Volg ons ook via:

 
Omgang met kleinkind
geplaatst op 04 april 2013 in thema "Luijten Blog"

Weliswaar daalt het aantal huwelijken in Nederland, maar het aantal echtscheidingen niet.

Dat betekent dus, dat er steeds meer mensen scheiden. Een op de drie huwelijken strandt vroeg of laat.

Als er jonge kinderen bij een scheiding betrokken zijn, zijn de gevolgen vaak dramatischer dan men over het algemeen denkt.

Kinderen willen in principe niet dat hun vader en moeder uit elkaar gaan, dat het gezin uiteen valt. En als het dan toch gebeurt, zijn de ouders van nu wettelijk verplicht samen een ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen. Is dat zaligmakend ? Lang niet altijd. Mooie omgangsregelingen op papier tussen de niet-verzorgende ouder en het kind (of de kinderen) lopen geregeld uit op conflicten tussen de ex-echtelieden. Als zich dan ook nog nieuwe partners aan beide zijden met de omgang gaan bemoeien (de zogenaamde koude kant), is de ellende soms niet te overzien. Dit drama heeft echter nog meer verstrekkende gevolgen, te weten voor een vaak vergeten stel: de opa’s en oma’s. Zelden of nooit wordt er bij echtscheidingen gesproken over de positie van de grootouders, terwijl die juist ook in het leven van een kind, hun kleinkind, een niet te onderschatten positieve rol vervullen. Gelukkig heeft de wetgever ook voor de opa’s en oma’s een plaatsje ingeruimd in het omgangsrecht. Er moet wel sprake zijn van een “nauwe persoonlijke betrekking” tussen de grootouders en het kind. Zij moeten dus vóór de echtscheiding regelmatig contact hebben gehad met hun kleinkind. Wat is dan haalbaar aan omgang voor de grootouders ? Als alles meezit en ook de ouders zelf niet helemaal dwarszitten, kunnen de grootouders hun kleinkind gedurende enkele uren op een dag in de zes à acht weken zien. Het ziet er natuurlijk veel gunstiger uit, als de ouder met wie het kind contact heeft tijdens zijn of haar weekend (in de 14 dagen) de kinderen gewoon een keer of altijd een paar uur meeneemt naar zijn/haar ouders. De beste positie hebben grootouders echter als alles koek - en - ei is tussen de ouders van het kind en zij een co-ouderschap hebben geregeld; dan is er meestal ook ruimte genoeg voor de grootouders. U, opa’s en oma’s, gun ik de beste positie ! Rob Luijten

« naar artikeloverzicht
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »