Volg ons ook via:

 
Straatverbod
geplaatst op 04 april 2014 in thema "Luijten Blog"

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

Het vragen van een straatverbod komt pas aan de orde als andere maatregelen geen effect hebben gehad. Aan welke gevallen kunt u hierbij denken ?

- aan een gescheiden echtgeno(o)t(e), die de scheiding maar niet kan of wil verwerken en de ex-partner blijft benaderen op alle mogelijke manieren;

- aan een stalker, een hopeloos verliefd persoon die degene voor wie de liefde bedoeld is continu lastig valt;

- aan een drugsverslaafde zoon/dochter, die elk normbesef heeft verloren en continu stampij maakt rond het ouderlijk huis;

- aan een pedofiel of incestpleger, die zijn (ex-) slachtoffers blijft opzoeken enzovoorts.

Als brievenschrijverij, aanmaningen en sommaties via een advocaat de ongewenste toenaderingen niet doen stoppen en de situatie voor betrokkene psychisch onhoudbaar wordt, is het vragen van een straatverbod een optie. Een straatverbod kan via het strafrecht en/of het civiele recht worden aangevraagd.De strafrechtelijke weg gaat via een aangifte bij de politie en de Officier van Justitie moet dan beoordelen of een straatverbod haalbaar is bij de rechter. Hard bewijs is dan noodzakelijk. De andere weg is de civiele. Zo’n straatverbod kan dan via een advocaat worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Er is één maar: u zult moeten bewijzen dat de dader u ook echt continu lastig valt. Uw verklaring daarover alléén is onvoldoende. U zult verklaringen van derden (buren, vrienden, kennissen) moeten hebben om uw stellingen te objectiveren en te bevestigen. Deze derden moeten dan ook nog bereid zijn u te helpen. Dit laatste is zeker niet altijd vanzelfsprekend, omdat ze nogal eens niet durven te getuigen uit vrees voor represailles. Als het u toch lukt, zal uw eis tot straatverbod waarschijnlijk wel gehonoreerd worden.

Een verderstrekkende mogelijkheid is een contactverbod, als u overal achtervolgd en ongewenst benaderd wordt. Als u een verbod in handen heeft, kan de politie ingrijpen en de dader telkens voor enkele dagen in de cel gooien, als u die sanctie op overtreding tenminste heeft gevraagd. Een andere sanctie kan een forse dwangsom per overtreding zijn. Zo komt u hopelijk van de lastpak af !

Rob Luijten

« naar artikeloverzicht
 

Luijten Blog


Straatverbod

Wanneer kun je een straatverbod vragen en welke stappen moet ik hiervoor ondernemen ?

lees meer »


Juridisch nieuws


Meer mensen in de schulden, maar minder in de schuldsanering

Minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering. Door een nieuwe interpretatie van een deel van de wet, komen mensen minder snel in aanmerking, maar er zijn ook minder aanvragen, zegt de Raad voor Rechtsbijstand. Het orgaan vindt het opmerkelijk dat het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalt, terwijl de schuldenproblematiek juist toeneemt.

lees meer »