Volg ons ook via:

 
Nederland: verzekeringsland
geplaatst op 05 november 2013 in thema "Luijten Blog"

We hebben een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, ziektekostenverzekering, opstalverzekering, ongevallenverzekering, reisverzekering, glasverzekering, levensverzekering, kapitaalverzekering, motorrijtuigenverzekering, dierenkostenverzekering, kredietverzekering, rechtsbijstandsverzekering etc. etc.
De meesten van ons zijn oververzekerd, maar dat vinden verzekeringsmaatschappijen niet erg. Ze lokken ons allen met mooie verhalen en ogenschijnlijk lage premies en we trappen er elke keer weer met grote voeten in. Hoe anders is het, als we een beroep doen op onze verzekering.

Het antwoord luidt dan meestal: “ Dat valt niet onder de dekking!”. U bent verbaasd, want u was toch voor alles verzekerd!!? Ja, dat dacht u en dat was u ook mooi voorgespiegeld, maar….die verdomde kleine letters in de polisvoorwaarden!

Op grond van artikel 8 lid 3 sub f van hoofdstuk III van de aanvullende bijzondere voorwaarden valt uw geval onder de “uitsluitingen” , dus geen dekking voor u. Alsof u de algemene en de bijzondere polisvoorwaarden, die al gauw zo’n 12 pagina’s beslaan, voor het aangaan van de verzekering nauwkeurig heeft doorgenomen. Dus niet. Maar u wordt er wel door de verzekeringsmaatschappij op afgerekend.

Eerlijk spel? Natuurlijk niet en langzamerhand wint de consument gelukkig steeds meer terrein bij de rechterlijke uitleg van het spel en de regels.De laatste jaren hebben enkele cliënten van mij een procedure gewonnen tegen een verzekeringsmaatschappij over de uitleg van de polisvoorwaarden, zij het dat ze een lange adem nodig hadden. De verzekeringsmaatschappijen maken het de burger vaak zo lastig, dat de meesten afhaken in een discussie over het al dan niet verzekerd zijn.

De hiervoor bedoelde procedure betrof telkens een kredietverzekering. Mensen sluiten leningen af bij een bank en daarbij tevens een kredietverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Ingeval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid betaalt de verzekering dan de restschuld of de aflossingstermijnen. In de genoemde gevallen beriep de verzekeringsmaatschappij zich er telkens op, dat de ziekte al bestond op het moment van het aangaan van de verzekering, althans dat men zich eigenlijk onder behandeling had moeten stellen in de twaalf maanden voorafgaand aan de verzekering. De betreffende verzekerden hadden weliswaar wat klachten voor het aangaan van de verzekering, maar geen behandeling nodig gehad en zij hadden altijd gewoon hun werk kunnen verrichten.

De rechter in Amsterdam legde de polisvoorwaarden in het voordeel van de verzekerden uit en wees de vorderingen van hen toe. De verzekeringsmaatschappij moest uitkeren.

Wat is de moraal van dit verhaal?

Wees kritisch voordat u een verzekering aangaat. Laat u goed adviseren door een betrouwbare verzekeringsadviseur. Rechtsbijstandsverzekeringen vallen ook vaak door de mand. Als u al geholpen wordt, gebeurt dat vaak door iemand op grote afstand van Zuid-Limburg, met wie u nauwelijks contact krijgt. Zoek liever een goede advocaat bij u in de buurt en maak met hem/haar een prettige kostenafspraak. U bent dan misschien wat duurder uit, maar verkrijgt veel betere rechtshulp! En dat laatste gun ik u van harte.

Rob Luijten

« naar artikeloverzicht
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Wat te doen met eigendommen van kinderen bij een echtscheiding

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als er minderjarige kinderen zijn met eigendommen zoals een spaarrekening, dan vallen die eigendommen echter niet in de huwelijksgoederengemeenschap van de ouders.

lees meer »