Volg ons ook via:

 
Rechtshulp veranderingen brengen rechtsorde in het gedrang
geplaatst op 01 oktober 2013 in thema "Luijten Blog"

Nog even en we kunnen in Nederland niet meer spreken van een rechtssysteem, dat voor elke burger
toegankelijk is.

Ja, advocaten zijn duur en die mogen best wel wat inleveren, net als vele andere beroepsgroepen
reeds gedaan hebben in deze economische crisistijd.

De plannen van de regering tot bezuiniging op de rechtshulp treft echter niet alleen de meer sociaal
gerichte advocatuur, maar vooral ook de mensen die weinig inkomen (en vermogen) hebben.

In Nederland kennen wij al sinds jaar en dag een prachtig gefinancierd rechtshulpsysteem. Dat
systeem komt er op neer, dat minvermogenden en minderdraagkrachtigen een beroep kunnen doen
op de overheid om de kosten van de advocaat (grotendeels) te dekken.

Mensen met weinig inkomen en vermogen kunnen de door hen gewenste advocaat verzoeken een
zogenaamde toevoeging aan te vragen. De Raad voor Rechtsbijstand verleent deze toevoeging dan
en stelt een eigen bijdrage voor de rechtzoekende vast. Die bijdrage loopt op naarmate het inkomen
en varieerde aanvankelijk van € 50,= à € 60,= voor de minstdraagkrachtigen tot € 500,= à € 600,=
voor mensen met een inkomen van iets boven de € 20.000,= bruto per jaar (alleenstaande) of
€ 30.000,= (samenwonenden).

De advocaat ontvangt voor zijn rechtshulp van de overheid een vast (relatief laag) bedrag, in principe
ongeacht de bestede tijd aan de zaak.

De afgelopen 10 jaar zijn die eigen bijdragen voor de rechtzoekenden telkens wat verhoogd.

Thans liggen er plannen van de Staatssecretaris Teeven tot verdere bezuinigingen op de
gefinancierde rechtsbijstand. Deze plannen zijn onaanvaardbaar, omdat zij voor minderdraagkrachtigen in onze samenleving de toegang tot het rechtssysteem in ernstige mate belemmeren.

De laagste eigen bijdrage (van € 127,=) stijgt met circa 55 % (!!) tot € 193,= en voor personen-
en familierechtzaken, waaronder echtscheidingen, zelfs met meer dan 160 % (!!) tot € 339,=.
Onbetaalbaar voor iemand die op bijstandsniveau leeft.

De sociale advocatuur is geschokt en tekent protest aan tegen deze snode plannen van de regering.
Participatie-systeem ? Laat me niet lachen (of liever huilen).

Hoe ver kun je gaan om het mooie Nederlandse rechtssysteem om zeep te helpen?
De regering kent kennelijk geen grenzen, althans in mijn ogen zijn deze nu wel ruim overschreden.


Rob Luijten


« naar artikeloverzicht
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »