorlog op het graf van de overledene. Hij/zij rust in vrede !

Hij/zij wel ja, maar de erfgenamen vliegen elkaar in de haren. Triest, maar waar. 50 jaar heeft de wetgever gezocht naar een erfrechtstelsel waarmee dit soort ergerlijke gebeurtenissen en
familietwisten kunnen worden voorkomen of in elk geval verminderd. Dat nieuwe erfrecht is er sinds 2003. De positie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen is versterkt.
Bij het overlijden van de gehuwde erflater ontvangt diens echtgenoot alle goederen. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is pas opeisbaar bij overlijden of faillissement van de langstlevende.

Daarnaast kent het nieuwe systeem zogeheten wilsrechten en wettelijke rechten. Als de langstlevende hertrouwt of overlijdt mogen kinderen om overdracht van goederen verzoeken tot een waarde van ten hoogste de geldvordering die zij op de nalatenschap hebben. Dit onder respectering van het recht van vruchtgebruik voor de langstlevende op die goederen bij hertrouwen. Als de langstlevende bij testament is onterfd, kan deze vorderen dat hij een recht van vruchtgebruik verkrijgt op de voormalige echtelijke woning en de inboedel alsmede op alle goederen van de nalatenschap, voorzover hij/zij daaraan voor zijn/haar verzorging behoefte heeft.

Tot zover een kijkje in de nieuwe erfrecht-keuken. Er zijn natuurlijk nog veel meer belangrijke regels, maar als u specifieke vragen hierover heeft, adviseer ik u contact op te nemen met de notaris in uw buurt. Hij is de deskundige als het om erfenissen gaat. Als de notaris de strijd tussen de erfgenamen niet kan beslechten, is de gang naar een advocaat met verstand van erfrecht helaas onvermijdelijk. Deze moet de zaak dan voorleggen aan de rechter.

Rob Luijten

« naar artikeloverzicht
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »